Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: จ

101. จรจัด [ADJ] vagrant 
 Def.  ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
 Sample  แมวที่อาจารย์เลี้ยงไว้มีอยู่หลายตัวเป็นแมวจรจัด
102. จรด [V] reach 
 Syn  จด, ถึง
 Def.  จ่อให้ถึง
 Sample  เรานั่งเรือจากฝั่งสงขลาไปสู่เกาะยอแล้วข้ามท้องทะเลไปจรดฝั่งหัวเขาแดง
 Syn  (โบราณ)
103. จรด [PREP] till 
 Syn  ถึง, จนถึง, จนกระทั่ง
 Sample  เกษมกับเพื่อนผู้หนึ่งเดินย่ำพระนครเพื่อหางานทำตั้งแต่เช้าจรดเย็น
104. จรรยา [N] ethics 
 Syn  ความประพฤติ
 Def.  กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ
 Sample  ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
105. จรรยาบรรณ [N] ethics 
 Def.  ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
 Sample  นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ
106. จรรยาแพทย์ [N] medical ethics 
 Syn  จรรยาบรรณแพทย์
 Def.  ความประพฤติของวิชาชีพทางการแพทย์ที่แพทย์ควรปฏิบัติ
 Sample  แพทย์ส่วนใหญ่ต้องยึดถือจรรยาแพทย์เป็นหลักในการดำเนินงาน
107. จรรโลง [V] sustain 
 Syn  ส่งเสริม
 Def.  ช่วยให้ดียิ่งขึ้น
 Sample  การใช้ภาษาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการสร้างสรรค์ และจรรโลงความมั่นคงของชาติสืบไป
108. จรวด [N] rocket 
 Def.  อาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงมาก โดยใช้เชื่อเพลิงในตัวเองเผาไหม้เป็นแก๊สพุ่งออกมาจากส่วนท้าย มีทั้งชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งและชนิดที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว
 Sample  เมื่อนักบินอวกาศจะนำจรวดกลับลงสู่พื้นโลกเขาจะต้องนำจรวดลงสู่พื้นดินในช่วงที่มีอากาศดี
109. จรวดนำวิถี [N] guided missile 
 Syn  ขีปนาวุธนำวิถี
 Def.  ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด
 Sample  ฝ่ายพันธมิตรยิงจรวดนำวิถีใส่ข้าศึก ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก
110. จระเข้ [N] crocodile 
 Syn  ตะไข้, ไอ้เข้
 Def.  ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในวงศ์ Crocodylidae ชอบอาศัยบริเวณป่าริมน้ำ ผิวหนังแข็งเป็นเกล็ด ปากยาวและปลายปากนูนสูงขึ้นเป็นช่องเปิดของรูจมูก หางแบนยาวใช้โบกว่ายน้ำเพราะชอบหากินในน้ำ
 Sample  ตลอดคืนเขานอนไม่หลับ เพราะได้ยินแต่เสียงจระเข้ฟาดหางดังสนั่นอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลา
111. จรัส [ADV] brightly 
 Syn  แจ่มแจ้ง, รุ่งเรือง, สว่าง
 Sample  ดาวบางดวงมีแสงส่องจรัสสว่างเด่น บางดวงก็เล็กย่อมลงมา
112. จรัสแสง [V] shine 
 Syn  เปล่งแสง, ฉายแสง
 Def.  ฉายแสงออกมาอย่างสดใสสว่างแจ่มแจ้ง
 Sample  ดาวบนฟ้าจรัสแสงแข่งกันสว่างใสไปทั่วท้องฟ้า
113. จราจร [N] traffic police 
 Syn  ตำรวจจราจร
 Def.  ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไปมาตามเส้นทางของยวดยาน คน หรือสัตว์ที่คนจูง ขี่ หรือไล่ต้อนไป
 Sample  จราจรที่กรุงเทพฯ ทำงานหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดเทอม
114. จราจร [V] traffic 
 Syn  การขับขี่ยวดยานพาหนะ
 Def.  การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
 Sample  ข่าวสารเกี่ยวกับการติดขัดของจราจรช่วยให้เราเลือกเส้นทางไปทำงานได้ดียิ่งขึ้น
115. จริง [ADV] really 
 Syn  แน่แท้, แน่นอน, แท้จริง, จริงๆ
 Def.  เป็นอย่างนั้นแน่แท้ ไม่กลับเป็นอย่างอื่น เช่น ข้อนี้เป็นความจริง
 Sample  ภาพยนตร์เรื่องนี้วิเศษจริง แต่มันทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าคอมพิวเตอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
116. จริง [ADJ] real 
 Syn  แท้
 Sample  ถึงแม้จะเป็นซีพียูจำลองก็ต้องกำหนดให้เหมือนของจริง
117. จริงจัง [ADV] seriously 
 Syn  จริงๆ, แท้จริง, แน่แท้
 Sample  ตลาดแรงงานทางด้านซอฟต์แวร์ในประเทศไทยยังไม่ได้ถูกใช้งานอย่างจริงจัง
118. จริงจัง [V] be serious 
 Syn  แน่แท้
 Sample  เขาจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
119. จริงอยู่ [ADV] in fact 
 Syn  ที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว
 Def.  คำที่ใช้ขึ้นต้นประโยค แสดงความยืนยันข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างหน้า, ถ้าใช้ลงท้ายประโยคและมีคำว่าแต่ตามมา เป็น จริงอยู่?แต่ แสดงว่ามีข้อความขัดแย้งกับประโยคหลัง
 Sample  จริงอยู่ที่ทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน แต่เรื่องจีบสาวก็ตัวใครตัวมัน
120. จริงใจ [V] be sincere 
 Syn  บริสุทธิ์ใจ, สุจริตใจ
 Sample  ถ้าเราจริงใจกับคนอื่นเราก็หวังว่าคนอื่นจะจริงใจกับเรา

Page: 5/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved