Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: บ

81. บรรเทา [V] abate 
 Syn  ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย
 Def.  ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
 Sample  การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง
82. บรรเทาทุกข์ [V] rescue 
 Syn  ช่วยเหลือ, สงเคราะห์
 Def.  ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
 Sample  เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้
83. บรรเทาเบาบาง [V] ease 
 Syn  ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง
 Sample  ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต
84. บรรเลง [V] play 
 Syn  เล่น, ทำเพลง
 Sample  วงดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงตอน 2 ทุ่มพอดี
85. บริการตัวเอง [ADJ] self-service 
 Def.  แบบที่ทำด้วยตัวลูกค้าเองโดยไม่มีพนักงานของร้านคอยปฏิบัติรับใช้
 Sample  เขาเปิดบุฟเฟ่คาราโอเกะแบบบริการตัวเองแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย
86. บริการตัวเอง [ADJ] self-service 
87. บริการเสริม [N] additional service 
88. บริษัทจำกัด [N] company limited 
89. บริษัทตัวแทน [N] agency 
 Sample  ผมไปร้องเรียนต่อบริษัทตัวแทน เพื่อขอร้องให้คืนเงินในรายการที่ไม่ได้ชม
90. บริษัทมหาชน [N] public company 
 Def.  บริษัทซึ่งมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก หุ้นนั้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้
 Sample  รัฐมนตรีคนใหม่ย่อมจะวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตของบริษัทมหาชนไว้อย่างแจ่มแจ้ง ว่าหากผลักดันต่อไปก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางแห่งความสำเร็จ
91. บริสุทธิ์ผุดผ่อง [V] be virgin 
 Syn  ผุดผ่อง, บริสุทธิ์
 Def.  ไร้มลทิน, ไม่มีความมัวหมอง
 Sample  เธอเชื่อหรือว่าผู้หญิงที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่
92. บริหารงาน [V] administrate 
 Syn  บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน
 Sample  เขาบริหารงานบริษัทมาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท
93. บริหารธุรกิจ [N] business administration 
 Def.  วิชาการสาขาหนึ่ง ว่าด้วยทฤษฎีทางธุรกิจ การจัดการ
 Sample  เธอเรียนบริหารธุรกิจเพื่อมาช่วยกิจการที่บ้าน
94. บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต [N] Doctor of Business Administration 
 Syn  บธ.ด.
95. บริหารธุรกิจบัณฑิต [N] Bachelor of Business Administration 
 Syn  บธ.บ.
96. บริหารธุรกิจบัณฑิต [N] Bachelor of Business Administration 
97. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต [N] Master of Business Administration 
 Syn  บธ.ม.
98. บริหารบ้านเมือง [V] govern 
 Syn  ปกครองบ้านเมือง, ดูแลบ้านเมือง
 Sample  ผู้ว่าฯ คนก่อนบริหารบ้านเมืองอย่างจริงจังไม่คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
99. บริหารร่างกาย [V] exercise 
 Syn  ออกกำลังกาย
 Def.  บริหารร่างกายให้แข็งแรง
 Sample  สาวๆ เต้นแอโรบิคเพื่อบริหารร่างกายและรักษาทรวดทรง
100. บวกลบคูณหาร [V] compute 
 Syn  คิดเลข, คำนวณ
 Sample  เขาบวกลบคูณหารคล่องโดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข

Page: 4/32 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved