Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ช

161. ชะลาน [N] January rain 
 Syn  ฝนชะลาน, ฝนชะช่อมะม่วง
 Def.  ชื่อหนึ่งของฝนชะช่อมะม่วง
162. ชะลูด [ADJ] erect and tall 
 Def.  เรียวยาวและสูงขึ้นไป
 Sample  บนเวทีประกวดเต็มไปด้วยนางแบบหุ่นชะลูด
163. ชะลูด [ADV] tall 
 Sample  ต้นไม้ในป่านี้สูงชะลูด
164. ชะล่า [V] be complacent 
 Syn  เหิมใจ, ได้ใจ, กำเริบ
165. ชะล่าใจ [V] be careless 
 Syn  ประมาท
 Sample  ในการขับรถหากใครชะล่าใจหรือประมาทก็อาจจะได้รับอุบัติเหตุ
166. ชะล้าง [V] clean 
 Syn  ล้าง, ชำระ, ชำระล้าง, ซักล้าง
 Def.  ทำให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดหรือหมดไปด้วยน้ำ
 Sample  วิธีที่สามารถชะล้างคราบสกปรกออกจากเสื้อผ้าได้คือการขยี้ผ้าบริเวณที่มีรอยเปื้อนก่อน
167. ชะวาก [N] enclosure approached by a tortuous entrance 
 Def.  ช่องที่เวิ้งว้างเข้าไป
 Sample  เรือแล่นเข้าไปใกล้ๆ ที่ชะวากปากทะเล
168. ชะวากทะเล [N] large and deep beach 
 Def.  ฝั่งทะเลที่เว้าเป็นช่องเข้าไปยังปากแม่น้ำ ซึ่งน้ำจืดไหลมาผสมกับน้ำทะเล
 Sample  ชายฝั่งทะเลของไทยบางช่วงเป็นชะวากทะเล
169. ชะอ้อน [ADJ] slender 
 Syn  กล้องแกล้ง, แน่งน้อย, ฉะอ้อน
 Def.  รูปร่างเล็กบาง
170. ชะเงื้อม [ADJ] towering and overhanging 
 Syn  ชะง่อน
 Def.  ยื่นออกจากที่สูง
171. ชะเง้อ [V] crane (one's head) 
 Syn  ชะแง้, ชะเง้อชะแง้
 Def.  ชูคอเพื่อดู
 Sample  ผู้ที่นั่งรถไฟไม่ควรชะเง้อออกไปนอกรถเพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้
172. ชะเง้อชะแง้ [V] crane (one's neck) 
 Syn  ชะเง้อ, ชะแง้
173. ชะเนาะ [N] tommy bar 
174. ชะเวิกชะวาก [V] large and deep opening 
 Def.  เปิดกว้างและลึกเข้าไป
 Sample  ช่องเขาเป็นเวิ้ง และชะเวิกชะวากเข้าไปลึกมาก
175. ชะแง้ [V] crane (one's head) 
 Syn  ชะเง้อ, ชะเง้อชะแง้
 Def.  เฝ้าคอยด้วยใจจดจ่อ
 Sample  นักดาราศาสตร์ชะแง้ดูดวงดาวทุกค่ำคืน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
176. ชะแลง [N] crowbar 
 Def.  เครื่องมือชนิดหนึ่ง ทำด้วยท่อนเหล็กมีปลายแบน สำหรับงัดสิ่งของหรือขุดดิน
 Sample  เขาค่อยๆ เลื่อนล้อให้เข้าหาศูนย์กลางของท่อนไม้ โดยใช้ชะแลงเหล็กช่วยงัด
177. ชะโงก [V] lean out 
 Syn  ยื่น, โผล่
 Def.  ยื่นหน้าหรือส่วนหน้าออกไป
 Sample  ผู้ที่เป็นโรคกลัวความสูงไม่ควรที่จะชะโงกมองลงมาจากตึกสูง
178. ชะโงกผา [N] overhanging rock/ cliff 
 Syn  ชะง่อนผา
 Def.  หินซึ่งยื่นออกไปจากหน้าผา
179. ชะโด [N] Channa micropeltes 
 Syn  ปลาชะโด
180. ชัก 1 [V] draw 
 Def.  ดึงออกมา, ดึงขึ้น
 Sample  เมื่อเห็นเธอทำท่าไม่ยินยอม คนร้ายก็ชักมีดออกมาเพื่อจะขู่

Page: 8/45 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved