Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ด

201. ดังใจนึก [ADV] as one's wish 
 Syn  ดั่งใจนึก
 Sample  ทีมงานสร้างภาพยนตร์ชุดใหม่ทำงานได้ดีดังใจนึกสมใจผู้กำกับมือหนึ่ง
202. ดัชนี [N] forefinger 
 Syn  นิ้วชี้, ดรรชนี
 Sample  ลักษณะจีบนิ้วคือพระดัชนี(นิ้วชี้)กับพระอังคุฐ(นิ้วหัวแม่มือ)จดกันเป็นวง
203. ดัชนี [N] index 
 Syn  สารบาญ, รายการ, ทะเบียน, ดรรชนี, ระเบียน
 Def.  บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้นๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น
 Sample  แฟ้มแบบนี้เหมาะสำหรับใช้ทำตารางรหัสหรือทำตัวดัชนีเพื่อการค้นหา
204. ดัชนี [N] index 
 Def.  ตัวเลขอัตราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ดัชนีค่าครองชีพ
 Sample  ดัชนีของการพัฒนามนุษย์ต้องดูที่รายได้ของครอบครัวแต่ละครอบครัว
205. ดัชนี [N] index number 
 Syn  เลขดัชนี
 Def.  จำนวนที่เขียนไว้บนมุมขวาของอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ฐาน เพื่อแสดงการยกกำลังของฐานนั้น เช่น 322 เป็นดัชนีของ 3
206. ดัด [V] bend 
 Syn  งอ, ทำให้คด, ทำให้ตรง
 Def.  ทำให้คดหรือตรงตามประสงค์
 Sample  พ่อดัดต้นไม้ให้เป็นรูปนก
207. ดัดตน [V] exercise 
 Syn  บริหาร
 Def.  บริหารร่างกาย
208. ดัดนิสัย [V] correct 
 Syn  ดัดสันดาน
 Def.  สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
 Sample  เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน
209. ดัดปลัก [N] month 
 Syn  เดือน
210. ดัดผม [V] perm 
 Sample  เธอเพิ่งไปดัดผมทรงใหม่มา
211. ดัดสันดาน [V] correct 
 Syn  ดัดนิสัย, สั่งสอน, ลงโทษ, แก้ไข
 Def.  แก้นิสัยให้ดี
 Sample  เราควรจะต้องดัดสันดานเขาเสียบ้าง
212. ดัดหลัง [V] teach someone a lesson 
 Syn  สั่งสอน, ให้บทเรียน
 Sample  การห้ามซื้อขายริงกิตนอกประเทศก็เท่ากับดัดหลังนักเก็งกำไรค่าเงินหาเงินสกุลริงกิต
213. ดัดหลัง [V] black mail 
 Syn  หักหลัง
 Def.  ไม่ทำตามข้อตกลงร่วมซึ่งทำให้อีกฝ่ายต้องเสียประโยชน์ไปแต่ตัวเองยังได้ประโยชน์อยู่
214. ดัดแปลง [V] modify 
 Syn  แปลง, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, แปร, เปลี่ยนแบบ
 Def.  เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
 Sample  พ่อดัดแปลงขวดน้ำเป็นที่ปลูกต้นไม้
215. ดัดแปลงแก้ไข [V] adapt 
 Syn  ดัดแปลง
 Def.  เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
 Sample  ชาวญี่ปุ่นได้นำลูกคิดหินของชาวจีนมาดัดแปลงแก้ไขเป็นลูกคิดโดยใช้วัสดุอื่นแทนลูกหินและใช้โลหะแทนเชือก
216. ดัตช์ [N] Dutch 
 Syn  ชาวดัตช์, ชาวฮอลันดา, ชาวฮอลแลนด์
 Sample  ประชาชนที่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เรียกว่าชาวดัตช์
217. ดัน [V] support 
 Syn  ผลักดัน, สนับสนุน, ส่งเสริม
 Sample  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลดันให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการผลิตขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายการผลิต
218. ดัน [V] push 
 Syn  ผลัก, ไส, ยัน, ดุน, รุน, เข็น
 Def.  ผลักเพื่อให้เคลื่อนไปด้วยกำลัง
 Sample  พ่อดันกล่องกระดาษให้ไปข้างหน้า
219. ดัน [V] insist on 
 Syn  ขืนทำ, ฝืน
 Def.  ทำในสิ่งที่ไม่น่าจะทำ
 Sample  เธอดันใส่กางเกงขาสั้นเข้าไปในวัด
220. ดับ [V] switch off 
 Syn  หยุด, ปิด, ทำให้หยุด
 Sample  เขาดับเครื่องยนต์ไว้เพราะรถติดมากไม่ขยับเลย

Page: 10/31 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved