Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ข

181. ขวับ [ADV] crack of a whip 
 Def.  เสียงหวดของไม้เรียว
 Sample  พ่อหวดไม้เรียวไปที่ก้นของลูกเสียงดังขวับ
182. ขวั้น [N] girdle 
 Syn  หัวขั้ว
 Syn  (ถิ่น-อีสาน)
183. ขวา [ADJ] right 
 Def.  ตรงข้ามกับซ้าย
 Sample  การฟังเรื่องที่ครูสอนแบบทะลุหูซ้ายออกหูขวาไม่จัดว่าเป็นการเรียนรู้
184. ขวาก [N] spike 
 Def.  ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่านเข้าไป
 Sample  เขาโปรยขวากไว้บนพื้นดินเพื่อดักศัตรู
185. ขวางทาง [V] block 
 Syn  กีดกั้น, ขัดขวาง, กีดขวาง
 Sample  ถนนสายนี้รถวิ่งไปได้ช้ามากเพราะมีรถเสียขวางทางอยู่
186. ขวางหน้า [V] block the way 
 Syn  กีดขวาง, ขวางทาง
 Sample  ผู้ชุมนุมเผาทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าส่งผลให้เมืองกลายเป็นแดนมิคสัญญี
187. ขวางเชิง [V] oppose 
 Syn  ขัดขวาง, สกัด, กีดขวาง
 Def.  ขัดขวางไว้เพื่อไม่ให้ทำได้สะดวก
188. ขวางโลก [ADJ] perverse 
 Syn  รั้น
 Def.  แปลกไปจากคนอื่น, ผิดจากปกติวิสัย
 Sample  เขาทำตัวเป็นคนขวางโลกจนเพื่อนฝูงเอือมระอา
189. ขวางๆ รีๆ [V] obstructive 
 Syn  รีๆ ขวางๆ, เกะกะ
190. ขวาจัด [N] rightist 
 Sample  นักศึกษาฝ่ายขวาจัดกำลังชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลที่ท้องสนามหลวง
191. ขวาน [N] axe 
 Def.  เครื่องมือสำหรับตัด ฟัน ผ่า ถากไม้ ทำด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่
 Sample  มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุออกจากกัน
192. ขวานผ่าซาก [ADV] plain-spoken 
 Syn  โพล่ง , โผงผาง
 Def.  โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่ กริยาพูด)
 Sample  เขามีใจเมตตาแต่ชอบพูดขวานผ่าซาก
 Syn  (สำ)
193. ขวานฟ้า [N] stone axe 
 Syn  ขวานหิน
 Def.  ขวานที่ทำด้วยหินในยุคหิน เข้าใจกันว่าตกลงมาจากฟ้าเมื่อเวลาฟ้าผ่า
194. ขวามือ [N] right-hand side 
 Sample  หากเธอหันหน้าไปทางศาลหลักเมือง ขวามือของเธอคือวัดพระแก้ว
195. ขวายขวน [V] seek for 
 Syn  กระตือรือร้น, ขวนขวาย, เสาะหา, แสวงหา
196. ขวิด 1 [V] butt 
 Syn  เสี่ยว, ชน
 Def.  กิริยาของหมูหรือสัตว์ที่มีเขาใช้เขี้ยวหรือเขาทำร้าย
 Sample  สัตว์มีเขาไว้เพื่อขวิดเวลาที่ต้องป้องกันตัว
197. ขว้าง [V] pitch 
 Syn  ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, เหวี่ยง, ปา
 Def.  เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
 Sample  นักเบสบอลคนนี้ขว้างลูกได้เก่งมาก
198. ขว้างกา [N] a wooden weapon sharpened at both ends 
 Def.  เรียกไม้ชนิดหนึ่งที่เสี้ยมหัวท้ายให้แหลมใช้เป็นอาวุธ
199. ขว้างจักร [N] discus throwing 
 Def.  กรีฑาประเภทลานอย่างหนึ่ง ผู้แข่งขันจะต้องยืนอยู่ในวงเขตที่กำหนด แล้วขว้างจานไม้กลมตรงกลางนูนทั้ง 2 ข้างออกไปให้ไกลที่สุด
 Sample  เขาเป็นนักกีฬาขว้างจักรทีมชาติ
200. ขว้างทิ้ง [V] throw away 
 Syn  เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง
 Sample  เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด

Page: 9/55 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved