Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ถ

161. ถอยฉะ [V] retreat and fight 
 Syn  สู้พลางถอยพลาง
 Def.  ถอยอย่างมีชั้นเชิง
162. ถอยฉาก [V] withdraw 
 Def.  ถอยหลังพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบทันที, หลบอย่างมีชั้นเชิง
 Sample  เขาถอยฉากออกมาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ
163. ถอยถด [V] decrease 
 Syn  ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด
 Sample  เมื่อแก่ตัวไปเรี่ยวแรงก็เริ่มถอยถดลงเป็นธรรมดา
164. ถอยทัพ [V] retreat 
 Syn  ถอนทัพกลับ
 Sample  แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
165. ถอยร่น [V] retreat 
 Sample  ไทยเราสู้ในด้านกำลังคนไม่ได้จึงต้องถอยร่นลงมา
166. ถอยหลัง [V] lag behind 
 Def.  ไม่เจริญก้าวหน้า
 Sample  เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง
167. ถอยหลัง [V] go backwards 
 Syn  ถอย
 Def.  เคลื่อนไปข้างหลัง
 Sample  การพัดโบกของครีบทวารจะทำให้ปลาว่ายไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้
168. ถอยหลังเข้าคลอง [V] be retrogressive 
 Syn  ตกต่ำ, หวนกลับ, เสื่อมลง
 Def.  หวนกลับไปหาแบบเดิม
 Sample  หากเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ประเทศถอยหลังเข้าคลอง
169. ถอยห่าง [V] move far from 
 Syn  เขยิบออก
 Def.  เคลื่อนออกมาไกลจากที่เดิม
 Sample  เจ้าเสือน้อยดูดนมแม่จนหายอยากแล้วจึงถอยห่างออกมา
170. ถะ [N] Chinese pagoda 
 Def.  พระเจดีย์แบบจีน
171. ถัก [V] knit 
 Def.  เอาเส้นเชือกหรือหวาย เป็นต้น ไขว้สอดประสานกันให้เป็นลวดลายต่างๆ บ้าง ให้เป็นเส้นและเป็นผืนบ้าง ให้ติดต่อกันบ้าง
 Sample  เล็กวิมาลามีนิ้วเรียวผอมและนิ้วนี้ทำการฝีมือเก่งฉกาจ ไม่ว่าจะถักโครเชท์หรือถักริมผ้าเช็ด
172. ถัง [N] unit capacity equivalent to 20 litres 
 Def.  ชื่อมาตราตวงเท่ากับ 20 ทะนาน
 Sample  ถ้าบังเอิญคุณเผลอปล่อยให้น้ำไหลจนเกินครึ่งถัง สิ่งที่ต้องกระทำคือการเทน้ำส่วนที่เกินออกจนได้ระดับ
173. ถัง [N] bucket 
 Def.  ภาชนะจำพวกหนึ่ง ทำด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น มีรูปร่างต่างๆ กัน โดยมากใช้ตักน้ำหรือตวงสิ่งของ เป็นต้น
 Sample  เขาผู้นี้มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการปรุงซุปในถังขนาดยักษ์ สูงถึงเจ็ดสิบสองฟุต
174. ถังขยะ [N] litter bin 
 Def.  ภาชนะสำหรับใส่ขยะ
 Sample  หนูที่มาหาของกินตามถังขยะวิ่งกันพล่าน
175. ถังน้ำ [N] bucket 
 Def.  ภาชนะสำหรับบรรจุน้ำ
 Sample  เขาหิ้วถังน้ำไปตักน้ำจากตุ่มใกล้ครัว แล้วมาอาบน้ำอยู่ข้างแท็งก์น้ำ
176. ถังน้ำแข็ง [N] ice bucket 
177. ถังแตก [V] be broke 
 Syn  จนกรอบ
 Def.  ไม่มีเงิน
 Sample  เขาถังแตกเวลาใกล้ๆ สิ้นเดือนเป็นประจำ
 Syn  (สำนวน)
178. ถัด 1 [ADJ] next 
 Syn  รองลงไป, ต่อไป
 Sample  ข้อมูลที่ได้เพิ่มไปนี้สามารถใช้เพื่อช่วยเลือกหาคำตอบถัดไปได้อย่างชาญฉลาด
179. ถัด 2 [V] move forward 
 Def.  ขยับไปด้วยกัน
 Sample  ขอทานขาด้วนถัดแกรกๆ
180. ถัดจาก [ADV] next to 
 Syn  ถัดไป, ต่อไป
 Sample  คนที่นั่งถัดจากสมชายก็คือคุณพ่อของเขาเอง

Page: 8/25 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved