Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ก

141. กรง [N] baluster 
 Syn  ลูกกรง, ซี่กรง, ซี่ลูกกรง
 Def.  สิ่งที่ทำเป็นซี่ๆ สำหรับขังหรือกั้น
 Sample  มีคนยืนอยู่หลังกรงหน้าต่าง
142. กรงขัง [N] cage 
 Syn  กรง
 Def.  กรงสำหรับใช้ขังสัตว์
 Sample  เด็กน้อยจับกระต่ายสีขาวตัวนั้นออกจากกรงขัง แล้วใช้เชือกผูกคอวิ่งไล่จับมันเล่นไปรอบๆ บริเวณสนามหญ้า
143. กรงขัง [N] jail 
 Syn  ตาราง, คุก
 Sample  กว่าเขาจะได้ประกันตัวก็ต้องเข้าไปนอนในกรงขังแล้วสองคืน
144. กรงนก [N] birdcage 
 Sample  คนขายนกยืนร้องเรียกผู้ซื้อข้างหลังของเขามีกรงนกชนิดต่างๆ มากมาย
145. กรงเล็บ [N] claws 
 Def.  กลุ่มเล็บของแมวหรือนกเป็นต้นเมื่อขยุ้มเหยื่อมีเค้าคล้ายกรง
 Sample  เท้าเหยี่ยวมีกรงเล็บที่แหลมคม
146. กรณฑ์ [N] square root 
 Syn  เครื่องหมายกรณฑ์
 Def.  ชื่อเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์
147. กรณี [CLAS] case 
 Sample  คณะกรรมการมีความเห็นเป็น 3 กรณี แต่จะมีการประชุมเพื่อหาข้อยุติ
148. กรณี [N] case 
 Syn  เรื่อง, เหตุ
 Sample  นายสุรศักดิ์ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษในการลงทะเบียน
149. กรณีจำเป็น [N] case of necessity 
 Syn  เรื่องจำเป็น
 Sample  การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด
150. กรณีที่ [CONJ] in case of 
 Syn  ในกรณีที่
 Sample  กรณีที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นห้ามทุกคนใช้ลิฟต์
151. กรณีพิพาท [N] conflict 
 Sample  มีการปลูกยูคาลิปตัสรุกเข้าไปในที่ที่ชาวบ้านทำกินอยู่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นเป็นประจำ
152. กรณีพิเศษ [N] special case 
 Sample  พ่อได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
153. กรณียกิจ [N] obligation 
 Syn  กิจ
 Sample  คนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ
154. กรณีย์ [N] activity 
 Syn  กิจ
 Def.  กิจ, สิ่งที่ควรทำ
 Sample  ผู้ใหญ่พึงพำเพ็ญกรณีย์ทีดีเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง
155. กรณีศึกษา [N] case study 
 Def.  เทคนิคในการสอน โดยมีพื้นฐานอยู่ที่การเลือกเหตุการณ์จากสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อที่จะคิดหาทางแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไป
 Sample  เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งควรที่จะนำกรณีศึกษานี้มาเผยแพร่
156. กรด [N] acid 
 Def.  สารอย่างหนึ่ง มีรสเปรี้ยว โดยปกติกัดหรือทำให้สิ่งอื่นแปรไป
 Sample  กรดเป็นสารอันตรายที่กัดกร่อนโลหะได้
157. กรดกำมะถัน [N] sulfuric acid 
 Sample  มลพิษทางอากาศอาจทำให้เด็กเกิดมาพิการได้เพราะก๊าซซึ่งมีกรดกำมะถัน และก๊าซอันตรายหลายชนิดในอากาศมีส่วนทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติได้
158. กรดน้ำส้ม [N] acetic acid 
 Sample  การกลั่นไม้นี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมาแล้วแยกออกเป็นกรดน้ำส้มเมทิลแอลกอฮอล์
159. กรดฟอสฟอริก [N] phosphoric acid 
 Sample  กรดฟอสฟอริกมีกลิ่นเหม็น
160. กรดมะนาว [N] citric acid 
 Syn  กรดน้ำมะนาว
 Sample  ผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งโฆษณาว่าผสมกรดมะนาวเพื่อเพิ่มพลังซักเสื้อขาว

Page: 7/165 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved