Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: จ

41. จดทะเบียน [V] register 
 Syn  ลงทะเบียน, ลงบัญชี, ขึ้นทะเบียน, ลงนาม, ลงชื่อ
 Def.  (กฎ) ลงบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จดทะเบียนรถยนต์ จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 Sample  หนุ่มสาว 2 คนพากันไปจดทะเบียนแต่งงานที่อำเภอ
42. จดทะเบียนสมรส [V] register a marriage certificate 
 Syn  จดทะเบียน
 Def.  ลงบันทึกข้อความเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่า เป็นสามีภรรยากัน
 Sample  ในปัจจุบันมีผู้ที่กินอยู่ร่วมกัน โดยไม่จดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมาก
43. จดบันทึก [V] take (down) notes 
 Syn  เขียนบันทึก
 Def.  ที่รับภาพ
 Sample  ผู้ควบคุมเครื่องควรจดบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานแล้วแจ้งให้นักโปรแกรมระบบทราบเพื่อทำการแก้ไข
44. จดสิทธิบัตร [V] register a patent 
 Def.  ออกหนังสือ เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
 Sample  บริษัทอเมริกันพยายามจะจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของข้าวบาสมาติของอินเดีย
45. จดหมัด [V] guard 
 Syn  ยกหมัด, ตั้งท่ามวย
 Sample  นักมวยตั้งท่าจดหมัด
46. จดหมาย [N] letter 
 Syn  หนังสือ
 Def.  หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
 Sample  ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ
47. จดหมายตอบรับ [N] reply 
 Sample  ผู้สมัครจะทราบผลทางจดหมายตอบรับที่ทางเราจัดส่งไปให้
48. จดหมายสมัครงาน [N] application letter 
49. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [N] electronic mail 
 Syn  อีเมล์
 Def.  การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หน่วยหนึ่งไปยังหน่วยอื่น
 Sample  ผู้ที่จะรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้จะต้องมีที่อยู่หรือที่เรียกว่า e-mail address เสียก่อน
50. จดหมายเวียน [N] circular 
 Syn  หนังสือเวียน
 Def.  หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
 Sample  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
51. จดหมายเหตุ [N] annals 
 Syn  ข้อเตือนความจำ, ข้อความที่บันทึกไว้, บันทึกความจำ, บันทึกเหตุการณ์
 Def.  หนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น, เอกสารที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตขึ้นใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการปฎิบัติงาน
 Sample  จดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาทำให้เราทราบความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้น
52. จดๆ จ้องๆ [V] hesitate 
 Syn  จดจ้อง, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, ไม่ตัดสินใจ
 Def.  จะทำก็ไม่แน่ใจ
 Sample  มัวแต่จดๆ จ้องๆ อยู่นั่นแหล่ะ ไม่ยอมลงมือทำเสียที
53. จตุปัจจัย [N] the four necessities of a Buddhist monk: food, raiment, abode and medicine 
 Def.  เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) ศิลานเภสัช (ยา)
 Sample  คนเราทุกคนต้องการปัจจัยสี่หรือจตุปัจจัยในการดำรงชีวิต
54. จตุรพักตร์ [N] four-faced 
 Syn  พระพรหม, สี่หน้า
 Def.  ผู้มี 4 หน้า คือ พระพรหม
 Sample  จตุรพักตร์ หมายถึงพระพรหม
55. จตุรพิธ [ADJ] four fold 
 Syn  สี่อย่าง, สี่ประการ
 Def.  มี 4 อย่าง
56. จตุรพิธพร [N] the Four Blessing;  1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health) 
 Def.  พร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ใช้ในการให้พร ขอให้มีอายุยืน มีผิวพรรณผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ และมีกำลังแข็งแรง
 Sample  ขอให้มีจตุรพิธพรกันถ้วนหน้าในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้
57. จตุรภูมิ [N] Four Places 
 Def.  ภูมิ 4 คือ 1. กามาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในกามภพ 2. รูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 3. อรูปาวจรภูมิ ภูมิของผู้ท่องเที่ยวในรูปภพ 4. โลกุตรภูมิ ภูมิอันพ้นจากโลก
58. จตุสดมภ์ [N] the four ministries in the ancient government 
 Def.  ตำแหน่งเจ้ากระทรวงปกครองครั้งโบราณ คือ เวียง วัง คลัง นา
 Sample  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการเมืองโดยเปลี่ยนจากจตุสดมภ์มาใช้เป็นกระทรวง ทบวง กรม
59. จท. [N] The Harbour Department 
 Syn  กรมเจ้าท่า
60. จน [CONJ] until 
 Syn  ตราบเท่า, จนกระทั่ง, จนถึง, กระทั่ง
 Sample  กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกันได้

Page: 2/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved