Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ถ

181. ถัดไป [DET] next 
 Syn  ถัดจาก, ต่อไป
 Sample  ในห้องถัดไปมีทีวีให้ดูด้วย
182. ถัน [N] breast 
 Syn  เต้านม, พระถัน, พระเต้า, พระปโยธร, สถน
 Def.  ส่วนของอก ลักษณะนูน เป็น 2 กระเปาะ มี 2 เต้า
 Sample  ถันทั้งสองของเธอแต่ละคนกระเพื่อมตามแรงที่เธอดีดดิ้น
183. ถัว [V] average 
 Syn  เฉลี่ย
 Def.  ทำให้มีส่วนเสมอกัน
 Sample  พวกเขาถัวเงินกันทุกครั้งที่ไปกินอาหารร่วมกัน
184. ถัวเฉลี่ย [V] average 
 Syn  เฉลี่ย
 Def.  ทำให้มีส่วนเท่าๆ กัน
 Sample  รายได้ของเราสองคนเมื่อถัวเฉลี่ยแล้วก็ประมาณคนละ 15,000 บาท
185. ถัวเฉลี่ย [ADJ] average 
 Syn  เฉลี่ย
 Def.  ที่มีส่วนเท่าๆ กัน
 Sample  ปัจจุบันประชาชนมีอายุถัวเฉลี่ยมากขึ้น
186. ถั่งโถม [V] strike 
 Syn  ถาโถม
 Def.  ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
 Sample  คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ
187. ถั่นๆ [ADV] fast 
 Syn  เร็วๆ, พลันๆ
188. ถั่ว [N] gambling game 
 Syn  โปกำ
 Def.  ชื่อการพนันอย่างหนึ่ง ใช้ถ้วยครอบเบี้ย โดยมากใช้เบี้ยจั่น เมล็ดมะขาม หรือเมล็ดละหุ่ง เป็นต้น แล้วแจงคะแนนทีละ 4
 Sample  รัชกาลที่ 6 ทรงห้ามเล่นถั่วเล่นโป
189. ถั่ว [N] bean 
 Def.  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร
 Sample  ลุงคอยเป็นลูกมือคอยช่วยหั่นพริกหั่นถั่วให้ป้า
190. ถั่วงอก [N] bean sprouts 
 Syn  ถั่วเพาะ
 Def.  เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาเพาะให้งอก แล้วใช้เป็นอาหารต่างผัก
 Sample  ข้าว ส้มโอ ถั่วงอกใบมะกรูดฝาน มะพร้าวบด กุ้งฝอย น้ำบูดู เป็นส่วนประกอบของข้าวยำ
191. ถั่วฝักยาว [N] cow-pea 
 Syn  ถั่วค้าง
 Def.  ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักกลมยาวคล้ายฝักแค
 Sample  เราปลูกบวบ ถั่วฝักยาวและฟักทองกินเป็นประจำจนเบื่อ
192. ถั่วลันเตา [N] pea 
 Def.  ชื่อพรรณไม้เลื้อย มีใบย่อยสามใบ ฝักเล็กๆ คล้ายฝักถั่วแปบ เมล็ดโต ดอกสีขาว ใช้ฝักและเมล็ดเป็นอาหาร
193. ถั่วลิสง [N] peanut 
 Syn  ถั่วยี่สง, ถั่วดิน
 Def.  ชื่อถั่วชนิดมีฝักตามรากใต้ดิน
 Sample  ถั่วลิสงให้กำไรสุทธิไร่ละ 983 บาท
194. ถั่วเขียว [N] green bean 
 Def.  ถั่วชนิดหนึ่ง นำมาเพาะเป็นถั่วงอก
 Sample  ถั่วเขียวเป็นพืชเสริมเพราะมันมีอายุสั้น
195. ถั่วเหลือง [N] soybean 
 Syn  ถั่วแระ, ถั่วแม่ตาย
 Def.  ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
 Sample  ถั่วเหลืองเป็นพืชจำพวกที่ให้อาหารประเภทโปรตีน
196. ถั่วแม่ตาย [N] soybean 
 Syn  ถั่งเหลือง, ถั่วแระ
 Def.  ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
 Sample  ของคบเคี้ยวที่ผ่านการแปรรูป มักจะมีส่วนผสมจากข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วแม่ตายและน้ำตาล
197. ถั่วแระ [N] soybean 
 Syn  ถั่วเหลือง, ถั่วแม่ตาย
 Def.  ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
 Sample  ไม้ที่ครั่งชอบกินเป็นอาหารมีหลายชนิด เช่น ก้ามปู ถั่วแระ พะยูง พุทรา ฯลฯ
198. ถา [V] swoop down 
 Syn  ถลา, โผลง
 Sample  ทันทีที่ผมแง้มบานมุ้งลวดออก เงาดำของมันก็ถาพรวดเดียวถึงตัวผม
199. ถาก [V] hoe 
 Def.  ใช้จอบเป็นต้นดายให้เตียน
 Sample  พวกเราช่วยกันถากหญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นมะม่วง
200. ถาก [V] graze 
 Def.  เฉียงๆ, ถูกผิวๆ
 Sample  ลูกปืนถากขาเขาไปนิดเดียว

Page: 9/25 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved