Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: บ

61. บรมสุข [ADV] blissfully (happy) 
 Def.  เป็นสุขมาก, มีความสุขมาก
 Sample  เขาดำเนินชีวิตอย่างบรมสุข
62. บรรจวบ [V] meet 
 Syn  ประสบ, พบปะ
 Def.  พบเจอกัน
63. บรรจวบ [V] be accidentally 
 Syn  สบเหมาะ, บังเอิญ
 Def.  พบเจอกันอย่างไม่ได้คาดหมาย
64. บรรจุ [V] load 
 Syn  ใส่
 Def.  ใส่ลงไว้
 Sample  ช่างภาพบรรจุฟิล์มใส่กล้องอย่างรวดเร็ว
65. บรรจุ [V] contain 
 Syn  ใส่
 Def.  เก็บไว้ในภาชนะ
 Sample  พนักงานบรรจุน้ำตาลลงในถุงนับพัน เพื่อเอาไว้ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
66. บรรจุ [V] appoint 
 Syn  บรรจุตำแหน่ง, ตั้ง
 Def.  จัดให้เข้าประจำหน้าที่หรือตำแหน่ง
 Sample  หัวหน้าบรรจุสาวสวยที่มาสมัครงานใหม่ในตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวทันที
67. บรรจุตำแหน่ง [V] fill the post 
 Def.  ให้เข้ารับตำแหน่ง
 Sample  ท่านรัฐมนตรีหาผู้ที่เหมาะสมบรรจุตำแหน่งนี้ยังไม่ได้
68. บรรจุภัณฑ์ [N] package 
 Def.  วัสดุทำเป็นถุงหรือกล่องเป็นต้น สำหรับบรรจุสินค้าปลีก
 Sample  นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้ผู้ผลิตเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
69. บรรณาการ [N] tribute 
 Syn  ของขวัญ, ของถวาย, เครื่องบรรณาการ
 Def.  สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี
 Sample  ประเทศราชต้องส่งบรรณาการให้เมืองหลวงทุกปี
70. บรรดา [N] all 
 Syn  ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด
 Sample  วัดโพธิ์มีเจดีย์มากที่สุดในบรรดาวัดทั้งหลาย
71. บรรพ์ [ADJ] eastern 
 Syn  ตะวันออก, บูรพา
72. บรรยาย [V] describe 
 Syn  เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ
 Def.  ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง
 Sample  ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง
73. บรรลัย [V] collapse 
 Syn  ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย
 Sample  โรงงานผลิตเสื้อผ้าขนาดใหญ่บรรลัยไปพร้อมกับชีวิตของคนงาน
74. บรรลัยจักร [V] ruin 
 Syn  ฉิบหาย, วายวอด, วอดวาย, ฉิบหายบรรลัยจักร
 Sample  แล้วสาปมันให้บรรลัยจักรตกไปตามกัน
75. บรรลุนิติภาวะ [V] become one's legal age 
 Def.  มีอายุถึงกำหนดที่กฎหมายให้พ้นจากภาวะผู้เยาว์และให้มีความสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง เช่น บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือโดยการสมรสเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว
 Sample  เขายังไม่บรรลุนิติภาวะเลยต้องให้ฝ่ายมารดาเป็นผู้ดูแล
76. บรรลุเป้าหมาย [V] achieve 
 Syn  สำเร็จ
 Def.  สำเร็จตามที่กำหนดไว้
 Sample  ครูต้องการให้นักเรียนทั้งชั้นบรรลุเป้าหมายของวิชานั้นๆ
77. บรรษัทข้ามชาติ [N] multi-national corporation 
 Def.  บริษัทที่ไปลงทุนจดทะเบียนดำเนินกิจการในประเทศอื่น
 Sample  ธุรกิจหลายประเภทถูกครอบครองโดยบรรษัทข้ามชาติ
78. บรรเจิด [V] become pretty 
 Syn  เลิศวิไล, เลิศหรู, เฉิดฉาย
 Def.  งามเด่นเฉิดฉาย
 Sample  นางฟ้านางเทพธิดาช่างบรรเจิดในใจหมู่บุรุษทั้งหลาย
79. บรรเจิด [ADV] magnificently 
 Syn  เลิศวิไล, เลิศหรู
 Def.  อย่างเลิศหรู
 Sample  เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่
80. บรรเทา [V] relieve 
 Syn  ทุเลา
 Def.  ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
 Sample  อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

Page: 3/32 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved