Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ต

221. ตระเวน [V] patrol 
 Syn  ท่องเที่ยว, สัญจร, เดินทาง, ทัศนาจร
 Def.  ไปทั่วๆ รอบบริเวณ
 Sample  เขาพาตระเวนไปวัดดังๆ ทั้งวัน
222. ตระเวน [V] roam 
 Syn  กระเวน, ตะเวน, ทะเวน
 Def.  เที่ยวตรวจตราสถานการณ์ทั่วบริเวณ
 Sample  กองทหารและตำรวจฝ่ายความมั่นคงออกตระเวนไปตามถนนสายต่างๆ
223. ตระเวนไพร [N] muscicapidac 
 Syn  ตระเวนวัน, ระวังวัน, ระวังไพร, ตระเวนวัน
 Def.  ชื่อนกในวงศ์ Timaliidae ตัวสีน้ำตาล ปากแหลมโค้ง คอ อก และท้องสีขาว หางยาว นกกินแมลงที่พื้นและพุ่มไม้
 Sample  ฝูงตระเวนไพรมักมาหากินที่พุ่มไม้แถวนี้เสมอ
224. ตระเว็ด [N] image 
 Syn  เจว็ด, เตว็ด
 Def.  รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิหรือศาลเจ้า
 Sample  คนทรงสั่งให้นำตระเว็ดมาประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ
225. ตรัง [N] Trang 
 Syn  จังหวัดตรัง
 Def.  ชื่อจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย อยู่ทางภาคใต้
 Sample  ชาวบ้านเมืองตรังต่างหลงรักและยกย่อง นายกชวน หลีกภัย
226. ตรัง [V] stick 
 Syn  ติดอยู่
 Def.  อาการที่ติดหรือแนบอยู่
227. ตรังค์ [N] wave 
 Syn  ลูกคลื่น
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
228. ตรับฟัง [V] listen 
 Syn  สดับ, ฟัง, สดับตรับฟัง, สำเหนียก
 Def.  เอาใจใส่คอยฟังข่าวคราวทุกข์สุขหรือความคิดเห็นของผู้อื่น
 Sample  พ่อแม่คอยตรับฟังข่าวของลูกหลานที่ไปทำงานที่กรุงเทพฯ อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
229. ตรัย [N] three 
 Syn  ไตร, สาม
 Def.  จำนวนสาม, หมวดที่สาม ใช้ในคำสมาสเช่น รัตนตรัย
 Sample  บทสวดนี้เริ่มต้นด้วยบทไหว้พระตรัย
230. ตรัยตรึงศ์ [N] heaven 
 Syn  ดาวดึงส์
 Def.  สวรรค์ชั้นที่ 2 แห่งสวรรค์ 6 ชั้น ที่พระอินทร์ครอง
 Sample  การลอยโคมเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้นตรัยตรึงศ์
231. ตรัส [V] say 
 Syn  พูด, สั่ง, บอก
 Def.  เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำเพื่อบอกกล่าว
 Sample  พระพุทธศาสนายกย่องความสุขทางใจว่าดีกว่าความสุขอย่างอื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นตฺถิ สน ฺ ติ ปร สุข ํ
232. ตรัสรู้ [V] enlighten 
 Syn  รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
 Def.  รู้แจ้งในเรื่องต่างๆ (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า)
 Sample  พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา
233. ตรัสรู้ [V] become enlightened 
 Syn  รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
 Def.  รู้เอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
 Sample  ใครจะไปตรัสรู้ได้ทุกเรื่อง
234. ตรา [N] brand 
 Syn  ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า
 Def.  เครื่องหมายที่มีลวดลายเป็นรูปต่างๆ สำหรับประทับเป็นสำคัญ
 Sample  ตระกูลโอวเป็นเจ้าของยาหม่องตราเสือและหนังสือพิมพ์จีนทั้งในสิงคโปร์ฮ่องกงและประเทศไทย
235. ตรา [N] mark 
 Syn  ตราประทับ, เครื่องหมาย, สัญลักษณ์
 Def.  เครื่องหมายประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์
 Sample  หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนจะมีตราประทับนูนของ เสมา ธรรมจักร อยู่บนปกหนังสือหรือปกหลังของหนังสือเล่มนั้น
236. ตรา [V] stamp 
 Syn  ตั้งไว้, กำหนดไว้
 Def.  กำหนดไว้ให้เป็นแบบแผน, กำหนดไว้เป็นสำคัญ
 Sample  ในปี พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาความยุ่งยากภายในพระราชวงศ์
237. ตรา [V] note 
 Syn  กำหนดไว้, จดจำไว้
 Def.  กำหนดจดจำไว้เป็นสำคัญ, ประทับไว้เป็นสำคัญ
 Sample  เรื่องยูลิสสิส เมื่อพิมพ์ครั้งแรกในปี 1922 ก็ถูกตราว่าเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกับเรื่องชู้รักของเลดี้ชัตเตอร์ลีย์
238. ตรากฎหมาย [V] enact 
 Syn  ออกกฎหมาย, ออกพระราชบัญญัติ, ออกพระราชกฤษฎีกา, ออกพระราชกำหนด
 Def.  สร้างกฎหมายขึ้นใช้ในสังคม
 Sample  เทศบาลเมืองอเล็คซานเดรียตรากฎหมายเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัยใหม่
239. ตรากตรำ [ADV] hard 
 Syn  ทนทุกข์, หนัก, บากบั่น
 Def.  อย่างสมบุกสมบัน, อย่างไม่ปรานีปราศรัย
 Sample  เขาทนทำงานอย่างตรากตรำเพื่อต้องการเก็บเงินไว้มากๆ
240. ตรากตรำ [V] endure 
 Syn  พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, วิริยะ
 Def.  ทนทำอย่างไม่คิดถึงความยากลำบาก
 Sample  ชาวนาตรากตรำกับงานหนักจนตัวดำ

Page: 11/102 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved