Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ค

101. คณะสัตวแพทยศาสตร์ [N] Faculty of Veterinary Science 
 Def.  ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการป้องกันและรักษาโรคสัตว์
 Sample  คณะสัตวแพทยศาสตร์จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี
102. คณะองคมนตรี [N] privy council 
 Def.  กลุ่มบุคคลผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาและถวายข้อราชการในพระองค์พระมหากษัตริย์
 Sample  คณะองคมนตรีต้องเสนอข้อกฎหมายผ่านรัฐสภาเสียก่อน
103. คณะอักษรศาสตร์ [N] Faculty of Arts 
 Def.  ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาวิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
 Sample  นักแสดงที่เล่นละครเวทีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์
104. คณะเภสัชศาสตร์ [N] Faculty of Pharmacy 
 Def.  ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษากระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค
 Sample  คณะเภสัชศาสตร์ฟื้นฟูการนำสมุนไพรมารักษาโรค
105. คณะเศรษฐศาสตร์ [N] Faculty of Economics 
 Def.  ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
 Sample  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ชี้ว่าความพยายามกอบกู้เศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นไปได้ค่อนข้างยาก
106. คณาจารย์ [N] staff of teachers 
 Syn  คณะครู, คณะอาจารย์
 Def.  อาจารย์ของหมู่คณะ
 Sample  ในวันไหว้ครูเหล่าคณาจารย์ต่างก็ปลาบปลื้มกับพิธีที่ลูกศิษย์เป็นผู้จัดขึ้นเองทั้งหมด
107. คณาธิการ [N] council of clergy 
 Def.  ผู้มีอำนาจในคณะ, ผู้ปกครองคณะ
 Sample  คณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการประชุมทุกครั้ง
108. คณาธิปไตย [N] oligarchy 
 Syn  ระบบคณาธิปไตย, ระบอบคณาธิปไตย
 Def.  ระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยคณะบุคคลจำนวนน้อยของสังคม มักได้แก่ กลุ่มผู้อาวุโส กลุ่มทหาร หรือ กลุ่มปฏิวัติ
 Sample  ในประเทศไทยนี้บางครั้งเป็นประชาธิปไตยผิดๆ บางครั้งก็เป็นคณาธิปไตย ขึ้นอยู่กับเหตการณ์และสิ่งแวดล้อม
109. คณานับ [V] count 
 Syn  นับ
 Def.  ตรวจเพื่อให้รู้จำนวน
 Sample  บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ
110. คณิกา [N] prostitute 
 Syn  หญิงบริการ, โสเภณี, ผู้หญิงขายตัว
111. คณิต [N] calculation 
 Def.  การคำนวณ, การนับ
 Sample  วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต เป็นต้น
112. คณิตศาสตร์ [N] mathematics 
 Syn  คณิต, เลข, เลขคณิต
 Def.  วิชาว่าด้วยการคำนวณ
 Sample  โปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีจำหน่ายแล้ว
113. คด [V] curve 
 Syn  โค้ง, คดเคี้ยว, คดโค้ง
 Def.  ไม่ตรงตลอดเพราะมีลักษณะโค้งหรือลดเลี้ยว เป็นต้น
 Sample  ถนนเส้นนี้คดไปเลี้ยวมาตลอดทั้งเส้น จนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
114. คด [V] ladle 
 Syn  ตัก
 Def.  ตักข้าวสุกออกจากหม้อหรือภาชนะอื่นๆ
 Sample  แม่ครัวคดข้าวจากหม้อแล้วส่งให้เด็กๆ ที่ยืนรออยู่
115. คดกริช [N] name of a decorative pattern 
 Syn  พดกริช
 Def.  ชื่อลายชนิดหนึ่งเป็นเส้นยาวคดไปมาอย่างรูปกริช
 Sample  เธอถักผ้าพันคอเป็นลายคดกริช
116. คดข้าว [V] dip out rice 
 Def.  ตักเอาข้าวสุกออกมาจากภาชนะที่ใส่
 Sample  น้องคนเล็กคดข้าวใส่จานให้สมาชิกในครอบครัวจนครบทุกคน
117. คดงอ [V] bend 
 Syn  งอ, คด
 Def.  อาการที่คดมากจนงอ
 Sample  ่กิ่งก้านคดงอดูเหมือนเดิมจะเป็นไม้ดัดปลูกอยู่รอบสระ
118. คดี [CLAS] case 
 Sample  สถิติผู้กระทำผิดในอดีตที่ผ่านมาในปี 2537 จำนวน 82,678 คดี และคงจะสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป
119. คดี [N] lawsuit 
 Syn  คดีความ
 Def.  เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
 Sample  สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย
120. คดีความ [N] lawsuit 
 Syn  คดี
 Def.  เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
 Sample  ตอนนี้บริษัทของเรายังมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อยู่จึงทำให้ยอดขายต่ำลง

Page: 5/127 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved