Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: บ

141. บังเอิญ [ADV] unexpectedly 
 Syn  เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง
 Def.  ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
 Sample  เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ
142. บัญชา [V] command 
 Syn  บัญชาการ, สั่งการ
 Sample  นายพลบัญชาเหล่าทหารให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ
143. บัญชาการ [V] order 
 Syn  สั่งการ, ออกคำสั่ง, บัญชา, สั่ง
 Def.  สั่งการงานตามอำนาจหน้าที่
 Sample  ผู้บัญชาการทำหน้าที่บัญชาการอยู่ที่หอบังคับการ
144. บัญชี [N] account 
 Def.  สมุดหรือกระดาษสำหรับจดรายการต่างๆ ไว้เป็นหลักฐาน
 Sample  เธอมีหน้าที่ทำบัญชีออกใบสั่งของ และออกใบเสร็จรับเงิน
145. บัญชี [N] account book 
 Syn  สมุดบัญชี
 Def.  สุดบัญชีของธนาคารที่มีรายการฝาก-ถอนเงิน
 Sample  เขาเหลือเงินในบัญชีเพียงน้อยนิด
146. บัญชี [N] debt 
 Syn  หนี้สิน
 Def.  รายการหนี้สิน
 Sample  แต่ละเดือนรายการบัญชีที่เขาต้องเคลียร์มีมากเหลือเกิน
147. บัญชีกระแสรายวัน [N] account current 
148. บัญชีชื่อ [N] list 
 Syn  บัญชีรายชื่อ
 Sample  สหรัฐขู่จะถอนชื่อจีนออกจากบัญชีชื่อประเทศที่ได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้ามากที่สุด
149. บัญชีดำ [N] black list 
 Def.  รายชื่อบุคคลที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ
 Sample  รายชื่อบุคคลที่มีอิทธิพลถูกบันทึกลงในบัญชีดำของกองบัญชาการตำรวจนครบาล
150. บัญชีบัณฑิต [N] Bachelor of Accountancy 
 Syn  บช.บ.
151. บัญชีมหาบัณฑิต [N] Master of Accountancy 
 Syn  บช.ม.
152. บัญชีรายชื่อ [N] list 
 Sample  เขาอัดสำเนาเอกสารแล้วส่งไปให้ทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ
153. บัญชีออมทรัพย์ [N] savings account 
 Def.  บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก
 Sample  แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก
154. บัญชีเงินฝาก [N] deposit account 
 Syn  บัญชีธนาคาร
 Sample  จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้
155. บัญญัติ [N] regulation 
 Syn  ข้อกำหนด, ข้อบังคับ
 Def.  ข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
 Sample  เขาผิดบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สมควรได้รับการลงโทษ
156. บัญญัติ [V] legislate 
 Syn  กำหนด, ออกกฎ
 Def.  ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
 Sample  รัฐบาลบัญญัติกฎหมายห้ามสูบฝิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
157. บัญญัติไตรยางศ์ [N] rule of three in arithmetic 
 Def.  วิธีเลขอย่างหนึ่งซึ่งกำหนดส่วนสัมพันธ์ของเลข 3 จำนวนเพื่อหาจำนวนที่ 4 โดยวิธีเทียบหา 1 ก่อน แล้วจึงไปหาส่วนที่ต้องการด้วยการนำเลขทั้ง 3 จำนวนที่กำหนดให้และที่ให้หามาคูณหารกันเป็น 3 ขั้น
 Sample  ผู้สมัครแต่ละคนได้คะแนนเสียงเท่าไร ก็ให้นำมาเทียบบัญญัติไตรยางศ์
158. บัณฑิต [N] graduate 
 Def.  ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
 Sample  มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผลิตบัณฑิตคุณภาพมากมายออกมาสู่สังคม
159. บัดกรี [V] solder 
 Syn  เชื่อม, ต่อ, ประสานรอย
 Def.  เชื่อมหรือประสานโลหะให้ติดกัน
 Sample  ช่างบัดกรีข้อต่อทุกข้อ
160. บัตรจอดรถ [N] parking pass 
 Sample  ยามไม่ทันแหงนหน้ามองป้ายทะเบียนและตรวจดูบัตรจอดรถคนร้ายก็เผ่นแผล็วพ้นไป

Page: 7/32 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved