Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ง

1. งก [V] covet 
 Syn  อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ
 Def.  แสดงอาการอยากได้หรือไม่อยากเสียจนเกินควร
 Sample  บริษัทนี้ได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่งกผลประโยชน์ที่สุด
2. งก [ADV] shakily 
 Syn  งกๆ, สั่นงกๆ
 Def.  มีอาการสั่นอย่างคนแก่หรืออย่างกลัวหรืออย่างหนาวมาก
 Sample  นายสถานีมัวแต่ตกใจกลัวพูดไม่ออกสั่นงกไปหมด
3. งกเงิน [V] be greedy 
 Syn  งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน
 Sample  น้องของเธองกเงินมาก
4. งง [V] confuse 
 Syn  มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว
 Def.  อาการมึนเพราะหัวหรือบริเวณหน้าได้รับการกระทบอย่างแรง
 Sample  ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมคนไข้ได้เพราะเขายังงงจำอะไรยังไม่ได้
5. งง [ADJ] sluggish 
 Syn  สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา
 Sample  คนไข้ยังมีอาการงงอยู่เลย
6. งง [V] stun 
 Syn  ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง
 Def.  คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังยั้งสติไม่อยู่
 Sample  ประชาชนงงกับการแถลงข่าวของรัฐบาล
7. งงงวย [V] be stunned 
 Syn  หลงงงงวย
 Def.  รู้สึกเคลิบเคลิ้ม, เผลอสติ
 Sample  เขางงงวยไปชั่วขณะ เมื่อเห็นความงามของเธอในระยะประชิด
8. งงงวย [ADJ] perplexed 
 Syn  งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
 Def.  ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
 Sample  เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ
9. งงงวย [V] be stunned 
 Syn  งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
 Def.  คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
 Sample  ข้าพเจ้างงงวยกับภาพที่ได้เห็นจนทำอะไรไม่ถูก
10. งงเต้ก [V] be puzzled 
 Syn  งง, งงก๊ง
 Def.  ไม่อาจจะคิดได้อย่างกระจ่าง
 Sample  เมื่อเจอคำถามข้อนี้ ผมงงเต้กเลย
 Syn  (สแลง)
11. งงเป็นไก่ตาแตก [V] get confused 
 Def.  งงมาก, งงจนทำอะไรไม่ได้
 Sample  พอมาถึงกรุงเทพฯ หล่อนงงเป็นไก่ตาแตก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหน
 Syn  (สำนวน)
12. งด [V] stop 
 Syn  ระงับ, บอกเลิก, เลิก, หยุด, ยกเลิก, เว้น
 Def.  ไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติ
 Sample  สถานีรถไฟงดจ่ายบัตรเนื่องจากที่นั่งผู้โดยสารเต็มแล้ว
13. งดงาม [V] be beautiful 
 Syn  สวย, ดี, งาม, สวยงาม, ประณีต, เรียบร้อย
 Sample  มะละกอแกะสลักจานนี้งดงามมาก
14. งดเว้น [V] refrain from 
 Syn  เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น
 Sample  พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
15. งบ [N] budget 
 Syn  งบประมาณ
 Def.  รายได้และรายจ่ายที่คาดไว้ว่าจะเกิด
 Sample  แม่บ้านจะเก็บงบไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาพยาบาล
16. งบการเงิน [N] financial budget 
 Def.  ฐานะทางการเงิน
 Sample  บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่
17. งบดุล [N] balance sheet 
 Def.  รายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อให้รู้ฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
 Sample  งบต่างๆ ที่อาจจะให้คอมพิวเตอร์ทำให้คือ งบรายได้ งบดุล แผนกำไร และรายงายด้านการเงินอื่นๆ
18. งบประมาณ [N] budget 
 Syn  งบดุล, งบบัญชี
 Def.  ประมาณการรายรับและรายจ่าย
 Sample  คณะวิจัยติดตามผลจัดทำมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้นักเรียนใช้วางแผนงบประมาณ
19. งบประมาณแผ่นดิน [N] annual government statement of expenditure 
 Def.  บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
 Sample  รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท
20. งม [V] grope 
 Syn  คลำ, หา, มองหา, คลำหา
 Def.  ดำน้ำลงไปคลำหาของ, คลำหาของในน้ำ
 Sample  ชาวประมงออกไปงมหาหอยตั้งแต่เช้าตรู่

Page: 1/10 :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved