Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ก

161. กรดอะมิโน [N] amino acid 
 Sample  ทั้งเฟนนิลอลานิน และกรดแอสพาร์ติคเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทั้งในอาหารจากพืชและสัตว์
162. กรดไขมัน [N] fatty acid 
 Sample  ไลเปสจากลำไส้เมื่อย่อยแล้วจะได้กลีเซอรอล (glycerol) และกรดไขมัน (fatty acid)
163. กรน [V] snore 
 Sample  ฉันคิดว่าเขาคงนอนหลับสนิทมากเพราะฉันได้ยินเขากรนดังมากทีเดียว
164. กรบูร [N] Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl 
 Syn  การบูร
 Def.  ชื่อไม้ต้นชนิด Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl ในวงศ์ Lauraceae เนื้อไม้มีสีขาว กลิ่นฉุนร้อน ซึ่งกลั่นออกมาได้เรียกว่า การบูร หรือกรบูร ใช้ทำยา
 Sample  กรบูรใช้ทำยาได้
165. กรม [N] department 
 Def.  แผนกใหญ่ในราชการ ตามลักษณะปกครองในสมัยโบราณ ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่ากระทรวง
 Sample  จากผลสำรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนทหารบางนายไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายการบินฉบับแก้ไขใหม่
166. กรมการ [N] governmental administrative staff 
 Def.  เจ้าพนักงานคณะหนึ่ง มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ถ้าเป็นกรมการจังหวัดก็ประกอบด้วยข้าหลวงประจำจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการบริหารฝ่ายพลเรือนต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ประจำจังหวัด
 Sample  กรมการจังหวัดได้ร่างระเบียบการจัดเก็บขยะขึ้นมาใหม่
167. กรมการขนส่งทางบก [N] Department of Land Transport 
 Sample  กรมการขนส่งทางบกได้ออกกฏขึ้นใหม่โดยให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อก
168. กรมการค้าต่างประเทศ [N] Department of Foreign Trade 
169. กรมการค้าต่างประเทศ [N] Department of Foreign Trade 
 Sample  ่สาเหตุที่มีผู้เสนอขายข้าวให้กรมการค้าต่างประเทศน้อยมาก เนื่องจากกรมการค้าต่างประเทศให้ราคาข้าวต่ำมาก เมื่อเทียบกับราคาข้าวในขณะนี้
170. กรมการค้าภายใน [N] Department of Internal Trade 
 Sample  กรมการค้าภายในได้จัดส่งเสริมให้มีงานวันผู้ผลิตพบผู้บริโภคขึ้นในวันที่ 12 ก.ย.41
171. กรมการจัดหางาน [N] Department of Employment 
 Sample  กรมการจัดหางานจัดบู๊ทรับสมัครงาน ณ ท้องสนามหลวง
172. กรมการบินพาณิชย์ [N] Department of Aviation 
 Sample  กรมการบินพาณิชย์มีนโยบายรับพนักงานประจำเพิ่ม
173. กรมการปกครอง [N] Department of Local Administration 
 Sample  กรมการปกครองขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย
174. กรมการประกันภัย [N] Department of Insurance 
 Sample  กรมการประกันภัยมีนโยบายใหม่ โดยปรับเบี้ยประกันรถยนต์ขึ้นอีก 2 เปอร์เซ็นต์
175. กรมการผังเมือง [N] Department of Town and Country Planning 
176. กรมการฝึกหัดครู [N] Department of Teacher Education 
 Sample  วิทยาลัยครูทั่วทุกแห่งสังกัดกรมการฝึกหัดครู
177. กรมการพัฒนาชุมชน [N] Community Development Department 
 Sample  กรมการพัฒนาชุมชนมีหน้าที่สำคัญคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชนบท
178. กรมการศาสนา [N] Religious Affairs Department 
 Sample  กรมการศาสนากำลังพัฒนาภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ไทย
179. กรมการศึกษานอกโรงเรียน [N] Department of Non-Formal Education 
 Sample  การจัดห้องสมุดประชาชนโดยทั่วไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการศึกษาในรูปอเนกประสงค์
180. กรมการแพทย์ [N] Department of Medical Services 
 Sample  ในปีนี้โรงพยาบาลโรคจิตได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสังกัดกรมการแพทย์

Page: 8/165 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved