Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: จ

221. จักษุวิทยา [N] ophthalmology 
 Def.  วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องโรคที่เกี่ยวกับดวงตาและวิธีการรักษา
 Sample  นิพนธ์กำลังศึกษาวิชาจักษุวิทยาในระดับปริญญาเอก
222. จักษุแพทย์ [N] ophthalmologist 
 Syn  หมอตา
 Def.  แพทย์ผู้รักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตา
 Sample  รายงานของจักษุแพทย์สมาคมปี ค.ศ 1983 ยืนยันว่าแสงจากจอภาพไม่เป็นภัยต่อสายตา
223. จักสาน [V] weave 
 Def.  เอาคมมีดผ่าไม้ไผ่หรือหวายให้แตกจากกันเป็นเส้นบางๆ แล้วนำมาขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ
 Sample  แม่บ้านในหมู่บ้านนี้จักสานตะกร้าเป็นอาชีพเสริมสำหรับครอบครัว
224. จัง [ADV] greatly 
 Syn  มาก, ยิ่งนัก, เต็มที่, เต็มแรง
 Sample  เด็กๆ เหล่านี้กินเก่งจัง เห็นทีผมจะต้องหารายได้พิเศษเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงพวกเขา
225. จังกอบ [N] tax 
 Def.  ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าและขนาดของพาหนะที่บรรทุก
 Sample  นอกจากการเกณฑ์แรงงาน เศรษฐกิจในสมัยอยุธยายังอยู่ได้ด้วยส่วย ฤชา จังกอบ และอากร
226. จังก้า [ADV] with leg widespread 
 Def.  ลักษณะยืนถ่างขาตั้งท่าเตรียมสู้
 Sample  อย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้เลย เห็นหรือเปล่าว่าเขายืนจังกาอยู่ที่ประตูแน่ะ
227. จังงัง [V] be dazed 
 Syn  นิ่งงัน, ตะลึง, ตกตะลึง
 Def.  อาการที่ตกตะลึงนิ่งงันอยู่
 Sample  คำพูดของเขาทำให้เธอจังงังไปชั่วขณะ
228. จังหน้า [ADV] utterly on the face 
 Syn  เต็มหน้า, เต็มที่
 Sample  หากไม่เจอกันจังหน้า เขาก็คงไม่ทักทายผมหรอก
229. จังหรีด [N] cricket 
 Syn  จิ้งหรีด
 Def.  แมลงมีปีกชนิดหนึ่ง มักมีสีน้ำตาลแดง และขุดรูอยู่ใต้ดิน ตัวผู้มีอวัยวะทำเสียงเป็นฟันเล็กๆ อยู่ตามเส้นปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่ที่ปีกอีกข้างหนึ่ง
 Sample  ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครได้ยินเสียงจังหรีดร้อง
 Syn  (กวี)
230. จังหวะ [N] chance 
 Syn  โอกาสอันควร, โอกาส
 Sample  เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
231. จังหวะ [N] rhythm 
 Syn  จังหวะจะโคน
 Def.  ระยะที่สม่ำเสมอ, ระยะที่กำหนดไว้เป็นตอนๆ
 Sample  เด็กๆ เต้นไปตามจังหวะของเพลง
232. จังหวะลีลา [N] rhythmics 
 Syn  จังหวะ
 Sample  การแต่งฉันท์ต้องพิจารณาเรื่องจังหวะลีลาเป็นสำคัญ เพราะประกอบด้วยเสียงหนักเบาหรือเสียงเน้น
233. จังหวัด [N] province 
 Def.  หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลายๆ อำเภอเข้าด้วยกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
 Sample  เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งเดินทางไปยังภาคเหนือ และกระจายกันอยู่หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง แพร่
234. จังไร [V] be accursed 
 Syn  จัญไร, เลวทราม
 Def.  ไม่เป็นมงคล
235. จัญไร [V] be accursed 
 Syn  จังไร, เลวทราม
 Def.  เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล
 Sample  นายห้างคนนี้จัญไรจริงๆ แม้คนท้องใกล้คลอดก็ยังบังคับให้ทำงาน
236. จัณฑาล [N] untouchable 
 Def.  ลูกคนต่างวรรณะ ที่มารดามีวรรณะสูงกว่า ถือว่าเป็นคนต่ำทราม
 Sample  ปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวรรณะจัณฑาลซึ่งเป็นวรรณะต่ำสุดก็สามารถเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองได้
 Syn  (สันสกฤต)
237. จัด [V] consider 
 Syn  นับ, นับว่า, ถือว่า
 Sample  คุณได้มาทำงานที่นี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมาก
238. จัด [V] arrange 
 Syn  ตกแต่ง, วางระเบียบ
 Sample  พนักงานต้อนรับจัดอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
239. จัด [ADV] extremely 
 Syn  เกินไป, มากไป, ยิ่ง, เต็มที่
 Def.  มากหรือหนักไปในทางใดทางหนึ่ง
 Sample  เลขาคนใหม่ขยันจัด ทำงานดึกๆ ทุกคืน
240. จัด [ADJ] strong 
 Syn  เข้ม, ยิ่ง, เต็มที่
 Sample  เขาชอบกินอาหารประจำวันที่มีรสจัด

Page: 11/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved