Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ซ

41. ซอกซอน [ADV] throughly 
 Def.  ชอนไชเข้าไป, ด้นดั้นไป
 Sample  เรามักชอบวิ่งซอกซอนหายไปตามป่าหญ้า
42. ซอกซอย [N] lane 
 Syn  ตรอก, ซอย
 Sample  การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
43. ซอกซัง [V] hide 
 Syn  ซุกซ่อน, ซ่อนเร้น
44. ซอกเล็กซอกน้อย [N] nook 
 Syn  ซอกซอย
 Sample  ฝูงคนนับล้านๆ ยังคงยากจนอยู่ตามแหล่งเสื่อมโทรม ในซอกเล็กซอกน้อย ไม่มีจะกิน
45. ซอกแซก [V] be inquisitive 
 Def.  เสาะค้นขึ้นมาถามแม้ในเรื่องที่ไม่น่าถาม
 Sample  ท่านสนใจยุโรปในฐานะรวมมากกว่าจะซอกแซก สนใจรายละเอียดปลีกย่อย
46. ซอกแซก [ADV] inquisitively 
 Def.  ทุกแง่ทุกมุม
 Sample  เขาไม่กล้าเอ่ยปากถามซอกแซก
47. ซอกแซก [V] edge one's way through 
 Syn  ดั้นด้น
 Def.  ดั้นด้นไปทุกซอกทุกมุมทั้งๆ ที่ไม่น่าจะไป
48. ซอง [N] envelope 
 Syn  ปลอก
 Def.  เครื่องใช้ที่มีลักษณะแคบสำหรับสอดใส่สิ่งของ
49. ซอง [N] stall 
 Def.  ซอกหรือช่องแคบที่ทำขึ้นสำหรับเอาช้างม้าวัวควายเข้าไปไว้ในที่บังคับ
 Sample  เมื่อม้าซ้อมได้ที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็นำม้าเข้าซอง
50. ซอง [CLAS] pack 
 Sample  คุณลุงสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง
51. ซองขาว [N] resignation 
 Def.  การให้ออกจากงาน
 Sample  คนงานถูกยื่นซองขาวโดยไม่ทราบเหตุผลของการให้ออกจากงาน
 Syn  (สแลง)
52. ซองขาว [N] bribe 
 Syn  สินบน
 Sample  นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
53. ซองจดหมาย [N] envelope 
 Sample  เลขาเขาลืมผนึกซองจดหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดประจำ
54. ซองบุหรี่ [N] cigarette case 
 Sample  ข้างซองบุหรี่มีคำเตือนว่า สูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
55. ซองประมูล [N] auction 
 Def.  ซองเสนอราคาในการประมูล เพื่อให้ได้สิทธิในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
 Sample  กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างได้ร้องเรียนถึงความไม่ชอบมาพากลในการยื่นซองประมูลประกวดราคา
56. ซองปืน [N] holster 
 Def.  สิ่งที่มีลักษณะแคบเป็นช่องสำหรับใส่ปืนทำจากหนัง เป็นต้น
 Sample  เขาชอบสะสมซองปืนที่มีลวดลายและรูปทรงแปลกๆ
57. ซองมือ [N] palm 
 Def.  ฝ่ามือที่รวมนิ้วมือให้ห่อเข้าเพื่อรับสิ่งของ
58. ซอด้วง [N] treble fiddle 
 Def.  ชื่อเครื่องดนตรีประเภทซอ สำหรับสี ในพวกเครื่องสายหรือมโหรี มีคันชักสีให้ดัง
 Sample  ลูกสาวของเขาเรียนซอด้วง ส่วนลูกชายเรียนระนาดเอก
59. ซอน [V] worm 
 Syn  ชอน
 Def.  ชอนไป
 Sample  พยาธิซอนก้นน้อง
60. ซอฟต์แวร์ [N] software 
 Sample  เขาทำงานด้านการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์

Page: 2/14 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved