Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ข

101. ขนาดยา [N] dose 
 Sample  แพทย์สั่งให้คนไข้กินยาให้ครบขนาดยา
102. ขนาดย่อม [ADJ] small 
 Syn  ขนาดเล็ก
 Def.  ขนาดค่อนข้างเล็ก
 Sample  โซเวียตส่งทหารไปประจำการและสร้างฐานทัพขนาดย่อมขึ้นบนเกาะที่เป็นเขตพิพาท
103. ขนาดเล็ก [ADJ] small-sized 
 Def.  มีลักษณะย่อม (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆ)
 Sample  กิจการรถโดยสารขนาดเล็กเป็นกิจการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
104. ขนาดใหญ่ [ADJ] large-sized 
 Def.  มัลักษณะโต (เมื่อเทียบกับสิ่งอื่น)
 Sample  ในการไปสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ตัวแทนรัฐบาลควรดึงสหรัฐอเมริกาให้กลับเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่
105. ขนาดใหญ่พิเศษ [N] extra large 
106. ขนาน 1 [CLAS] numerative noun for drugs and medicines 
 Syn  ชนิด
 Def.  ลักษณนามเรียกยาที่ปรุงขึ้น เช่นว่า ยาขนานหนึ่ง ยา 2 ขนาน
 Sample  ยารักษาโรคมะเร็งสองขนานที่ออกสู่ตลาดเป็นแบบฉีดและแบบรับประทาน
107. ขนาน 2 [V] be parallel 
 Syn  เรียงคู่กันไป, เคียงคู่
 Def.  เรียงคู่กันไป เช่น เรือแล่นขนานกันไป วิ่งขนาน
 Sample  ความยาวของที่ดินขนานไปกับฝั่งทะเล
108. ขนานนาม [V] call 
 Syn  เรียก, ตั้งชื่อ
 Sample  ชาวไทยขนานนามรัชกาลที่ 5 ว่าสมเด็จพระปิยะมหาราช
109. ขนานน้ำ [N] kind of boat-port 
 Def.  ท่าที่เอาเรือ 2 ลำมาจอดเทียบเคียงกันแล้วปูกระดานเพื่อให้ขึ้นลงสะดวก
110. ขนานลี่ [N] paralleling boats 
 Def.  เรือแล่นคู่เคียงกันไป
111. ขนานใหญ่ [ADV] heavily 
 Syn  อย่างมาก
 Sample  หลังจากดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไปนานฝนก็ตกประชดลงมาขนานใหญ่
112. ขนาบ [V] brace 
 Syn  ประชิด , ประกบ
 Def.  ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง, ติดชิดกันอยู่ทั้ง 2 ข้าง
 Sample  ผมถูกขนาบอยู่ระหว่างคนอ้วนสองคน
113. ขนาบ [V] castigate 
 Syn  เล่นงาน, ดุ , ตำหนิ , ตักเตือน , ว่ากล่าว , กำราบ
 Sample  ผมจะขนาบเขาเอง
114. ขนาย [N] tusk of a female elephant 
 Syn  งาช้างพัง
 Sample  ขนายสั้นๆ เช่นนี้เห็นจะไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้มากสำหรับช้างพัง
115. ขนิษฐ [N] younger sister 
 Syn  น้อง, ขนิษฐา
116. ขนิษฐา [N] younger sister 
 Syn  น้อง, ขนิษฐ
117. ขนเพชร [N] public hair 
118. ขนแมว [N] flaw 
 Def.  รอยเป็นเส้นๆ อยู่บนสิ่งที่ขัดเงายังไม่เกลี้ยงหรือบนผิวของเพชรที่เจียระไนแล้ว
 Sample  เพชรเม็ดนี้ขายได้ราคาไม่ดีเพราะยังมีรอยขนแมวอยู่บนผิว
119. ขนไก่ [N] chicken feather 
 Sample  ข้างเล้าไก่มีขนไก่ร่วงอยู่เต็มไปหมด
120. ขบ 1 [V] crush 
 Syn  กัด, ขบกัด
 Def.  เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน
 Sample  เสือขบหัวคนเลี้ยงของมัน

Page: 5/55 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved