Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: จ

201. จักขุสัมผัส [N] optical contact 
 Def.  อาการที่ตากับรูปและจักขุวิญญาณประจวบกัน
202. จักจั่น [N] cicada 
 Def.  แมลงชนิดหนึ่งมีปีก 2 คู่ ส่วนใหญ่มีสีเขียวอ่อน เกาะอยู่ตามต้นไม้ ตัวผู้มีอวัยวะทำให้เกิดเสียง
 Sample  ทุ่งนาคืนนี้มืดสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงจักจั่น
203. จักจี้ [V] tickle 
 Def.  อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น
204. จักร [N] discus 
 Def.  อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉกๆ โดยรอบ
 Sample  พระวิษณุมีจักรเป็นอาวุธ
205. จักร [N] wheel 
 Def.  สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่างๆ
 Sample  ในเรือมีเครื่องยนต์ที่มีจักรประกอบอยู่ด้วย
206. จักร [N] sewing machine 
 Syn  จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า
 Def.  เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน
 Sample  จักรหลังนี้พ่อซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด
207. จักรกล [N] key factor 
 Def.  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
 Sample  ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย
208. จักรพรรดิ [N] emperor 
 Syn  พระราชาธิราช, จักรพัตราธิราช
 Def.  ประมุขของจักรวรรดิ
 Sample  ประเทศญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเป็นองค์ประมุขของประเทศ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
209. จักรพรรดินี [N] empress 
 Syn  พระราชินี
 Def.  พระมเหสีของจักรพรรดิผู้เป็นประมุขจักรวรรดิ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
210. จักรภพ [N] commonwealth 
 Def.  สมาคมเสรีแห่งบรรดาชาติสมาชิกที่เป็นเอกราชทั้งหลายยอมรับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตนร่วมกัน
 Sample  ประเทศสิงคโปร์เคยอยู่ในความปกครองของจักรภพอังกฤษ
211. จักรยาน [N] bicycle 
 Syn  รถถีบ, รถจักรยาน
 Def.  รถ 2 ล้อ ใช้เท้าถีบให้ล้อหมุน
 Sample  ฉันชอบขี่จักรยานเล่นที่สวนสน
212. จักรราศี [N] zodiac 
 Def.  อาณาเขตที่ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์, อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตย์ที่ดาวเคราะห์เดิน
 Sample  ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมดำเนินไปตามจักรราศีของมัน
213. จักรวรรดิ [N] empire 
 Def.  รัฐหรือสหภาพของรัฐต่างๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข, อาณาเขตหรืออาณาจักรที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยการปกครองอันเดียวกัน
 Sample  อินเดียเป็นเสมือนเพชรยอดมงกุฎของจักรวรรดิอังกฤษ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
214. จักรวรรดินิยม [N] imperialism 
 Syn  ลัทธิล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าเมืองขึ้น
 Def.  ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ
 Sample  การพัฒนาของไอเอ็มเอฟเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมและ จักรวรรดินิยมเท่านั้น
215. จักรวาล [N] universe 
 Def.  บริเวณโดยรอบของโลก
 Sample  การค้นหาความเร้นลับในจักรวาลล้วนใช้รูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมในการสำรวจทั้งสิ้น
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
216. จักรวาลวิทยา [N] cosmology 
 Def.  วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจักรวาล
 Sample  แนวคิดทางธรรมชาติและจักรวาลวิทยาของคริสตศาสนาได้ครอบงำการศึกษาในสมัยกลาง
217. จักริน [N] king 
 Syn  พระราชา, จักรี
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
218. จักรี [N] Chakri 
 Sample  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
219. จักรเย็บผ้า [N] sewing machine 
 Syn  จักร, เครื่องเย็บผ้า
 Def.  เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน
 Sample  มารดาของข้าพเจ้าเป็นผู้นำจักรเย็บผ้าไปใช้ในจังหวัดเพชรบุรีเป็นคนแรก
220. จักษุ [N] eye 
 Syn  ดวงตา, ตา, จักขุ
 Sample  ทุกๆ วันอาทิตย์จะมีชายคนหนึ่งนัยว่าเป็นคนที่จักษุพิการเดินถือไม้เท้าเคาะไปตามถนน

Page: 10/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved