Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ค

161. คนขายหนังสือ [N] bookseller 
 Sample  เรื่องหนังสือออกใหม่ต้องถามคนขายหนังสือถึงจะถูก
162. คนขายหนังสือพิมพ์ [N] news vendor 
163. คนขี้ขลาด [N] coward 
 Syn  คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว
 Def.  ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
 Sample  ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก
164. คนขี้บ่น [N] complainer 
 Syn  คนจู้จี้
 Def.  ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
 Sample  เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว
165. คนครัว [N] cook 
 Syn  แม่ครัว, พ่อครัว
 Def.  ผู้ที่ทำหน้าที่ปรุงอาหาร
 Sample  อาหารร้านนี้อร่อยมาก เพราะคนครัวเคยเป็นชาววังมาก่อน
166. คนคุม [N] supervisor 
 Syn  คนควบคุม, ผู้คุม, ผู้ควบคุม
 Def.  ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบตามที่กำหนด
 Sample  ถ้าจะให้งานสำเร็จอย่างรวดเร็ว คนคุมต้องเป็นคนที่มีอำนาจสั่งการได้
167. คนงาน [N] worker 
 Def.  ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง
 Sample  ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย
168. คนงี่เง่า [N] fool 
 Def.  คนที่พูดไม่รู้เรื่อง
 Sample  เพราะเธอเป็นคนงี่เง่าแบบนี้ ผมจึงไม่อยากสุงสิงกับเธอ
169. คนจน [N] poor 
 Syn  คนยากจน
 Def.  ผู้ที่มีฐานะยากจน มีไม่สู้จะพอกินพอใช้
 Sample  คนอย่างเธอไม่เคยมองหรือสนใจคนจนอยู่แล้ว
170. คนจร [N] stranger 
 Syn  คนแปลกหน้า
 Def.  ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 Sample  มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี
171. คนจรจัด [N] vagrant 
 Syn  คนพเนจร, คนเร่ร่อน
 Def.  ผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 Sample  กรมประชาสงเคราะห์พยายามหาสถานที่ให้คนจรจัดทั้งหลายได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่ต้องร่อนเร่อีกต่อไป
172. คนจริง [N] serious person 
 Def.  ผู้ที่ทำอะไรทำจริงโดยไม่ย่อท้อ, คนที่พูดจริงทำจริง
 Sample  เขาเป็นคนจริง ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้
173. คนจัญไร [N] horrid person 
 Syn  คนอัปรีย์, คนเลว
 Sample  ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย
174. คนจีน [N] Chinese 
 Def.  คนชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย
 Sample  คนจีนมักนิยมแต่งงานกับคนจีนด้วยกัน เพราะมีวัฒนธรรมที่เหมือนกัน
175. คนชนบท [N] rural people 
 Syn  คนบ้านนอก, ชาวชนบท
 Sample  เราต้องตระหนักว่า ประเทศของเรามีคนจำนวนมากเป็นเกษตรกร เป็นคนชนบทที่ยากจน
176. คนชรา [N] old man 
 Syn  คนแก่, คนสูงอายุ
 Sample  คนชราต้องทำตนให้สมวัย ต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ยอมรับความแก่
177. คนชั่ว [N] wicked person 
 Syn  คนเลว, คนทราม, คนโฉด
 Def.  ผู้กระทำกรรมเลว
 Sample  เราต้องยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง
178. คนชั่ว [N] wicked person 
 Syn  คนเลว, คนทราม, คนโฉด
 Def.  ผู้กระทำกรรมเลว
 Sample  เราต้องยึดมั่นในความสุจริต มีความกล้าหาญที่จะต่อสู้กับคนชั่ว ความชั่ว และสิ่งล่อใจทุกอย่าง
179. คนชั้นต่ำ [N] churl 
 Syn  ชนชั้นต่ำ
 Sample  ผู้ดีมีตระกูลมักไม่เห็นหัวคนชั้นต่ำทั้งหลาย
180. คนชั้นสูง [N] upper class 
 Syn  ชนชั้นสูง
 Sample  ความงามของคนชั้นสูงมักเป็นนามธรรม ต้องอาศัยความรู้สึกเพ่งพิศพิจารณาหรือรู้ได้ด้วยใจ

Page: 8/127 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved