Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ข

201. ขว้างปา [V] throw 
 Syn  ขว้าง, ปา, เขวี้ยง
 Sample  ผู้ชุมนุมขว้างปาก้อนหินใส่ตำรวจ
202. ขส.ทบ. [N] Military Transportation Department 
 Syn  กรมการขนส่งทหารบก
203. ขส.ทร. [N] Naval Transportation Department 
 Syn  กรมการขนส่งทหารเรือ
204. ขส.มก. [N] Bangkok Mass Transit Authority 
 Syn  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
205. ขอ 1 [N] hook 
 Syn  ตะขอ, ตาขอ, ขอเกี่ยว
 Def.  ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
 Sample  เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น
206. ขอ 2 [V] beg 
 Syn  ขอร้อง, วอน , อ้อนวอน , วิงวอน
 Def.  พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ
 Sample  เด็กที่น่าสงสารมาขอเงินไปซื้อยาให้แม่
207. ขอก [N] territory 
 Syn  เขต, แดน
208. ขอขมา [V] apologize 
 Syn  ขอโทษ, ขออภัย
 Def.  แสดงการยอมรับผิดในความผิดที่ได้กระทำการล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่า
 Sample  นักเรียนที่ประพฤติตัวไม่ดีต้องมาขอขมาครู
209. ขอความกรุณา [V] beg 
 Syn  ขอร้อง
 Def.  ขออย่างสุภาพอ่อนน้อมเพื่อให้กระทำตามที่ตนต้องการ
 Sample  ผมเข้าไปขอความกรุณาจากอาจารย์ให้อธิบายเนื้อหาที่ผมยังไม่เข้าใจ
210. ขอความช่วยเหลือ [V] ask for help 
 Def.  พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
 Sample  ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
211. ขอความช่วยเหลือ [V] ask for help 
 Def.  พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
 Sample  ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
212. ขอความช่วยเหลือ [V] ask for help 
 Def.  พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
 Sample  ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
213. ขอความร่วมมือ [V] ask for cooperation 
214. ของ [N] thing 
 Syn  สิ่งของ, สรรพสิ่ง
 Def.  สิ่งต่างๆ
 Sample  ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป
215. ของ [PREP] of 
 Sample  บ้านของเขาคือหลังสีฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนน
216. ของกระจุกกระจิก [N] knickknack 
 Sample  ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย
217. ของกลาง [N] exhibit 
 Syn  หลักฐาน
 Def.  ของที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด หรือที่สงสัยว่าเป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เป็นหลักฐานในคดีอาญา
 Sample  จำเลยถูกจับได้พร้อมด้วยของกลาง
218. ของกอง [N] fruits and dry food prepared for monks during a special occasion 
 Def.  ของแห้งและผลไม้ที่ทายกวัดหามาไว้สมทบถวายพระในเวลาทอดกฐินหรือเทศน์มหาชาติ
219. ของกำนัล [N] gift 
 Syn  ของขวัญ, ของให้, ของฝาก
 Def.  สิ่งของที่นำไปให้แก่ผู้ที่รักและนับถือ
 Sample  เขาไม่ยอมรับของกำนัล
220. ของกิน [N] foodstuff 
 Syn  อาหาร
 Def.  ของสำหรับกิน
 Sample  หน้าสถานีรถไฟมีรถเข็นขายของกินเป็นแถว

Page: 10/55 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved