Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ต

201. ตระบัด [ADV] momentarily 
 Syn  ทันใด, บัดใจ
 Def.  อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด
202. ตระบัด [V] embezzle 
 Syn  ยักยอก, ฉ้อฉล
 Def.  ยืมหรือกู้เอาทรัพย์เขาไปแล้วโกงเอาเสีย
203. ตระบัดสัตย์ [V] reverse one's promise 
 Syn  เสียสัตย์, ผิดสัญญา
 Def.  ไม่รักษาคำพูด, ไม่รักษาคำมั่นสัญญา
 Sample  ท่านตระบัดสัตย์คำพูดบ่อยครั้ง ลูกน้องจึงไม่ค่อยยกย่อง
204. ตระพอง [N] nodes on the two sides of elephant's head 
 Syn  กระพอง, ตะพอง, กะพอง
 Def.  ส่วนที่นูนเป็นปุ่ม 2 ข้างที่ศีรษะช้าง
 Sample  เขาลูบที่ตระพองช้างเบาๆ ด้วยความเอ็นดู
205. ตระพัง [N] well 
 Syn  แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพัง, กระพัง, สะพัง
 Def.  ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแต่น้อยพอน้ำขังได้
 Sample  น้ำในตระพังแห้งขอดไม่เห็นปลาสักตัว
206. ตระหง่าน [ADV] loftily 
 Syn  สูงเด่น
 Def.  อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
 Sample  พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี
207. ตระหง่าน [V] be eminent 
 Syn  สูงเด่น
 Def.  สูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
 Sample  หินใหญ่ตระหง่านพ้นน้ำขึ้นมาตัดกับสีเข้มของน้ำทะเล
208. ตระหนก [ADV] frighteningly 
 Syn  ตกใจ, หวาด, ผวา
 Def.  อย่างมีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 Sample  ทั้งสองวิ่งออกไปอย่างตระหนกกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
209. ตระหนก [ADJ] frightened 
 Syn  ตกใจ, หวาด, ผวา
 Def.  ที่มีอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 Sample  เธอกรีดร้องเสียงตระหนกพร้อมกับถอยหลังกรูด
210. ตระหนก [V] alarm 
 Syn  ตกใจ, หวาด, ผวา
 Def.  เกิดอาการตกใจกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 Sample  ทุกคนตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
211. ตระหนกตกใจ [V] alarm 
 Syn  ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ
 Def.  เกิดอาการตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูก
 Sample  เมื่อเด็กเกิดอาการชัก พ่อแม่อย่าได้ตระหนกตกใจจนเกินเหตุ ควรตั้งสติและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
212. ตระหนัก [V] realize 
 Syn  รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
 Def.  เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ชัดเจน
 Sample  กลุ่มเยาวชนเริ่มตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมบ้านเรา
213. ตระหนักถึง [V] realize 
 Def.  รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 Sample  พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า
214. ตระหนักแน่ [V] realize 
 Syn  รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง
 Def.  เกิดความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนแน่นอน
 Sample  รัฐบาลได้ตระหนักแน่ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี
215. ตระหนี่ [V] be greedy 
 Syn  งก, ขี้หวง
 Def.  แสดงอาการหวง ไม่อยากให้ง่ายๆ
 Sample  เขาตระหนี่ความรู้ต่อเพื่อนๆ ในห้อง จึงไม่มีใครชอบเขา
216. ตระหนี่ [ADJ] chary 
 Syn  ขี้เหนียว, งก, ขี้หวง
 Def.  ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
 Sample  เขาเป็นคนตระหนี่ เพราะเขาคำนึงถึงความจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
217. ตระหนี่ตัว [V] reserve 
 Syn  หวงตัว
 Def.  ไม่อยากให้ใครถูกเนื้อต้องตัวหรือไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยว
 Sample  หนูน้อยตระหนี่ตัวไม่ยอมให้ใครอุ้ม
218. ตระหนี่ถี่เหนียว [ADJ] miserly 
 Syn  ขี้เหนียว, ขี้งก
 Def.  ที่มีนิสัยใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่จ่ายออกไปง่ายๆ
 Sample  เธอเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวมากเกินไป จนสามีเธอเบื่อ
219. ตระหน่ำ [V] hit 
 Syn  กระหน่ำ, ถล่ม
 Def.  รุกรานหรือโจมตีอย่างซ้ำๆ หนักๆ
 Sample  ศัตรูตระหน่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ให้ฝ่ายเราตั้งตัว
220. ตระเตรียม [V] prepare 
 Syn  เตรียม, จัดเตรียม, จัดแจง, เตรียมการ
 Def.  จัดเตรียมให้เรียบร้อยไว้ก่อนล่วงหน้า
 Sample  เขาตระเตรียมของถวายพระสำหรับทำบุญไว้ตั้งแต่เมื่อวาน

Page: 10/102 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved