Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: น

181. นอกนั้น [PREP] others 
 Def.  ส่วนที่เกิน, ส่วนที่เหลือ
 Sample  คณะทำงานของบริษัทมีหนุ่มสาววัยทำงานเพียงสี่คน นอกนั้นเรียกได้ว่า เล่าเหลา
182. นอกบาลี [V] be unconventional 
 Syn  นอกครู, นอกรีต, นอกรีตนอกรอย
 Def.  ปฏิบัติไม่ตรงตามธรรมเนียมที่เคยทำมา, กระทำนอกแบบฉบับ
183. นอกบ้าน [ADV] outside 
 Sample  ใครที่จะเล่นซ่อนแอบให้ไปเล่นนอกบ้านโน่น
184. นอกรอบ [ADV] pre competition 
 Def.  แข่งขันนอกรายการชิงตำแหน่ง
 Sample  นักกีฬาทำการแข่งขันนอกรอบก่อนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
185. นอกราชอาณาจักร [N] outside the Kingdom 
 Def.  ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 Sample  การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน
186. นอกรีต [ADJ] unorthodox 
 Syn  นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์
 Def.  ที่ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
187. นอกรีต [V] be unorthodox 
 Syn  นอกรีตนอกรอย, นอกทาง
 Def.  ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
188. นอกรีต [N] nonconformist 
 Syn  นอกรีตนอกรอย, พวกนอกรีต
189. นอกรีต [ADJ] unconventional 
 Syn  นอกรีตนอกรอย
 Def.  ไม่เป็นไปตามประเพณี
 Sample  แคว้นไกเซโรนเป็นดินแดนของมนุษย์นอกรีตที่ขายวิญญาณให้กับอสูร
190. นอกรีตนอกรอย [ADV] untraditionally 
 Syn  นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง
 Def.  ฝ่าฝืนจารีตประเพณี
 Sample  เขาประพฤติตัวนอกรีตนอกรอยอยู่บ่อยๆ
191. นอกฤดู [ADV] out of season 
 Def.  ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เคยเป็น
 Sample  ตามปกติแล้ว มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์จะออกดอกนอกฤดู
192. นอกลู่นอกทาง [V] off the track 
 Syn  นอกทาง, นอกคอก, นอกรีต
 Def.  ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เคยปฏิบัติมา
193. นอกศาสนา [N] heretic 
 Syn  พวกนอกศาสนา
 Def.  พวกที่ไม่ได้นับถือศาสนานั้น
194. นอกสมรส [ADJ] unlawful 
 Syn  นอกกฎหมาย
 Def.  ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
 Sample  อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป
195. นอกสังเวียน [ADV] out of one's boxing ring 
 Def.  สู้นอกเวที
 Sample  นักมวยเดินสายชกนอกสังเวียน
196. นอกสารบบ [ADJ] out of list 
 Syn  นอกทำเนียบ
 Def.  ไม่ปรากฏตามทำเนียบรายการ
 Sample  ชื่อคนเหล่านี้อยู่ในบัญชีรายชื่อนอกสารบบ
197. นอกหลักสูตร [ADJ] extracurricular 
 Sample  คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งมุ่งเน้นจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ที่สุด
198. นอกเกม [ADV] against the rule 
 Syn  ผิดกติกา
 Def.  เล่นผิดกติกา
 Sample  กรรมการปรับให้การแข่งขันเป็นโมฆะเพราะผู้แข่งขันเล่นนอกเกม
 Syn  (สำนวน)
199. นอกเมือง [N] suburb 
 Syn  ชานเมือง
 Def.  พื้นที่ที่ห่างออกไปจากตัวเมือง
 Sample  ในเมืองอุรุมชีไม่มีสิ่งใดน่าสนใจต้องออกไปนอกเมือง
200. นอกเวลา [N] overtime 
 Def.  ไม่ใช่เวลาที่กำหนดไว้
 Sample  เรื่องนี้เอาไว้คุยกันตอนนอกเวลาจะดีกว่า

Page: 9/55 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved