Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ท

141. ทรหน [N] difficult path 
 Syn  ทางกันดาร, ทางลำบาก
142. ทรหวล [V] blown away 
 Def.  พัดหอบเอาไป
143. ทรหึง 2 [ADV] boisterously 
 Syn  เอ็ดอึง, ทระหึง, อึงมี่, อึงอล
 Sample  พวกเด็กๆ ตะโกนกันทรหึงไปทั่ว
144. ทรหึง 1 [ADJ] for a long time 
 Syn  นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม
145. ทรหึงทรหวล [ADV] noisy 
 Syn  ดังปั่นป่วน, อึงอล, อึงคะนึง, อึงมี่, อึกทึก
146. ทรอมโบน [N] trombone 
 Syn  แตรทองเหลือง
 Def.  ชื่อแตรประเภทหนึ่ง มีท่อลมสวมซ้อนกันและบังคับเสียงโดยวิธีชักท่อลมเลื่อนเข้าออก
 Sample  นักดนตรีกำลังฝึกเล่นทรอมโบนอยู่อย่างขะมักเขม้น
 Syn  (อังกฤษ)
147. ทรอึง [V] to be conceited 
 Syn  ถือตัว, หยิ่ง, ไว้ตัว
148. ทระนง [V] to be arrogant 
 Syn  ทะนง, ถือดี, เย่อหยิ่ง, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง
 Def.  หยิ่งในเกียรติของตัว
 Sample  ก้านแก้วสามารถยืดคอทระนง ปิดบังเบื้องหลังของตนไว้ ไม่แพร่งพราย
 Syn  (กวี)
149. ทรัพยสิทธิ [N] property right 
 Def.  สิทธิเหนือทรัพย์
150. ทรัพยสิทธิ [N] property right 
 Syn  สิทธิเหนือทรัพย์
 Def.  สิทธิเหนือทรัพย์ที่จะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
 Sample  เขามีทรัพยสิทธิในกองมรดกในฐานะทายาทโดยชอบธรรม
 Syn  (กฎหมาย)
151. ทรัพยากร [N] resource 
 Def.  สิ่งทั้งปวงอันเป็นทรัพย์
 Sample  เยาวชนคือทรัพยากรที่มีค่าของชาติ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
152. ทรัพยากรธรณี [N] underground resource 
 Syn  ทรัพย์ในดิน
 Def.  ทรัพย์อันอยู่ใต้แผ่นดิน
 Sample  แร่คือทรัพยากรธรณี ที่เป็นอนินทรีย์วัตถุ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
153. ทรัพยากรธรรมชาติ [N] natural resource 
 Def.  ทรัพย์อันเกิดขึ้นเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ
 Sample  ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชา ยังเกินดุลของการทำลาย
154. ทรัพย์ [N] property 
 Syn  ทรัพย์สมบัติ, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, สมบัติพัสถาน
 Def.  สิ่งที่มีค่า
 Sample  รัฐมนตรีท่านนี้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรี ที่จะถูกอายัดทรัพย์
 Syn  (สันสกฤต)
155. ทรัพย์นอกพาณิชย์ [N] things outside commerce 
 Syn  สาธารณสมบัติ
 Def.  ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 Syn  (กฎหมาย)
156. ทรัพย์สมบัติ [N] property 
 Syn  สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า
 Def.  ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้
 Sample  ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
157. ทรัพย์สิน [N] asset 
 Syn  เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์
 Def.  วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
 Sample  ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล
158. ทรัพย์สินทางปัญญา [N] intellectual property 
 Sample  สินค้าที่ใช้ไฮเทค ล้วนเป็นสินค้าที่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
159. ทรัมเป็ต [N] trumpet 
 Def.  ชื่อแตรประเภทหนึ่ง มีเสียงแหลม
 Sample  นักเรียนฝึกเป่าทรัมเป็ตเพื่อไปบรรเลงในงานประกวดวงดนตรี
 Syn  (อังกฤษ)
160. ทรัสต์ [N] trust company 
 Syn  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
 Sample  ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง

Page: 7/75 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved