Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ซ

1. ซ. [N] Celsius 
 Syn  เซลเซียส
2. ซกมก [ADJ] dirty 
 Syn  สกปรก
 Sample  เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง
 Syn  (ปาก)
3. ซด [V] sip 
 Syn  จิบ
 Def.  อาการที่กินน้ำร้อน น้ำชา หรือน้ำแกงร้อน ทีละน้อยๆ
 Sample  เธอปล่อยให้สามีซดกาแฟ อ่านหนังสือพิมพ์อยู่คนเดียวตรงบริเวณหน้าบ้าน
4. ซด [V] drink 
 Syn  ดื่ม
 Sample  พอค่ำมาเขากับพรรคพวกก็จะไปนั่งซดเหล้าหน้าร้านปากซอย
5. ซน [V] be mischievous 
 Syn  ซุกซน, แก่นแก้ว, อยู่ไม่สุข
 Def.  อาการที่เด็กเล็กๆ ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวหรือหยิบฉวยสิ่งต่างๆ มาเล่นอยู่ตลอดเวลา
 Sample  แม่มีลูก 3 คน แต่ละคนซนได้ที่
6. ซบ [V] nestle 
 Syn  แนบ
 Def.  เอาหน้าฟุบแนบลงไป
 Sample  เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง
7. ซบเซา [V] dull 
 Syn  ตกต่ำ, เงียบเหงา
 Def.  ไม่คึกคักเช่นเดิม
 Sample  ศูนย์การค้าในย่านนี้ซบเซาลงมาก
8. ซม [ADV] lethargically 
 Syn  ซึมเซา, เซื่องซึม, ซึม
 Def.  อาการอย่างเป็นไข้ในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไม่อยากลืมตา
 Sample  เขานอนซมเพราะพิษไข้
9. ซม. [CLAS] centimetre 
 Syn  เซนติเมตร
10. ซม. [CLAS] centimeter 
 Syn  เซนติเมตร
 Def.  อักษรย่อของ เซนติเมตร เป็นชื่อมาตราวัดตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับหนึ่งในร้อยของหนึ่งเมตร
 Sample  พระพุทธนวราชบพิตร หน้าตักกว้างถึง 23 ซม. สูง 40 ซม.
11. ซมซาน [V] be ignominious 
 Syn  ซานซม
 Def.  กระเสือกกระสนไปอย่างสิ้นท่าหรือสิ้นคิด
 Sample  เมื่อไม่มีใครแล้ว พ่อถึงได้ซมซานมาหาแม่
12. ซวดเซ [V] totter 
 Syn  เสียหลัก, ซวนเซ, เซ
 Def.  อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
 Sample  เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง
13. ซวดเซ [V] be unsteady 
 Syn  ไม่มั่นคง, เสียหลัก, ซวนเซ
 Def.  เสียหลัก ไม่มั่นคงดังเดิม
 Sample  ฐานะทางเศรษฐกิจของเขาเริ่มจะซวดเซ
14. ซวน [V] lean 
 Syn  เซ, ซวนเซ
 Def.  ถลาไปข้างหน้า, เอนไปจากแนว, เอนไปเอนมา
 Sample  ก่อนที่จะซวนลงไป มนัสคว้าเธอไว้ไม่ให้เซคะมำลงเสียก่อน
15. ซวนเซ [V] stagger 
 Syn  ซวดเซ, โซเซ, โคลงเคลง, เซ, โงนเงน, โอนเอน
 Def.  เซถลาไปมา
 Sample  ไม้หลักที่ปักไว้ซวนเซเมื่อถูกคลื่นซัด
16. ซวย [ADJ] unlucky 
 Syn  โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี
 Sample  ที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีใครมีดวงซวยเท่าเขาเลย
 Syn  (จีน), (ปาก)
17. ซวย [V] be unlucky 
 Syn  โชคร้าย, โชคไม่ดี, เคราะห์ร้าย, ดวงไม่ดี
 Sample  น้องสาวของเขาซวยคนเดียว เพราะดันไปรับปากเขาไว้
 Syn  (จีน), (ปาก)
18. ซอ [N] fiddle 
 Def.  ชื่อเครื่องดนตรีพวกหนึ่งสำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง มีหลายชนิด เช่น ซออู้, ซอด้วง, ซอสามสาย
 Sample  เขาถนัดเล่นเครื่องดนตรีประเภทซอมากที่สุด
19. ซอก [N] nook 
 Syn  ช่อง, โพรง, ร่อง, รู, หลืบ
 Def.  ช่องทางที่แคบๆ
 Sample  หนูวิ่งเข้าไปในซอกประตู
20. ซอกซอน [V] get into 
 Syn  ดั้นด้น
 Sample  ที่พวกเขาซอกซอนไปจนถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้านั้น เป็นเรื่องของความบังเอิญ

Page: 1/14 :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved