Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ต

41. ตกข่าว [V] miss the news 
 Def.  พลาดการรับรู้ข่าวสาร, ไม่ทราบข่าว, โดยปริยายหมายถึงรับรู้ไม่ทันสมัย
 Sample  เพื่อนส่งข่าวให้เขารับรู้เสมอเวลาอยู่ต่างประเทศ ทำให้เขาไม่ตกข่าวจากเมืองไทย
42. ตกข้าว [V] do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit 
 Syn  ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า, ซื้อขายล่วงหน้า
 Def.  ให้เงินไปก่อนแล้วคิดเอาข้าวทีหลัง
 Sample  พ่อค้ามาตกข้าวจากชาวนาก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวหลายเดือน
43. ตกคลัก [V] congregate 
 Syn  มาชุมนุม, มารวมกัน, อัดออกัน, แออัด, ตกปลัก, จมปลัก
 Def.  โดยปริยายหมายถึงอาการที่คนมารวมกันมากๆ ไปไหนไม่ได้
 Sample  รถไฟตกรางทำให้ผู้โดยสารตกคลักเต็มสถานี
44. ตกคลัก [V] be stranded together in mass 
 Syn  รวมกัน
 Def.  อาการที่ปลาเป็นต้นมารวมกันอยู่ในบ่อหรือหนองที่น้ำงวด
 Sample  ปลาเล็กๆ ตกคลักอยู่ตามแหล่งน้ำขนาดเล็ก
45. ตกค่ำ [N] nightfall 
 Def.  ย่างเข้าเวลาค่ำ
 Sample  กลางวันเธอจะนอน พอตอนตกค่ำก็จะแต่งตัวเตรียมออกไปเที่ยว
46. ตกค้าง [V] be left over 
 Syn  เหลืออยู่, คงอยู่, ค้างอยู่, หลงเหลืออยู่
 Sample  ยากำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในอาหารสามารถก่อมะเร็งแก่ผู้บริโภคได้
47. ตกงาน [V] be unemployed 
 Syn  ว่างงาน, ไม่มีงานทำ, เตะฝุ่น
 Sample  ระบบสวัสดิการ จะมีการจ่ายเงินชดเชยแทนเงินเดือนเวลาคนตกงาน
48. ตกจั่น [V] blossom 
 Syn  ออกดอก (หมาก, มะพร้าว), ออกจั่น
 Sample  มะพร้าวต้นนี้ตกจั่นแล้ว
49. ตกดิน [V] (the sun) to set 
 Def.  อาการที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป
 Sample  พระอาทิตย์ตกดินเมื่อเวลา 6 โมงครึ่ง
50. ตกดึก [N] night 
 Syn  ตกค่ำ
51. ตกตะกอน [V] precipitate 
 Syn  นอนก้น
 Def.  มีตะกอนนอนก้น
 Sample  เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน
52. ตกต่ำ [V] decline 
 Syn  ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง
 Def.  มีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม
 Sample  เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ตกต่ำอย่างมากจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ
53. ตกทอด [V] be descended 
 Syn  สืบทอด, สืบกันมา, รับช่วงต่อ
 Def.  ตกสืบกันมาเป็นทอดๆ, สืบจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง
 Sample  บ้านหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่และคุณย่า
54. ตกที่นั่งลำบาก [V] be in trouble 
 Def.  อยู่ในฐานะลำบาก
 Sample  กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงกำลังตกที่นั่งลำบากในการถูกตราหน้าจากชาวโลกว่าเป็นตัวการขัดขวางไม่เกิดสันติภาพในตะวันออกกลาง
 Syn  (สำนวน)
55. ตกทุกข์ได้ยาก [V] distress 
 Syn  ลำบาก, ประสบทุกข์, ได้ทุกข์
 Sample  เธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเวลานี้
56. ตกท้องช้าง [V] sag (of a kite string) 
 Syn  ยาน, หย่อน, ห้อย
 Def.  ลักษณะที่สายป่านว่าวเป็นต้นมีน้ำหนักมากถ่วงลงเกินควร
 Sample  สายป่านว่าวตกท้องช้างเพราะเขาผ่อนสายป่านเต็มที่
57. ตกนรก [V] go to hell 
 Syn  ลงนรก
 Sample  ตามหลักศาสนาพุทธ ถ้าใครทำชั่วผู้นั้นจะต้องตกนรก
58. ตกน้ำ [V] sink 
 Def.  ตกลงไปในน้ำ
 Sample  กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป
59. ตกน้ำมัน [V] (of an elephant) be in rut 
 Syn  ตกมัน, ซับมัน
 Def.  อาการที่ช้างพลายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะมีความกำหนัดแรงกล้าและมีน้ำมันตกย้อยที่บริเวณหน้าและอวัยวะเพศ, ตกมัน หรือ ซับมัน ก็ว่า, เรียกช้างพลายที่มีอาการเช่นนั้นว่า ช้างตกน้ำมัน, ช้างตกมัน หรือ ช้างซับมัน ก็ว่า
 Sample  ช้างตกน้ำมันจะมีอาการดุร้ายมากกว่าปกติ
60. ตกบ่าย [ADV] in the afternoon 
 Sample  เมื่อคืนเขากลับดึกมากจึงตื่นเมื่อตกบ่ายแล้ว

Page: 2/102 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved