Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ต

161. ตรงๆ [ADV] uprightly 
 Syn  ตรง, ซื่อ
 Sample  เราชอบคนพูดตรงๆ
162. ตรมใจ [V] grieve 
 Syn  ตรอมใจ, กรอมใจ
 Def.  ระทมใจอยู่ภายในเรื่อยไป
 Sample  นางตรมใจอยู่ด้วยความห่วงใยสามี จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ
163. ตรรก [N] logic 
 Syn  ความตรึก, ความคิด, ตรรกะ
 Sample  การหาเหตุผลด้วยวิธีนี้จะอาศัยขบวนการทางตรรก
164. ตรรกศาสตร์ [N] logic 
 Syn  ตรรกวิทยา
 Def.  ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่
 Sample  การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลแบบใดก็ตามต้องอาศัยการสอบสวนตามหลักตรรกศาสตร์
165. ตรรกะ [N] logic 
 Sample  การออกแบบวงจรทั้งหลายได้อาศัยหลักการง่ายๆ ทางตรรกะซึ่งถือเป็นพื้นฐานของพีชคณิต
166. ตรรกะ [N] thought 
 Syn  ตรรก, ความคิด, ความตรึก
 Sample  ผมพยายามใช้ตรรกะและความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้คำตอบ
167. ตรวจ [V] check 
 Syn  ตรวจสอบ, ตรวจทาน
 Def.  พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย
 Sample  ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง
168. ตรวจ [V] survey 
 Syn  สำรวจ
 Sample  บริษัทออกตรวจพื้นที่ที่ว่ากันว่ามีแหล่งน้ำมันอยู่
169. ตรวจ [V] patrol 
 Syn  สอดส่อง, สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจดู
 Def.  พิจารณาดูความเรียบร้อย
 Sample  ตำรวจออกตรวจท้องที่เกือบทุกวัน
170. ตรวจ [V] diagnose 
 Syn  ตรวจโรค
 Def.  พิจารณาหาสมุฏฐาน
 Sample  แพทย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยตรวจและวินิจฉัยโรคตลอดจนเก็บเรื่องราวของคนไข้ซึ่งเป็นประโยชน์ในการรักษาพยาบาล
171. ตรวจการ [V] go on a tour of inspection 
 Def.  พิจารณาดูความเรียบร้อย
 Sample  เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง
172. ตรวจข่าว [V] censor 
 Def.  พิจารณาข่าวว่าควรอนุญาตให้พิมพ์ได้หรือไม่, พิจารณาข่าวที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แล้ว
 Sample  บรรณาธิการมีหน้าที่ตรวจข่าวก่อนส่งพิมพ์
173. ตรวจงาน [V] inspect 
 Syn  สำรวจ, ตรวจตรา, ตรวจ
 Sample  ผู้ตรวจการไปตรวจงานที่ภาคใต้
174. ตรวจจับ [V] detect 
 Syn  ตรวจ, ตรวจหา, ตรวจค้น
 Sample  ตำรวจตั้งด่านตรวจจับยาเสพติด
175. ตรวจชำระ [V] check 
 Sample  นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจชำระสะสางบทกฎหมายทั้งหมด
176. ตรวจดู [V] look into 
 Syn  ตรวจ, ตรวจสอบ, สังเกต, พิจารณา
 Sample  อาจารย์ตรวจดูผมนักเรียนชายทุกวันพุธ
177. ตรวจตรา [V] patrol 
 Syn  ดูแล, ระวังระไว, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ
 Sample  ทหารตรวจตราชายแดนตามหน้าที่
178. ตรวจตรา [V] examine 
 Syn  ดูแล, ควบคุม, วิเคราะห์, ตรวจ, ตรวจสอบ
 Def.  พิจารณาดูให้รอบคอบถี่ถ้วน
 Sample  คณะกรรมการอาหารและยาตรวจตราอาหารกระป๋องอย่างละเอียดก่อนนำสู่ผู้บริโภค
179. ตรวจทาน [V] verify 
 Def.  ดูหรือพิจารณาความถูกต้องและความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง
 Sample  ฉันให้ครูฝรั่งตรวจทานให้อีกที เพราะมีหลายแห่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ
180. ตรวจฟัง [V] sound 
 Syn  ฟัง
 Sample  คุณหมอใช้หูฟังตรวจฟังการเต้นของหัวใจ

Page: 8/102 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved