Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ด

181. ดัง 2 [PREP] as 
 Syn  ราวกับ, อย่าง, เหมือน, เช่น, เฉกเช่น, คล้าย, ดั่ง
 Sample  นักเรียนทำการบ้านดังตัวอย่างที่ครูให้
182. ดังกล่าว [DET] aforementioned 
 Syn  ดังที่กล่าวมาแล้ว
 Def.  ที่ได้กล่าวถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว
 Sample  ภาพเขียนดังกล่าวไม่น่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ยุคหินกลาง
183. ดังกล่าวข้างต้น [PRON] abovementioned 
 Syn  ดังกล่าว
 Sample  หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
184. ดังก้อง [V] resound 
 Syn  ดังกังวาน, ดังกระหึ่ม
 Def.  บังเกิดเสียงขึ้นอย่างแรง, ดังอย่างเสียงลั่นในที่จำกัด
 Sample  เสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณอย่างน่าขนลุก
185. ดังต่อไปนี้ [DET] as follow 
 Syn  ดังนี้
 Sample  พายุลูกนี้ทำความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ ผู้เสียชีวิตประมาณเกือบ 1,000 คน บ้านเรือนหักพังประมาณ 40,000 หลัง
186. ดังที่ [CONJ] as 
 Syn  ตามที่, ด้วยเหตุที่, เนื่องจาก
 Def.  เหมือนที่,เช่นที่
 Sample  ถ้าไม่มีความรู้นี้แล้วก็ไม่สามารถวิเคราะห์ภาษาดังที่มนุษย์ทำได้
187. ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว [ADV] as above-mentioned 
 Sample  เครื่องอัดชนิดนี้มีประสิทธิภาพเกินตัวดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
188. ดังนั้น [CONJ] therefore 
 Syn  เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น
 Sample  เนื่องจากนโยบายนี้ขัดกับความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงมีการร่างนโยบายขึ้นมาใหม่
189. ดังนั้น [ADV] thereby 
 Syn  เช่นนั้น, อย่างนั้น
 Sample  พวกชุมนุมประท้วงได้แสดงเจตจำนงในการชุมนุมไว้ดังนั้น
190. ดังนี้ [ADV] as follows 
 Syn  ดังต่อไปนี้
 Def.  เช่นนี้
 Sample  กิจวัตรประจำวันของเขามีดังนี้ ตื่นนอนตอน 3 โมงแล้วไปก็ออกกำลังกายแล้วค่อยออกไปทำงาน
191. ดังปรารถนา [ADV] as one's wish 
 Syn  ดังต้องการ, ดังมุ่งหมาย
 Sample  และแล้วแผนการอันแยบยลก็บรรลุวัตถุประสงค์ดังปรารถนา
192. ดังระงม [V] be uproarious 
 Syn  อื้ออึง, เซ็งแซ่
 Def.  อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด
 Sample  เสียงหัวเราะของเขาดังระงมไปทั่วบริเวณ
193. ดังระงม [ADV] loud 
 Syn  อื้ออึง, เซ็งแซ่
 Def.  อื้ออึงเซ็งแซ่ไปหมด
 Sample  เสียงลูกนกแหกปากร้องดังระงมลงมาจากซุ้มกระดังงา
194. ดังลั่น [V] reverberate 
 Syn  ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม
 Def.  บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
 Sample  เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย
195. ดังลั่น [ADV] loud 
 Syn  ดังสนั่น
 Def.  อย่างมีเสียงสนั่นขึ้นอย่างแรง
 Sample  เขาหัวเราะดังลั่นจนทุกคนหันมามองเป็นตาเดียว
196. ดังสนั่น [V] echo 
 Syn  อึกทึก
 Def.  ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
 Sample  เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก
197. ดังหนึ่ง [ADV] as 
 Syn  เสมือนหนึ่ง, เสมือน
 Sample  เขาประพฤติตัวดังหนึ่งว่าเขาเป็นเจ้านาย
198. ดังเช่น [CONJ] such as 
 Syn  เช่น, อาทิเช่น, ตัวอย่างเช่น
 Sample  หากเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรายงานของธนาคารโลกกับรายงานของกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องกุ้งที่ปากมูลโดยตรง ก็จะพบความไม่ชอบมาพากลในรายงานของธนาคาร ดังเช่น รายได้จากการจับกุ้ง
199. ดังเดิม [ADV] as  before 
 Syn  ตามเดิม, เหมือนเดิม
 Def.  เหมือนที่เคยเป็นมา
 Sample  เขาลั่นกุญแจประตูไว้ดังเดิม
200. ดังใจ [V] expect 
 Def.  ได้ดังที่ใจหวังไว้
 Sample  คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้

Page: 9/31 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved