Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ฉ

1. ฉก [V] strike 
 Sample  กิ้งก่าหัวเขียวเกาะตอไม้แห้งรอฉกกินแมลงไม้
2. ฉก [V] snatch 
 Syn  ฉวย, ชิง, แย่ง, ขโมย, ลัก
 Def.  ฉวยหรือชิงเอาโดยเร็ว
 Sample  ชายหนุ่มเกร็งมือหมายจะฉกไปสร้อยทองเหลืองอร่ามที่คอชายสูงวัยคนนั้น
3. ฉกจวัก [V] raise the head with hood spread and attack 
 Syn  กัด, ฉก
 Def.  ชูหัวขึ้นแผ่พังพานทำท่าจะฉก (ใช้แก่งู)
4. ฉกฉวย [V] snatch (away) 
 Syn  ลัก, ขโมย, ลักขโมย
 Def.  เอาไปโดยไม่ให้เจ้าของรู้, การเอาในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัว
 Sample  เมื่อได้โอกาสดีแล้วขโมยก็ฉกฉวยกระเป๋าที่วางอยู่โดยทันที
5. ฉกฉวย [V] seize 
 Syn  เอาไป
 Def.  การทำให้เกิดประโยชน์แก่ตัว, การเอาประโยชน์แก่ตัว (มักใช้ในทางความหมายไม่ดี)
 Sample  ต.อ. ทั้ง 2 นายนั้นอาศัยอำนาจเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์อย่างชาญฉลาด
6. ฉกชิง [V] snatch 
 Syn  ฉก, ฉกชิงวิ่งราว
 Def.  กระชากเอาไป
 Sample  เขาคิดว่าถ้าฉกชิงข้อมือและสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่นั้นได้สำเร็จชีวิตจะต้องสุขสบายไปนานนับเดือนเลยทีเดียว
7. ฉกชิง [V] snatch 
 Syn  ชิง, ฉวย, แย่ง, แย่งชิง
 Def.  แย่งชิงเอาไป
 Sample  มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูง ไม่มีปัญหาภายในด้านการฉกชิงตำแหน่งบริหารระดับสูง จะทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่เชื่อถือ
8. ฉกรรจ์ [ADJ] sturdy 
 Syn  ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ
 Sample  ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
9. ฉกรรจ์ [ADV] seriously 
 Syn  รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์
 Sample  เขารู้สึกเหมือนตัวเองอกหักอย่างฉกรรจ์อีกครั้ง
10. ฉกรรจ์ [ADJ] serious 
 Syn  รุนแรง, สาหัส, ร้ายแรง, มหันต์
 Def.  อยู่ในระดับที่รุนแรงมาก
 Sample  ผู้ป่วยมีบาดแผลฉกรรจ์บริเวณใบหน้า
11. ฉกลัก [V] snatch 
 Syn  ฉกฉวย, ขโมย
 Def.  ฉวยเอาของเขาไป
 Sample  ใครฉกลักเอาปากกาของฉันไป
12. ฉกาจ [ADJ] intelligent 
 Syn  ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม
 Sample  เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
13. ฉกาจ [ADV] intelligently 
 Syn  ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม
 Sample  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
14. ฉกาจฉกรรจ์ [ADJ] serious 
 Syn  รุนแรง, หนักหน่วง, สาหัส
 Sample  เขาตระหนักถึงความผิดอันฉกาจฉกรรจ์ของเขาที่ได้ทำไว้
15. ฉกาจฉกรรจ์ [ADV] ferociously 
 Syn  เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ
 Sample  ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
16. ฉงนใจ [V] doubt 
 Syn  เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย
 Def.  เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ
 Sample  นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี
17. ฉบับ [CLAS] copy 
 Sample  บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ
18. ฉบับ [N] copy 
 Syn  เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร
 Def.  หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 Sample  เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป
19. ฉบับร่าง [N] draft 
 Def.  ฉบับที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
 Sample  หัวหน้าจัดการส่งฉบับร่างของแบบงานไปให้สถาปนิก พร้อมกับคำสั่งให้ดำเนินงานได้เลย
20. ฉบับร่าง [ADJ] draft 
 Def.  ที่ทำเพียงเค้าโครงขึ้นมา เพื่อลอกคัดหรือแต่งภายหลัง
 Sample  ที่ประชุมมีมติให้จัดทำกฎหมายฉบับร่างขึ้นมาก่อน แล้วจึงแก้ไขตามสมควรภายหลัง

Page: 1/6 :  1  2  3  4  5  6  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved