Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ท

61. ทบ [V] compound 
 Syn  เพิ่มเข้า
 Sample  ผมไม่แน่ใจว่าแกจะทบต้นถูกหรือเปล่าเพราะมันนานมากแล้ว
62. ทบ. [N] Royal Thai Army 
 Syn  กองทัพบก
63. ทบต้น [V] compound (interest) 
 Def.  ดอกเบี้ยรวมกับเงินต้น
 Sample  ยอดเงินที่กู้มาสูงขึ้นจากเดิมเนื่องจากดอกเบี้ยทบต้น
64. ทบทวน [V] repeat 
 Syn  ทวน, ทวนทบ
 Def.  ย้อนกลับทำซ้ำอีกเพื่อให้แม่นยำ
 Sample  ผู้เข้าสอบควรทบทวนข้อสอบก่อนออกจากห้องสอบ
65. ทบทวน [V] reconsider 
 Syn  พิจารณา
 Def.  พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 Sample  คุณลองอ่านดูหลายๆ เที่ยวและทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นตามที่เล่ามาข้างต้น คุณก็จะเข้าใจดีขึ้น
66. ทบวง [N] bureau 
 Def.  ส่วนราชการในการบริหารราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
 Sample  ท่านได้ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการเมืองคือ เปลี่ยนจากจตุสดมภ์มาใช้กระทรวง ทบวง กรม
67. ทบวงการ [N] official organization 
 Def.  องค์กรทางราชการ
68. ทบวงมหาวิทยาลัย [N] Ministry of University Affairs 
 Sample  มหาวิทยาลัยศิลปากรเคยสังกัดอยู่กับกรมศิลป์ฯ ต่อมาได้ย้ายไปขึ้นอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัย
69. ทม [N] Ministry of University Affairs 
 Syn  ทบวงมหาวิทยาลัย
70. ทมบ [N] dead women who dwelled in the forest 
 Syn  ฉมบ, ชมบ, ผีฉมบ
 Def.  ผีผู้หญิงที่ตายในป่าและสิงอยู่ในบริเวณที่ตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆ แต่ไม่ทำอันตรายใคร
71. ทมอ [ADJ] grey 
 Syn  สีมอ, สีนกกระเรียน, สีดำหม่น
 Sample  เขาตัวดำแล้วยังชอบใส่เสื้อสีทมออีก
72. ทมิฬ [ADJ] cruel 
 Syn  ดุร้าย, ร้ายกาจ
 Sample  โจรใจทมิฬฆ่าแม้กระทั่งคนท้องแก่
73. ทมิฬ [N] Tamil 
 Syn  ชาวทมิฬ, ภาษาทมิฬ
 Def.  ชนเผ่าใหญ่เผ่าหนึ่ง อยู่ทางอินเดียแถบใต้
 Sample  พระมหากษัตริย์ที่ทรงพระนามว่าศรีธรรมาโศกขับไล่พวกทมิฬออกไป
74. ทยอย [ADV] one by one 
 Sample  นักเก็งกำไรเกิดรู้สึกกลัวเมื่อเห็นดัชนีหุ้นลดลงจึงเริ่มทยอยขายหุ้นตามตลาดหุ้น
75. ทยอย [V] follow one after another 
 Def.  อาการที่ไปมาทีละน้อย
 Sample  นักเรียนทยอยกันขึ้นมาไหว้ครูในงานวันไหว้ครู
76. ทร. [N] Royal Thai Navy 
 Syn  กองทัพเรือ
77. ทรกรรม [N] hardship 
 Syn  ทรมาทรกรรม
 Def.  การทำให้ลำบาก
78. ทรง [V] keep one's balance 
 Def.  ตั้งอยู่ได้
 Sample  เฮลิคอปเตอร์ทรงตัวอยู่ในอากาศได้โดยอาศัยแรงยกจากปีกทั้งสองข้าง
79. ทรง [N] form 
 Syn  รูปร่าง, แบบ
 Sample  อนุสาวรีย์มีทรงเป็นเจดีย์
80. ทรง [V] have 
 Syn  มี
 Sample  บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุข สงบ ปลอดภัยและรุ่งเรือง ถ้ามีผู้นำที่ดีทรงไว้ซึ่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

Page: 3/75 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved