Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ซ

101. ซัดเซพเนจร [V] wander 
 Syn  ร่อนเร่พเนจร
 Def.  ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
 Sample  ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว
102. ซับ [V] absorb 
 Syn  ดูดซึม, ซึมซับ, ซึม, ดูดซับ, ดูด
 Def.  เอาสิ่งของเช่น ผ้า ฟองน้ำ หรือกระดาษทาบลงบนของเหลว เช่น น้ำ เพื่อให้แห้ง
 Sample  ผ้าสำลีจะซับน้ำได้ดี
103. ซับซาบ [V] realize 
 Syn  ซึมซาบ, เข้าใจ
 Sample  เรายังไม่ซับซาบความประสงค์ของท่าน
 Syn  (ปาก)
104. ซับซ้อน [V] complicate 
 Syn  #สลับซับซ้อน
 Def.  ปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายอย่างหลายเรื่อง, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก
 Sample  แปลนโครงสร้างหอประชุมซับซ้อนมาก
105. ซับพระพักตร์ [N] handkerchief 
 Syn  ผ้าเช็ดหน้า
 Syn  (ราชา)
106. ซับเหงื่อ [V] wipe the sweat 
 Sample  หญิงชราซับเหงื่อเบาๆ ที่หน้าผาก ก่อนที่จะออกเดินต่อไป
107. ซับใน [N] lining (of a coat) 
 Def.  ผ้าที่เย็บทาบอยู่ชั้นในของเครื่องแต่งกาย
 Sample  กระโปรงตัวนั้นค่อนข้างบาง จึงต้องใส่ซับในด้วย
108. ซัลฟา [N] sulpha 
 Def.  ชื่อยาประเภทหนึ่ง เป็นสารอินทรียสังเคราะห์ประเภทอนุพันธ์ของกรดซัลฟานิลิก มีสมบัติหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 Sample  การปลูกฝีในสมัยก่อน ไม่มียาปฏิชีวนสาร ยาอย่างโก้ที่สุด คือ ซัลฟา
109. ซั้ง [N] fish trap 
 Syn  กร่ำ, กล่ำ
 Def.  ที่ล่อปลาให้เข้าไปอยู่ ใช้ไม้ปักตามชายฝั่งลำแม่น้ำเป็นรูปกลมบ้างรีบ้าง ภายในสุมด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อปลาให้เข้าอาศัย เมื่อเวลาจะจับก็เอาเฝือกหรืออวนล้อม แล้วเอาไม้ที่สุมนั้นออก
 Sample  เขาล่อปลาให้เข้าไปอยู่ในซั้ง
110. ซา [V] moderate 
 Syn  ลดลง
 Def.  ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
 Sample  ฝนซาเม็ดแล้ว แต่อากาศก็เริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อย
111. ซาก [N] carcass 
 Syn  ซากศพ
 Def.  ร่างของคน, พืช, สัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
 Sample  นักโบราณคดีขุดพบซากไดโนเสาร์ที่จังหวัดขอนแก่น
112. ซาก [N] ruins 
 Syn  #ร่องรอย, ซากปรักหักพัง
 Def.  สิ่งก่อสร้างที่ปรักหักพังแล้วเหลือแต่เค้า
 Sample  วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาจนเหลือแต่ซาก
113. ซากดึกดำบรรพ์ [N] fossil 
 Def.  ซากของพืชหรือสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ฝังอยู่เป็นเวลานานมาก จนกระทั่งกลายเป็นหิน
 Sample  นักมานุษยวิทยาขุดพบซากดึกดำบรรพ์ ที่มีอายุกว่าพันปี
114. ซากปรักหักพัง [N] ruins 
 Syn  ซาก
 Sample  โบราณสถานแห่งนี้เหลือแต่ซากปรักหักพัง
115. ซากพืช [N] humus 
 Def.  พรรณพืชทุกชนิดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
 Sample  ต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้ซากพืชที่ถูกย่อยบนผิวดิน ถูกลมพัดหรือฝนตกชะล้าง
116. ซากพืชซากสัตว์ [N] fossil 
 Def.  ร่างของสัตว์และพืช ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้า
 Sample  ซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันเป็นเวลานานจะกลายเป็นชั้นหิน
117. ซากศพ [N] corpse 
 Syn  ศพ
 Def.  ร่างของคนที่ตายแล้ว
 Sample  รอยเท้านับไม่ถ้วนเหยียบลงบนสวนป่าพุเตย ควานหาซากศพของผู้เคราะห์ร้ายที่ปลิวกระจายรอบหุบเขา
118. ซากสัตว์ [N] carcass 
 Def.  ร่างของสัตว์ที่ตายจนโทรมเหลือแต่เค้าเดิม
 Sample  ถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยซากสัตว์ เหมือนมีใครลากเข้ามา
119. ซาง [N] pampas grass 
 Syn  ไม้ซาง
 Def.  ชื่อไผ่หลายชนิดในสกุล Dendrocalamus วงศ์ Gramineae ชนิดปล้องเล็กบางยาวใช้เป็นลำกล้องเป่าลูกดอก หรือลูกดินเหนียวปั้นกลมเป็นต้น
120. ซาง [N] follicular pharyngitis 
 Def.  ชื่อโรคชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณว่าเป็นแก่เด็กเล็ก มีลักษณะเกิดเป็นเม็ดขึ้นในปากในคอ ลิ้นเป็นฝ้า มีอาการ เช่น ไม่กินนม ไม่กินข้าว ปวดหัวตัวร้อน
 Sample  เด็กที่น้ำหนักลด มีไข้และท้องเสียเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ ลิ้นและช่องปากเป็นซาง ฝ้าขาว เรียกว่าระยะอาร์ค

Page: 5/14 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved