Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ค

2541. ค้างสต๊อก [V] remain in stock 
 Def.  หลงเหลืออยู่ในโกดัง
 Sample  บริษัทเลือกส่งสินค้าที่มีปัญหาค้างสต๊อกทีละมากๆ
2542. ค้างเติ่ง [V] be unfinished 
 Def.  ชะงักงันอยู่, ไม่สำเร็จลุล่วงไปได้
 Sample  น่าสังเกตว่าบรรดาเทวสถานส่วนใหญ่สร้างไม่เสร็จมีรอยแกะที่ยังค้างเติ่งอยู่มากมาย
2543. ค้างแรม [V] stay overnight 
 Syn  พักแรม
2544. ค้าน [V] oppose 
 Syn  ท้วง, เถียง, ขัด, คัดค้าน, แย้ง
 Sample  ข้าพเจ้าขอค้านว่า ก่อนที่จะเป็นนักเขียนเราต้องเป็นนักอ่านเสียก่อน
2545. ค้าประเวณี [V] prostitute 
 Def.  หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี
 Sample  สมศรีเริ่มค้าประเวณีตั้งแต่อายุยังน้อย
2546. ค้าปลีก [ADJ] retail 
 Def.  การขายสินค้าจำนวนน้อยโดยตรงแก่ผู้ซื้อ
 Sample  ร้านค้าปลีกจะใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการบันทึกรายละเอียดสินค้าคงเหลือและทำบัญชีต่างๆ
2547. ค้าส่ง [N] wholesale 
 Syn  ธุรกิจค้าส่ง
 Def.  เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย ซึ่งจะซื้อขายสินค้าจำนวนมากในราคาที่ลดแล้ว
 Sample  แม็คโคร ถือเป็นผู้บุกเบิกพลิกโฉมและพัฒนาธุรกิจค้าส่งของไทย
2548. ค้าเนื้อสด [V] trade in vice 
 Def.  หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี
 Sample  สามีเธอค้ายาเสพติดและค้าเนื้อสดจนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อในวงการนี้
 Syn  (ปาก)
2549. ค้ำ [V] prop up 
 Syn  ยัน, พยุง, เสริม, ผดุง, จุน
 Def.  พยุงไว้เพื่อให้อยู่รอด
 Sample  เราจะใช้เงินในนามของรัฐนั้นมาช่วยค้ำธนาคารต่างๆ ที่มีหนี้เสีย
2550. ค้ำ [V] support 
 Syn  พยุง, ยัน
 Def.  ยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด, ไม่ให้ล้ม
 Sample  ชาวสวนใช้ไม้ค้ำต้นทุเรียนที่ออกลูก เพื่อไม่ให้ต้นล้มเพราะรับน้ำหนักเกิน
2551. ค้ำคอ [V] force 
 Syn  บังคับ
 Def.  ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น
 Sample  เพราะเกียรติยศค้ำคอเธอจึงไม่สามารถแต่งงานกับคนรักได้
2552. ค้ำจุน [V] support 
 Syn  ค้ำชู, เสริม, สนับสนุน, หนุน, ค้ำ
 Def.  อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้
 Sample  นายทุนรายใหญ่ๆ จับมือกันเอาทรัพยากรของชาติไปทำธุรกิจ ค้ำจุนการงานของกันและกัน
2553. ค้ำชู [V] support 
 Syn  เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู
 Def.  บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น
 Sample  เขาจะต้องหาเงินมาค้ำชูองค์การนี้ให้อยู่รอด
2554. ค้ำประกัน [V] guarantee 
 Syn  รับรอง, รับประกัน, ยืนยัน
 Sample  การซื้อรถแบบผ่อนต้องมีคนมาค้ำประกันสัญญาอย่างน้อยหนึ่งคน
2555. ค้ำฟ้า [ADV] forever 
 Syn  ยาวนาน
 Def.  นานจนไม่มีกำหนด
 Sample  เขาให้ความสลักสำคัญแก่ตัวเองดังราวกับว่าจะอยู่ค้ำฟ้า
2556. ค้ำหัว [ADV] over one's shoulder 
 Def.  ยืนชิดข้างหลังผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่หรือด้านหัวผู้ใหญ่ที่นอนอยู่ ถือกันว่าขาดความเคารพ
 Sample  อย่ายืนค้ำหัวผู้ใหญ่

Page: 127/127 :  <<   117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved