Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: จ

121. จริงๆ [ADV] really 
 Syn  จริง, แน่ๆ, แน่นอน
 Sample  การฉายรังสีบริเวณมดลูกขณะตั้งครรภ์ ควรกระทำเมื่อแพทย์เห็นว่าจำเป็นจริงๆ เท่านั้น
122. จริต [N] conduct 
 Syn  ความประพฤติ, กิริยามารยาท
 Sample  เด็กคนนี้แกคงถูกสอนให้มีมารยาท มีจริตเข้ากับสังคมได้
 Syn  (บาลี)
123. จริตจะก้าน [N] manner 
 Syn  จริต
 Def.  กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
 Sample  แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย
124. จริยธรรม [N] morality 
 Syn  ศีลธรรม, กฎศีลธรรม
 Def.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤตปฏิบัติ
 Sample  ประชาชนให้ความสำคัญต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
125. จริยศาสตร์ [N] ethics 
 Def.  ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติและการครองชีวิตว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไม่ควร
 Sample  จากการที่ได้มีโอกาสไปสอนวิชาจริยศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ทำให้อาจารย์เกิดความสนใจทางด้านปรัชญา
126. จริยศึกษา [N] moral education 
 Syn  วิชาศีลธรรม
 Def.  การศึกษาเกี่ยวกับความเจริญงอกงามในทางความประพฤติ และการปฏิบัติตนเพื่อให้อยู่ในแนวทางของศีลธรรมและวัฒนธรรม
 Sample  เด็กๆ ควรได้รับความรู้เรื่องจริยศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมได้
127. จรุง [V] refresh 
 Syn  จูง, ยั่ว, ชักชวน
128. จรุงใจ [ADV] freshly 
 Def.  ทำให้จิตใจชุ่มชื่น
 Sample  ถ้าคุณใช้น้ำมันใส่ผมนี้ ผมของคุณจะหอมจรุงใจ
129. จลาจล [N] riot 
 Syn  ความวุ่นวาย, ความปั่นป่วน
 Def.  ความวุ่นวายในบ้านเมือง, ความปั่นป่วนของบ้านเมือง
 Sample  ประชาชนลุกฮือก่อจลาจลเชื้อชาติตามที่ต่างๆ
 Syn  (บาลี)
130. จวก [V] cut 
 Def.  สับหรือฟันโดยแรงด้วยจอบเป็นต้น, โดยปริยายหมายถึงตี ฟัน หรือชกต่อยผู้อื่นโดยแรงเป็นต้น
 Sample  ดินที่ค่อนข้างแข็งต้องเอาจอบจวกลงไปแรงๆ ดินจึงจะแตก
 Syn  (ปาก)
131. จวน [N] governor's official resident 
 Syn  บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด
 Def.  ที่อยู่ของเจ้าเมือง, บ้านที่ทางราชการจัดให้เป็นที่อยู่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 Sample  จวนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังสวยมาก เธอเคยไปที่นั่นหรือเปล่า
132. จวน [ADV] nearly 
 Syn  ใกล้, เกือบ
 Sample  ฝนจวนตกแล้ว เรารีบกลับบ้านกันดีกว่า
133. จวนค่ำ [ADJ] twilight 
 Syn  โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้
 Def.  ใกล้จะค่ำ
 Sample  พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน
134. จวนค่ำ [ADJ] twilight 
 Syn  โพล้เพล้, ชิงพลบ, พลบค่ำ, เพล้โพล้
 Def.  ใกล้จะค่ำ
 Sample  พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน
135. จวนจะ [ADV] almost 
 Syn  เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ
 Sample  เวลาสอบจวนจะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น
136. จวนตัว [V] be cornered 
 Syn  คับขัน
 Def.  เข้าที่คับขัน, เข้าที่จำเป็น
 Sample  ถึงอย่างไรถ้าจวนตัวจริงๆ เขาก็คงต้องตัดใจขายบ้านหลังนี้ไป
137. จวนตาย [ADV] nearly die 
 Syn  เจียนตาย, ใกล้ตาย
 Def.  อาการหนักจวนตาย
 Sample  อาการเขาหนักจวนเตียน ถึงกับต้องทรุดเข่าลงไป
138. จวนเจียน [ADV] almost 
 Syn  หวุดหวิด, เฉียด
 Sample  กว่าพวกเราจะได้ร่ำลาเจ้าบ้านออกเดินทางกลับก็จวนเจียนจะเที่ยงแล้ว
139. จวนเจียนจะ [AUX] nearly 
 Syn  เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ
 Def.  คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
 Sample  ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า
140. จวนแจ [ADV] with so little time 
 Def.  กระชั้นชิด (ใช้เกี่ยวกับเวลา)

Page: 6/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved