Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: บ

41. บทพูด [N] dialogue 
 Def.  บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
 Sample  งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค
42. บทภาพยนตร์ [N] screenplay 
 Def.  บทที่กำหนดการแสดงและการถ่ายทำ
 Sample  ภาพยนตร์ดำเนินเรื่องตามบทภาพยนตร์ที่ถ่ายทอดตรงตามบทประพันธ์ดั้งเดิม
43. บทภาพยนตร์ [N] films cript 
44. บทร้อง [N] lyrics 
 Syn  เนื้อร้อง, บทเพลง
 Def.  คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
 Sample  ละครร้องต้องสร้างบทร้องให้ไพเราะ ถึงจะได้รับความนิยมจากผู้ชม
45. บทลงโทษ [N] penalty 
 Syn  บทกำหนดโทษ, ข้อบัญญัติโทษ
 Sample  ในมาเลเซียข้าราชการไม่กล้าคอร์รัปชั่นเพราะมีบทลงโทษที่รุนแรง
46. บทละคร [N] play 
 Def.  คำประพันธ์ที่เขียนขึ้นสำหรับแสดงละคร
 Sample  ผู้ที่เรียนวรรณกรรมตะวันตกย่อมต้องรู้จักบทละครโรเมโอ-จูเลียตของเชคสเปียร์เป็นอย่างดี
47. บทวิจารณ์ [N] critique 
 Def.  ส่วนที่เป็นการประเมินค่าหรือตัดสินงานนั้นๆ
 Sample  เมื่อเขาเขียนบทวิจารณ์การเมืองเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง
48. บทวิเคราะห์ [N] review 
 Def.  ส่วนที่เป็นการพิจารณาวิเคราะห์
 Sample  บทวิเคราะห์การเมืองในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้วิเคราะห์ได้ละเอียดมาก
49. บทสรุป [N] conclusion 
 Syn  ผลสรุป, ข้อสรุป
 Sample  บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ
50. บทส่งท้าย [N] postscript 
 Def.  ข้อความที่เขียนตอนท้ายเรื่องเมื่อเรื่องนั้นจบแล้ว
 Sample  บทส่งท้ายของเรื่องสั้นเรื่องนี้ได้ให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
51. บทเพลง [N] song 
 Syn  เพลง
 Def.  คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
 Sample  บทเพลงของวงดนตรีวงนี้ส่วนใหญ่ยังได้รับความนิยมอยู่
52. บทเรียน [N] lesson 
 Def.  เนื้อหาหรือส่วนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝึกฝน
 Sample  ผู้เรียนจะเข้าใจบทเรียนทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได้ ก็ต่อเมื่อผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดตามไปด้วย
53. บทเรียน [N] experience 
 Def.  ข้อที่เป็นคติเตือนใจ
 Sample  ผู้ผลิตซอฟต์แวร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันต่างได้รับบทเรียนที่ค่อนข้างแพงอยู่
54. บน [V] vow 
 Syn  บนบาน, บนบานศาลกล่าว
 Def.  ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จ
 Sample  นักเรียนมักมาบนพระพรหมเอราวัณไว้ว่าขอให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
55. บน [PREP] on 
 Syn  เหนือ, ข้างบน, เบื้องบน
 Def.  ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือขึ้นไป
 Sample  ลูกโป่งหลากสีลอยไปบนท้องฟ้านับร้อยลูก
56. บนบาน [V] vow 
 Syn  บน, บนบานศาลกล่าว
 Def.  ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จ
 Sample  ศาลเจ้าพ่อนี้มีคนมากมายมาบนบานขอโชคลาภทุกวัน
57. บนบานศาลกล่าว [V] vow 
 Syn  บนบาน, บน
 Def.  ขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้สิ่งของตอบแทนหรือทำตามที่ให้สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสำเร็จ
 Sample  ครอบครัวของเขาต่างบนบานศาลกล่าวไปทั่วเพื่อให้เขาหายจากโรคร้าย
 Syn  (สำ)
58. บนสุด [ADJ] uppermost 
 Syn  เหนือสุด, ข้างบนสุด
 Def.  ในที่ซึ่งอยู่สูงสุดหรือเหนือขึ้นไปสุด
 Sample  พจนานุกรมภาษาบาลีวางอยู่ชั้นบนสุดของตู้
59. บบส. [N] Asset Management Company 
 Syn  บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
60. บพ. [N] The Department of Aviation 
 Syn  กรมการบินพาณิชย์

Page: 2/32 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved