Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ถ

221. ถิ่นทุรกันดาร [N] wilderness area 
 Def.  ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ
 Sample  พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง
222. ถีบ [V] shove away 
 Def.  งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้ากระแทกออกไป, งอเข่าแล้วใช้ฝ่าเท้าดันไปโดยแรง
 Sample  นางเอกถีบคนร้ายแล้ววิ่งหนีไป
223. ถีบกระดาน [V] propel a plank on mud bank 
 Syn  ไสกระดาน
 Def.  นั่งบนกระดาน แล้วเอาเท้าถีบเลนให้กระดานแล่นไป
 Sample  ชาวบ้านถีบกระดานออกไปเก็บหอยบริเวณชายเลน
224. ถีบจักร [V] pedal a sewing machine 
 Def.  เย็บผ้าด้วยจักรโดยกดเท้าลงบนตะแกรงจักร ให้ตะแกรงกระดกขึ้นลงให้ล้อจักรหมุน
 Sample  เธอถีบจักรจนเหนื่อย
225. ถีบจักรยาน [V] pedal a bicycle 
 Syn  ถีบรถ
 Def.  ใช้แรงเท้าถีบที่บันไดรถจักรยานให้รถแล่นไป
 Sample  เขาถีบจักรยานไปถึงเชียงใหม่
226. ถีบตัว [V] climb to 
 Syn  ไต่เต้า
 Def.  พยายามเลื่อนฐานะขึ้น
 Sample  แม็คโครจะต้องปรับตัวให้มีสมรรถนะเหนือคู่แข่งและถีบตัวขึ้นไปเรื่อยๆ
227. ถีบตัว [V] kick one's feet 
 Syn  พุ่งตัว
 Def.  ใช้แรงดันเพื่อทำให้ร่างกายพุ่งออกไป
 Sample  ขณะที่ถีบตัวพุ่งลอยไปข้างหน้าความรู้สึกเขาเหมือนกำลังแหวกว่ายอยู่กลางอากาศแบบ
228. ถีบตัว [V] rise 
 Syn  พุ่งขึ้น
 Def.  พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
 Sample  งานรับประกันในปัจจุบันรังแต่จะกำไรหดหายลง ขณะที่ความเสี่ยงภัยมีแต่ถีบตัวสูงขึ้น
229. ถีบสามล้อ [V] pedal a tricycle 
 Syn  ถีบรถสามล้อ
 Sample  ตาแก่คนนั้นกำลังถีบสามล้อเพื่อไปส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟ
230. ถีบหัวส่ง [V] expel 
 Syn  ขับไล่, เสือกไส
 Def.  ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป
 Sample  ยามพรรครุ่งเรืองเขาก็อาศัยใบบุญ พอพรรคตกต่ำก็ถีบหัวส่งอย่างไม่ใยดี
231. ถี่ [ADV] often 
 Def.  มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
 Sample  เต่าไม่ได้หายใจถี่ เป็นจังหวะอย่างสัตว์อื่นๆ
232. ถี่ถ้วน [V] be careful 
 Syn  ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ
 Def.  ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
 Sample  แม่บ้านของเขาถี่ถ้วนเรื่องการใช้เงินเสมอ
233. ถี่ถ้วน [ADV] carefully 
 Syn  ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ
 Def.  ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
 Sample  เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด
234. ถี่ยิบ [ADV] quickly 
 Syn  ถี่มาก
 Sample  ปีกสีเหลืองของมันแผ่กว้าง โบกระรัวถี่ยิบจนเห็นเป็นม่านสีเหลืองคาดส้มอยู่รายรอบตัว
235. ถี่ๆ [ADV] frequently 
 Syn  ถี่
 Def.  มีระยะเวลากระชั้นชิดกัน
 Sample  น้ำสายเบ็ดที่ไหวไปมาถูกกระตุกถี่ๆ แล้วดึงยาวลงล่าง
236. ถึก [ADJ] young 
 Syn  หนุ่ม, เปลี่ยว
 Def.  หนุ่ม, เปลี่ยว (ใช้กับวัวควายตัวผู้)
 Sample  พ่อคำอ้ายยอมเสียควายถึกให้หมอผี เพื่อแลกกับชีวิตลูกที่เจ็บป่วย
237. ถึง [CONJ] even though 
 Syn  แม้
 Sample  ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านก็คงจะไม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกลางคืน
238. ถึง [V] reach 
 Syn  บรรลุจุดหมาย, ลุ, บรรลุ
 Def.  ไปจนอยู่ที่จุดหมาย
 Sample  ทุกคนถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
239. ถึง [PREP] to 
 Syn  สู่, กระทั่ง, ยัง
 Sample  ผมจะรอตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมง ถ้าเขายังไม่มาผมก็ยกเลิกสัญญาก็แล้วกัน
240. ถึง [PREP] to 
 Def.  คำจ่าหน้าในจดหมายระบุตัวผู้รับ

Page: 11/25 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved