Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: บ

201. บั้งยศ [N] chevrons 
 Def.  เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
 Sample  เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง
202. บาก [V] chip off 
 Syn  ถาก, กรีด
 Def.  ใช้สิ่งมีคมฟันสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นแผล เป็นรอย หรือเป็นทางเข้าไป
 Sample  เขาบากต้นไม้เป็นขั้นบันไดโดยใช้มีดด้ามยาวที่มีความคมมาก
203. บากบั่น [V] persevere 
 Syn  พยายาม, พากเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, มานะบากบั่น
 Def.  ทำด้วยความพยายามหรือตั้งหน้าฝ่าความยากลำบาก
 Sample  เขาบากบั่นกับการงานมานานนับสิบปีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้
204. บากหน้า [V] apply 
 Syn  ตากหน้า
 Def.  ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น
 Sample  หล่อนทำทุกอย่างด้วยความอดทนโดยไม่ยอมบากหน้าไปขอพึ่งพาใคร
205. บาง 1 [N] village 
 Def.  ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
 Sample  แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว
206. บาง 1 [ADJ] thin 
 Syn  slim
 Def.  มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย
 Sample  ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก
207. บาง 1 [ADJ] thin 
 Syn  บอบบาง, ผอมบาง, แบบบาง
 Def.  ลักษณะของผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง
 Sample  ผู้หญิงร่างบางเหล่านั้นเหมาะที่จะเป็นนางแบบ
208. บาง 1 [N] settlement 
 Def.  ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
 Sample  สมัยก่อนหากต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว
209. บาง 1 [ADJ] thin 
 Def.  มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย
 Sample  ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก
210. บาง 2 [DET] some 
 Syn  ลาง
 Def.  ไม่ใช่ทั้งหมด คือ เป็นส่วนย่อยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนรวม
 Sample  คนอียิปต์เชื่อว่ายังมีหลุมฝังพระศพของฟาโรห์บางองค์ที่มิได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ฝังอยู่ใต้ภูเขา
211. บางกรณี [N] some cases 
 Syn  บางเรื่อง, บางเหตุ
 Sample  ในบางกรณีเจ้าของไม่ต้องขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน เพียงแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการเปิดโรงงาน
212. บางกรณี [N] some cases 
 Syn  บางเรื่อง, บางเหตุ
 Sample  ในบางกรณีเจ้าของไม่ต้องขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน เพียงแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการเปิดโรงงาน
213. บางกรณี [N] some cases 
 Syn  บางเรื่อง, บางเหตุ
 Sample  ในบางกรณีเจ้าของไม่ต้องขออนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน เพียงแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการเปิดโรงงาน
214. บางกอก [N] Bangkok 
 Syn  กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร, กทม.
 Def.  ชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย
 Sample  ทำไมถึงอยากจะไปบางกอกกันจังนะ มีแต่ตึกกับรถติด
215. บางขณะ [ADV] sometimes 
 Syn  บางเวลา, บางช่วง, บางคราว, บางครั้ง
 Def.  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
 Sample  ในร่างกายของคนเรา มีโรคภัยเกิดอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าบางขณะจะยังไม่แสดงอาการออกมาก็ตาม
216. บางคน [PRON] someone 
 Sample  บางคนมีความเชื่อว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะมีความสามารถเลือกสรรอาหารได้ถูกต้อง
217. บางครั้ง [ADV] sometimes 
 Syn  บางคราว, บางครั้งบางคราว, บางที, บางขณะ
 Def.  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
 Sample  เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น
218. บางครั้งบางคราว [ADV] sometimes 
 Syn  บางคราว, บางครั้ง, บางที
 Def.  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
 Sample  วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน
219. บางคราว [ADV] occasionally 
 Syn  บางครั้ง, บางที, บางขณะ
 Def.  ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
 Sample  ฉันไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเป็นบางคราวที่มีวันหยุดติดๆ กัน
220. บางตา [V] be few 
 Syn  น้อย
 Def.  เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
 Sample  วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์

Page: 10/32 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved