Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ท

161. ทรานซิสเตอร์ [N] transistor 
 Def.  อุปกรณ์ขนาดเล็กมาก ประกอบด้วยผลึกของสารกึ่งตัวนำ มีขั้วไฟฟ้า 3 ขั้วสำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าภายนอก ใช้สำหรับควบคุมและขยายกระแสไฟฟ้า
 Sample  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์เครื่องแรก สร้างขึ้นที่ห้องทดลองลินคอล์น สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ต
 Syn  (อังกฤษ)
162. ทราบ [V] know 
 Syn  รู้
 Sample  เมื่อรถหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มันจะเตือนให้มนุษย์ทราบ ด้วยการส่งเสียงดัง บี๊บ บี๊บ
163. ทราบฝ่าพระบาท [V] know 
 Def.  รู้ (ใช้กราบทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอที่ทรงกรมขึ้นไปจนถึงสมเด็จเจ้าฟ้า)
 Syn  (ราชา)
164. ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท [V] know 
 Syn  รู้
 Sample  เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างพระบรมรูปทรงม้าขึ้น
 Syn  (ราชา)
165. ทราบเกล้าทราบกระหม่อม [V] know 
 Syn  รู้, ทราบเกล้าฯ
 Def.  กราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทราบมา
 Syn  (ราชา)
166. ทราม [ADV] profusely 
 Def.  ไหลอาบเป็นแห่งๆ
 Sample  เลือดไหลทรามลงมาที่ขาของเขา
167. ทราม [ADJ] bad 
 Syn  เสื่อม, เลว, ชั่ว, สถุล, เลวทราม, ชั่วร้าย
 Sample  ความทรงจำอันงดงามในวัยเด็ก ไม่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวที่เลว และสังคมที่ทราม
168. ทรามชม [N] beautiful woman 
 Syn  หญิงงาม, ทรามเชย, ทรามสงวน, ทรามสวาท, ผู้หญิง
 Def.  หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
 Sample  ทรามชมของเขาหน้าตาน่ารัก จิ้มลิ้ม
169. ทรามวัย [N] young girl 
 Syn  เด็กสาว, หญิงสาววัยรุ่น, สาวแรกรุ่น
 Sample  คู่รักของหล่อนมักเรียกหล่อนว่า ทรามวัยของพี่
170. ทรามเชย [N] beautiful woman 
 Syn  ทรามชม, ทรามสงวน, ทรามสวาท
 Def.  หญิงงามน่ารัก, นางงามผู้เป็นที่รัก
171. ทราย [N] sand 
 Def.  วัตถุที่เป็นเศษหินขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน
 Sample  พื้นโลกส่วนที่เป็นของแข็งประกอบไปด้วยกรวด หิน ดิน ทราย
172. ทรายขาว 2 [N] white sand 
 Def.  ทรายที่มีสีขาว
 Sample  ฝั่งด้านโน้นมีทรายขาวล้อมริมน้ำ พอลมพัดจะมีคลื่นซัดฝั่ง
173. ทรายขาว 1 [N] Scolopsis leucotaenia (Pomadaside) 
 Syn  ปลาข้าหลวง, ปลาทรายขาว
 Def.  ชื่อปลาในสกุล Scolopsis วงศ์ Nemipteridae รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน แต่ไม่มีก้างเหมือนปลาตะเพียน
174. ทรายแก้ว [N] kind of sand-sized white and clear quartz 
 Def.  แร่ควอตซ์ที่มีขนาดเล็กเท่าเม็ดทรายมีลักษณะเป็นสีขาวใส ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว
 Sample  แก้วที่เราใช้ในปัจจุบันมีส่วนประกอบของทรายแก้วอยู่ด้วย
175. ทรายแป้ง [N] finely powdered sand 
 Syn  ทรายละเอียด
 Def.  ทรายขนาดละเอียดยิบ
 Sample  ด้านตะวันตกของเกาะช้างจะมีลักษณะเป็นดินทราย ทรายแป้ง ดินเคลย์ ดินลูกรังสีแดง และดินกรวด
176. ทรุด [V] sink 
 Syn  ยุบ, จม
 Def.  จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
 Sample  พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก
177. ทรุดตัว [V] subside 
 Syn  ทรุด, ยุบ
 Sample  แผ่นดินจะทรุดตัวลงทุกๆ ปี เพราะมีการขุดเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้
178. ทรุดนั่ง [V] sink into a chair 
 Def.  ลดตัวลงนั่ง, หย่อนตัวลงนั่ง
 Sample  ผมโยนไม้กวาดลงไปบนพื้น แล้วเดินกลับไปทรุดนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิม
179. ทรุดโทรม [V] be declined 
 Syn  เสื่อม, ชำรุด, เก่า, โทรม, หมดสภาพ
 Sample  บ้านหลังนี้ทรุดโทรม เพราะไม่มีคนคอยดูแลรักษา และทำความสะอาด
180. ทฤษฎี [N] theory 
 Syn  แนวความคิด
 Def.  ลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างมีระเบียบ
 Sample  รูปแบบโครงร่างของทฤษฎีทางภาษาศาสตร์จะเป็นอย่างไรนั้น จะต้องทดสอบกันอีกมาก
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)

Page: 8/75 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved