Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ข

41. ขด [CLAS] coil 
 Def.  ลักษณะนามเรียกสิ่งของที่เป็นวงๆ เช่นนั้น
 Sample  พ่อซื้อลวดมา 2 ขดเพื่อทำราวตามผ้า
42. ขดงอ [V] coil 
 Syn  งอ, คู้
 Sample  สมองเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเทาออกชมพูขดงออยู่ภายในกะโหลกศีรษะ
43. ขดตัว [V] curl oneself up 
 Sample  เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
44. ขดลวด [N] coil 
 Sample  กระแทกหรือการเคลื่อนไหวได้จากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า
45. ขตอย [N] scorpion 
 Syn  แมงป่อง
46. ขน 1 [N] hair 
 Def.  สิ่งที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังคน สัตว์ ผิวต้นไม้ ผลไม้ ใบไม้ และอื่นๆ
 Sample  สุนัขพันธุ์ไทยมีขนสั้น
47. ขน 2 [V] transport 
 Syn  ขนส่ง, ขนย้าย, ย้าย, เคลื่อนย้าย
 Def.  เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยบรรทุก หาบ หาม หรือ ด้วยวิธีอื่น
 Sample  เขาขนของกว่า 3 เที่ยวจึงจะหมดห้อง
48. ขนของ [V] move things 
 Syn  ขนย้าย
 Sample  กรรมกรขนของจากโกดังไปที่รถบรรทุก
49. ขนคิ้ว [N] brows 
 Def.  ขนที่ขึ้นบนส่วนโค้งขอบกระบอกตาข้างบน
 Sample  ขนคิ้วของเธอขึ้นไม่เป็นระเบียบ
50. ขนง [N] eyebrows 
 Syn  พระขนง, คิ้ว
 Sample  ลักษณะพระพุทธรูปสุโขทัยยุคนี้คือ พระพักตร์รูปไข ่พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย พระเศียรสมส่วนกับพระศอ
 Syn  (ราชาศัพท์)
51. ขนด [N] coil 
 Def.  โคนหางงู
 Sample  องค์พระปฏิมากรประทับนั่งสมาธิบนขนดนาค 5 ชั้นโดยมีเส้นนูนหนารอบองค์พระทั้งหมด
52. ขนถ่าย [V] transfer 
 Syn  ขน, ถ่าย, ขนย้าย
 Def.  เอาสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
 Sample  ท่าเรือ DSL สามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 500,000 ตู้ ต่อปี
53. ขนถ่ายสินค้า [V] transfer goods 
 Syn  ขนย้ายสินค้า, ขนสินค้า, ถ่ายสินค้า
 Def.  ขนสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 Sample  ท่าเรือน้ำลึกในภาคตะวันออกสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2.730 ล้าน ตัน / ปี
54. ขนนก [N] feather 
 Syn  ขน
 Sample  ขนนกของนกยูงมีราคาเพราะมีสีสันสวยงาม
55. ขนบ [N] custom 
 Syn  แบบอย่าง, แผน, ระเบียบ, ขนบธรรมเนียม
 Sample  การเคารพผู้ใหญ่ถือเป็นขนบในสังคมไทย
56. ขนบประเพณี [N] tradition 
 Syn  ประเพณี, จารีต, จารีตประเพณี
 Def.  จารีตประเพณีที่วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้แล้ว
 Sample  การนับถือผีจะเห็นมีปฏิบัติเชื่อถือกันอยู่ในกลุ่มชนที่ยังมีขนบประเพณีที่รักษาลักษณะของเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมของตนเองอยู่
57. ขนพอง [V] bristle in anger 
 Syn  ขนลุก
 Def.  ขนตั้งชันฟูขึ้น เกิดจากความตกใจหรือความกลัวเป็นต้น
 Sample  แมวขนพองขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงดัง
58. ขนม [N] sweets 
 Syn  ของหวาน, อาหารหวาน
 Sample  อย่ากินขนมมากเพราะจะทำให้อ้วน
59. ขนมขบเคี้ยว [N] snack 
 Syn  ของขบเคี้ยว, ของกินเล่น
 Sample  ขนมขบเคี้ยวเป็นอาหารที่ขาดคุณค่าทางโภชนาการ ส่วนมากเป็นของทอด เช่น มันฝรั่งทอด ข้าวโพดอบเนย เป็นต้น
60. ขนมครก [N] kind of Thai sweetmeat 
 Def.  ขนมหวานชนิดหนึ่ง ทำจากแป้งข้าวเหนียวและน้ำตาล และกะทิ หยอดในภาชนะที่มีลักษณะเป็นหลุมเล็กๆ ตั้งบนไป
 Sample  วันนี้แม่ค้าขายขนมครกใจดี แถมขนมครกให้ทุกคน

Page: 2/55 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved