Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ซ

161. ซิ้ม [N] aunt 
 Def.  คำที่ใช้เรียกหญิงจีน ตามศัพท์แปลว่าอาสะใภ้ หรือภรรยาของน้องผัว
 Sample  การเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรก ซิ้มกับผัวของแกไม่ได้มีอะไรติดตัวมามากนัก
 Syn  (จีน)
162. ซี [N] C language 
 Syn  ภาษาซี
 Sample  ผู้ที่รู้ภาษาเครื่องมาก่อน มักทำความเข้าใจกับภาษาซีได้เร็ว
163. ซีก [CLAS] piece 
 Syn  ส่วน, ด้าน
 Def.  ลักษณนามเรียกส่วนที่แยกออกนั้น
 Sample  แม่ผ่าแตงโมออกเป็น 2 ซีก
164. ซีก [N] piece 
 Syn  ส่วน, ด้าน
 Def.  ส่วนที่ผ่าครึ่ง, ส่วนของสิ่งบางอย่างเช่นไม้ไผ่หรือแตงโมที่ผ่าออกโดยปกติตามยาว
 Sample  บันไดนี้ทำด้วยไม้ซีกเล็กๆ ขนาดเท่าไม้ต้นจาก
165. ซีกโลก [N] hemisphere 
 Def.  ด้านหนึ่งของโลก
 Sample  ประเทศไทยอยู่ทางซีกโลกตะวันออก
166. ซีด [V] pale 
 Syn  เผือด, ซีดเผือด, จืด, ซีดเซียว, ซูบ
 Def.  ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล
 Sample  ใบหน้าของเขาซีดจนผิดรูป
167. ซีดี [N] CD 
 Def.  จานบันทึกอัดแน่น, จานคอมแพกต์ที่มีหน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
168. ซีดี-รอม [N] compact disk read only memory 
 Sample  การใช้แผ่นซีดีรอมนั้นต้องใช้ประกอบกับเครื่องอ่านซีดี-รอมด้วย
 Syn  (อังกฤษ)
169. ซีดีรอม [N] CD-ROM 
 Def.  แผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลภาพ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบได้
 Sample  ในปัจจุบันได้มีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ลงในรูปแบบซีดีรอม เพื่อลดต้นทุน
170. ซีดเซียว [ADV] haggardly 
 Syn  อิดโรย, จาง, เผือด
 Sample  เธอยิ้มอย่างซีดเซียว เพราะถูกแดดเผา
171. ซีดเซียว [ADJ] haggard 
 Syn  อิดโรย, จาง, เผือด
 Sample  เขาชี้ไปทางพนักงานที่นั่งโต๊ะด้านใน ใบหน้าซีดเซียว ไร้ความรู้สึก
172. ซีดเซียว [V] be haggard 
 Syn  อิดโรย, จาง, เผือด
 Sample  ใบหน้าอันซีดเซียวของแกมีแววตาแจ่มใสขึ้น
173. ซีดเผือด [ADJ] pale 
 Syn  เผือด, ซีด
 Def.  ไม่สดใสเพราะสีจางไป, ขาวอย่างไม่มีน้ำนวล
 Sample  มะจันวิ่งหน้าตื่นลงมา นัยน์ตาตระหนก และมีสีหน้าซีดเผือด
174. ซีพียู [N] central processing unit 
 Sample  ซีพียูเป็นอุปกรณ์ช่วยในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
175. ซีลีเนียม [N] selenium 
 Def.  ธาตุลำดับที่ 34 ลักษณะเป็นของแข็ง ใช้ประโยชน์ทำเซลล์ไฟฟ้าชนิดที่ใช้พลังงานแสง
 Syn  (อังกฤษ)
176. ซีวีดี [N] CVD 
 Syn  คอมแพกต์วิดีโอดิสก์
177. ซีเกมส์ [N] Southeast Asia Games 
 Syn  กีฬาซีเกมส์
178. ซีเซียม [N] cesium 
 Def.  ธาตุลำดับที่ 55 สัญลักษณ์ Cs เป็นโลหะสีเงิน ไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก หลอมละลายที่ 28.7 ํ ซ.
 Sample  กระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา เสนอให้กิจการฉายรังสีอาหารใช้สารซีเซียม -137 แทนโคบอลต์ 60
 Syn  (อังกฤษ)
179. ซีเมนต์ [N] cement 
 Syn  ปูนซีเมนต์
 Def.  วัสดุใช้ในการก่อสร้างชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผง เมื่อผสมคลุกกับน้ำแล้วทิ้งไว้จะเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นผลให้เกิดการก่อตัวและแข็งตัวได้ ใช้ประโยชน์เพื่อทำคอนกรีต ปูนฉาบ หรือ ปูนก่อ
 Sample  เสียงไม้เท้านำทางที่กระทบกับพื้นซีเมนต์ เสียงดังก๊อกแก๊ก
180. ซีเรียม [N] cerium 
 Def.  ธาตุลำดับที่ 58 สัญลักษณ์ Ce เป็นโลหะสีเทา เนื้ออ่อน
 Syn  (อังกฤษ)

Page: 8/14 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved