Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ข

81. ขนมไทย [N] Thai dessert 
 Sample  ขนมไทยมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบสำคัญ
82. ขนย้าย [V] move 
 Syn  ขน, ย้าย, ยักย้าย
 Def.  เอาสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
 Sample  เจ้าของบ้านยื่นคำขาดให้หล่อนขนย้ายของออกภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน
83. ขนรักแร้ [N] armpit hair 
 Def.  ขนที่ขึ้นอยู่ใต้โคนแขน
84. ขนลุกซู่ [V] have hair standing on end 
 Sample  หลายคนลูบแขนที่ขนลุกซู่ขึ้นอย่างลืมตัวเมื่อได้ยินเสียงประหลาด
85. ขนสัตว์ [N] wool 
 Def.  เรียกผ้าที่ทอจากขนสัตว์บางชนิดเช่นแกะว่า ผ้าขนสัตว์
 Sample  ขนสัตว์เป็นสารก่อภูมิแพ้ทำให้เกิดโรคจมูกอักเสบ
86. ขนส่ง [N] transportation 
 Syn  การขนย้าย, การเคลื่อนย้าย
 Def.  ธุรกิจเกี่ยวด้วยการขนและส่ง
 Sample  ธุรกิจด้านการขนส่งจะได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้น
87. ขนส่ง [V] transport 
 Syn  บรรทุก, ขนย้าย, เคลื่อนย้าย, ขนถ่าย
 Sample  เรือเดินสมุทรขนส่งผู้โดยสารข้ามทวีป
88. ขนส่งมวลชน [N] mass transportation 
 Def.  เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 Sample  กรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพราะยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน ที่รองรับคนโดยสารจำนวนมากและมีความสะดวกสบายเพียงพอ
89. ขนส่งสินค้า [V] transport goods 
 Def.  เคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 Sample  กระทรวงมหาดไทยได้ขานรับนโยบายการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมสินค้าในระหว่างขนส่งสินค้าจากเรือเล็กถึงเรือใหญ่
90. ขนหยอง [V] quail 
 Syn  กลัว, ขนหัวลุก
 Sample  พอเห็นยักษ์เขาก็ขนหยอง
91. ขนอง [N] back 
 Syn  หลัง, ข้างหลัง, พระขนอง, ปฤษฎางค์
 Syn  (ราชาศัพท์)
92. ขนอบ [V] be still 
 Syn  นิ่ง
93. ขนอุย [N] down 
 Syn  ขนอ่อน
 Def.  ขนอ่อนหรือขนเพิ่งแรกขึ้น
 Sample  บางครั้งพ่อนกแม่นกจะถอนขนอุยหรือขนคลุมตัวมารองทำรังนุ่มขึ้น
94. ขนอ่อน [N] down 
 Syn  ขนอุย
 Sample  ร่างกายมีขนอ่อนอยู่ทั่วไป
95. ขนัด [CLAS] plot 
 Syn  แปลง
 Def.  ลักษณนามใช้เรียกสวนที่มีคันดินกั้นเป็นตอนๆ เช่น สวนขนัดหนึ่ง สวน 2 ขนัด
 Sample  คุณยายมีสวนหลายขนัด
96. ขนัด [N] row 
 Syn  แถว, แนว
 Sample  เรือแล่นเป็นขนัด
97. ขนัน [V] bar 
 Syn  กัน, บัง, ขวาง
98. ขนาง [V] be abashed 
 Syn  กระดาก, อาย
99. ขนาด [N] size 
 Syn  สัดส่วน
 Def.  ลักษณะของรูปที่กำหนดสังเกตได้ว่าใหญ่ เล็ก สั้น ยาว หนัก หรือ เบา เท่านั้นเท่านี้ เช่น ขนาดใหญ่ ขนาดยาว ขนาด 2 X 1 เมตร
 Sample  การออกแบบวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋ว ช่วยประหยัดต้นทุนได้มาก
100. ขนาดที่ [CONJ] even 
 Syn  แม้
 Sample  เธอเล่นกีฬาเก่งขนาดที่เขายังสู้ไม่ได้

Page: 4/55 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved