Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ก

3301. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ [N] carbon dioxide 
 Sample  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3302. ก๊าซชีวภาพ [N] biogas 
 Def.  ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
 Sample  นอกเหนือจากก๊าซชีวภาพจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มอีกด้วย
3303. ก๊าซชีวภาพ [N] biogas 
 Def.  ก๊าซที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของแบคทีเรียกับของเสียที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้
3304. ก๊าซธรรมชาติ [N] natural gas 
 Syn  ปิโตรเลียม
 Def.  น้ำมันจากดินที่นำมากลั่นเป็น้ำเชื้อเพลิง เป็นน้ำมันดิบที่ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์อื่นๆ อีกมาก
 Sample  ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าแร่ธาตุน้ำมันก๊าซธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
3305. ก๊าซน้ำตา [N] tear gas 
 Def.  ก๊าซที่ทำให้ระคายเคืองลูกตาอย่างรุนแรง
 Sample  ตำรวจยิงก๊าซน้ำตาใส่คนที่ชุมนุมประท้วง
3306. ก๊าซพิษ [N] poison gas 
 Sample  ก๊าซพิษถูกปล่อยออกมาจากโรงงาน
3307. ก๊าซหุงต้ม [N] liquid propane gas 
 Syn  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 Def.  ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
 Sample  ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ
3308. ก๊าซหุงต้ม [N] liquid propane gas 
 Syn  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 Def.  ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
 Sample  ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ
3309. ก๊าซหุงต้ม [N] liquid propane gas 
 Syn  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 Def.  ก๊าซที่ถูกนำมาอัดให้เป็นของเหลวบรรจุ ในถังภายใต้ความดันเพื่อความสะดวกในการเก็บและขนย้าย
 Sample  ก๊าซหุงต้มมีสถานะเป็นของเหลว ส่วนใหญ่จึงต้องบรรจุใส่ถังเพื่อขนส่งทางรถ ทางเรือ หรือรถไฟ
3310. ก๊าซเฉื่อย [N] inert gas 
 Sample  นีออนเป็นก๊าซเฉื่อยอย่างหนึ่ง
3311. ก๊าซเชื้อเพลิง [N] fuel gas 
 Def.  ก๊าซที่ติดไฟง่ายทำให้เกิดการเผาไหม้
 Sample  ก๊าซจากหอกลั่นซึ่งไม่สามารถกลั่นตัวเป็นของเหลวได้จะถูกแยกออกไปใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงในโรงกลั่นต่อไป
3312. ก๊าซไข่เน่า [N] hydrogen sulfide 
 Def.  ก๊าซพิษชนิดหนึ่งมีกลิ่นเหม็น
 Sample  ในธรรมชาติมักมีก๊าซไข่เน่าปรากฏละลายอยู่ในบ่อน้ำร้อนและแหล่งแร่บางแห่ง
3313. ก๊าด [N] kerosene 
 Syn  น้ำมันก๊าด
 Sample  น้ำมันก๊าดใช้ใส่ตะเกียงเจ้าพายุให้ติดไฟ
3314. ก๋ง [N] grandfather 
 Syn  ตา
 Def.  พ่อของพ่อหรือของแม่
 Sample  เวลาว่างก๋งจะชอบเล่าเรื่องความหลังให้ฟัง
3315. ก๋วยจั๊บ [N] paste of rice flour 
 Syn  กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ
 Sample  ทุกวันของงานแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มตือฮวน ต้มก๋วยจั๊บน้ำใสเลี้ยงแขกรอบดึก
3316. ก๋วยเตี๋ยว [N] noodle 
 Syn  กวยเตี๋ยว, ก๊วยเตี๋ยว
 Def.  ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้า เป็นเส้นๆ
 Sample  อารองกับอาเขยทำก๋วยเตี๋ยวขาย ขายดีแบบเทน้ำเทท่าขายทุกวันหน้าบ้านตั้งแต่เช้าจดเย็น
 Syn  (ทับศัพท์-จีน)
3317. ก๋วยเตี๋ยวผัด [N] fried noodle 
 Sample  งานวัดใต้จะมีร้านยายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่อร่อย
3318. ก๋ากั่น [ADJ] brazen 
 Syn  อวดกล้า
 Sample  ผู้หญิงคนนี้ท่าทางก๋ากั่นเหมือนผู้ชาย

Page: 165/165 :  <<   155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved