Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: บ

121. บอบช้ำ [V] wound 
 Syn  ระบม
 Def.  สภาวะร่างกายหรือจิตใจที่ถูกทำร้ายอย่างหนัก
 Sample  พวกโจรบอบช้ำมากเพราะถูกรุมประชาทัณฑ์
122. บอบบาง [ADJ] fragile 
 Syn  เปราะ, เปราะบาง, อ่อน
 Def.  ไม่คงทนแข็งแรง
 Sample  บ้านใหม่มักสร้างพื้นที่บอบบางเกินกว่าจะรับน้ำหนักมากๆ ได้
123. บอบบาง [V] be weak 
 Syn  บาง, อ้อนแอ้น
 Def.  ดูไม่แข็งแรง อ่อนแอ
 Sample  แดนยุทธ์จะดูบอบบางกว่าแม่ของแก
124. บอบบาง [V] be fragile 
 Syn  เปราะ
 Def.  มีลักษณะไม่ทนทาน
 Sample  แผ่นดิสก์เก็ตต์ที่เป็นแบบธรรมดานั้นจะบอบบางไม่คงทนถาวร
125. บอบแบบ [ADV] flimsily 
 Syn  อ่อนป้อแป้
126. บอระเพ็ด [N] Tinospora cordifolia 
 Def.  ชื่อไม้เถาชนิด Tinospora crispa Miers ในวงศ์ Menispermaceae เถาเป็นตุ่ม รสขม ใช้ทำยาได้
 Sample  เด็กๆ ถูกครูทำโทษโดยให้อมบอระเพ็ด
127. บอร์ด [N] board 
 Syn  กระดาน
 Sample  คณะกรรมการติดรายชื่อผู้เข้าสอบไว้ที่บอร์ดหน้าห้องสอบ
 Syn  (อังกฤษ)
128. บะหมี่ [N] Chinese vermicelli 
 Def.  อาหารของจีนชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งสาลี มีสีเหลือง เป็นเส้นแบนเล็ก ต้มสุกแล้วปรุงด้วยเครื่อง
 Sample  ประเทศญี่ปุ่นนิยมกินบะหมี่กันมากซึ่งมีอยู่เป็นร้อยชนิด
 Syn  (จีน)
129. บัง [V] conceal 
 Syn  ปิด, บดบัง, ซ่อน
 Def.  ปกปิดไม่ให้เห็น หรือไม่ให้รู้
 Sample  ผู้ที่ช่วยกันบังความผิดมีโทษถึงขั้นให้ออก
130. บัง [V] shade 
 Syn  กำบัง, กัน, กั้ง
 Def.  กัน กั้น หรือปิดไม่ให้เห็น ไม่ให้ผ่าน ไม่ให้โดน
 Sample  ต้นไม้จะช่วยบังแดดให้ไม่ค่อยร้อน
131. บังคับ [V] force 
 Syn  บัญชา, สั่ง, บงการ
 Def.  ใช้อำนาจสั่งให้ทำหรือให้ปฏิบัติ
 Sample  เขาเป็นคนชอบบังคับขู่เข็ญคนอื่น แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นด้วย
132. บังคับการ [V] command 
 Syn  ควบคุม, กำกับ, สั่งงาน, สั่งการ
 Def.  รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ
 Sample  ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน
133. บังคับบัญชา [V] command 
 Syn  สั่ง, ควบคุม, บังคับการ
 Sample  ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด
134. บังคับเอา [V] extort from 
 Syn  บังคับ
 Sample  ในเวลานั้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนจะบังคับเอากับพระมหากษัตริย์ได้
135. บังคับใจ [V] force 
 Syn  ห้ามใจ, ข่มใจ, อดกลั้น
 Sample  เด็กสาวพยายามบังคับใจตนเองไม่ให้หลงมัวเมาไปกับสิ่งรอบตัว
136. บังคับใช้ [V] enforce 
 Def.  ให้ปฏิบัติตาม
 Sample  กฎหมายฉบับนี้มีบังคับใช้มานานแล้ว จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้
 Syn  (กฎหมาย)
137. บังเกิด [V] originate 
 Syn  เกิดขึ้น, มีขึ้น
 Sample  พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตได้บังเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของพสกนิกร
138. บังเกิด [V] occur 
 Syn  เกิดขึ้น
 Sample  สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
139. บังเกิดผล [V] succeed 
 Syn  เกิดผล, สำเร็จ, เป็นผล
 Sample  ความพยายามของผมเริ่มบังเกิดผลบ้างแล้ว
140. บังเหียน [N] rein 
 Def.  เครื่องบังคับม้าให้ไปในทางที่ต้องการ ทำด้วยเหล็กหรือไม้ใส่ผ่าปากม้า ที่ปลายมีห่วง 2 ข้างสำหรับผูกสายบังเหียนโยงไว้ให้ผู้ขี่ถือ
 Sample  คนควบคุมม้าถือบังเหียนเตรียมพร้อมจะออกตัวได้ทุกเมื่อ

Page: 6/32 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved