Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ก

101. กตเวที [ADJ] grateful 
 Syn  ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ
 Sample  เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
102. กถา [N] words 
 Syn  ถ้อยคำ, เรื่อง, คำอธิบาย, คำกล่าว
 Sample  พระเป็นผู้กล่าวกถาในงานทำบุญบ้าน
103. กถามุข [N] preface 
 Syn  ความนำ, คำนำ
 Def.  เบื้องต้นของเนื้อเรื่อง
 Sample  หลวงพ่อท่านมักจะเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในทางที่ท่านถนัดเป็นต้นว่า กถามุข ปฎิจจสมุปบาท กหังปายา
104. กทท. [N] Port Authority of Thailand 
 Syn  การท่าเรือแห่งประเทศไทย
105. กทธ. [N] Department of Mineral Resources 
 Syn  กรมทรัพยากรธรณี
106. กทพ. [N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand 
 Syn  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
107. กทม. [N] Bangkok 
 Syn  กรุงเทพมหานคร
108. กน. [N] Department of Internal Trade 
 Syn  กรมการค้าภายใน
109. กนก [N] gold 
 Syn  ทอง, สุวรรณ, มาศ, ทองคำ
 Sample  มาลากนกคือมาลัยทอง
110. กนอ. [N] The Industrial Estate Authority of Thailand 
 Syn  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
111. กนิษฐา [N] younger sister 
 Syn  น้อง
 Sample  เจ้าชายมีพระกนิษฐา 1 องค์
112. กบ 1 [N] frog 
 Def.  ชื่อสัตว์สี่เท้าสะเทินน้ำสะเทินบกในวงศ์ Ranidae ไม่มีหาง ตีนแบนมีหนังติดเป็นพืด กระโดดได้ไกล ว่ายน้ำ ดำน้ำได้เร็ว มักวางไข่ในน้ำ เมื่อยังมีตัวอ่อนจะมีหางอยู่ในน้ำเรียกว่าลูกอ๊อด ภายหลังจึงงอกขา หางหดหายไปแล้วขึ้นอาศัยบนบก หน้าแล้งอยู่แต่ในรู
 Sample  ชาวบ้านนิยมออกไปตีกบตอนกลางคืน
113. กบ 2 [N] plane 
 Syn  กบไสไม้
 Def.  เครื่องมือช่างไม้ สำหรับไสไม้ทำหน้าไม้ให้เรียบให้เป็นรางหรือลอกบัว ลอกลวด มีมากชนิดด้วยกัน เช่น กบกระดี่ กบบรรทัด กบบัว
 Sample  ช่างไม้ไสไม้ให้เรียบโดยใช้กบ
114. กบ 3 [V] overfill 
 Syn  เต็ม, เต็มมาก, แน่น
 Sample  นักมวยมุมแดงต่อยคู่ต่อสู้จนเลือดกบปาก
115. กบ 4 [N] sharpener 
 Syn  กบเหลาดินสอ
 Sample  กบเหลาดินสออันนี้ไม่คมเลย
116. กบข. [N] Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund 
 Syn  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
117. กบฎ [N] rebel 
 Syn  ผู้ทรยศ, ขบถ
 Def.  ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
 Sample  รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ
 Syn  (สันสกฤต)
118. กบฏ [V] revolt 
 Syn  ทรยศ
 Def.  ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
 Sample  ขุนศึกเม็กซิโกนั้นเดี๋ยวกบฏ เดี๋ยวปฏิวัติ นองเลือดกันพอควร
 Syn  (สันสกฤต)
119. กบฏ [V] rebel 
 Syn  ทรยศ
 Def.  ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
 Sample  ข้าพเจ้าทราบในเวลาต่อมาว่าทั้งสองคนได้ถูกส่งฟ้องศาลฐานกบฏในพระราชอาณาจักร
120. กบฏ [N] rebel 
 Syn  ขบถ, จลาจล
 Def.  ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
 Sample  รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ

Page: 5/165 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved