Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ป

1. ป. [N] graduate of theology 
 Syn  เปรียญ
 Def.  ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
2. ป. [N] assistant district office 
 Syn  ปลัดอำเภอ
3. ป. [N] primary education 
 Syn  ประถมศึกษา
4. ป.ป.ง. [N] Anti Money Laundering Office 
 Syn  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5. ป.ป.ช. [N] Office of the National Counter Corruption Commission 
 Syn  สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6. ป.ป.ส [N] Office of the Narcotics Control Board 
 Syn  สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
7. ป.ล. [N] postscript 
 Syn  ปัจฉิมลิขิต
 Def.  เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
8. ปก [N] cover 
 Syn  ใบปก, เปลือก, ปลอก
 Def.  กระดาษหรือผ้าหรือหนังเป็นต้นที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุดหรือหนังสือ
 Sample  เด็กกำลังขีดเขียนลงบนปกหนังสือ
9. ปก [N] collar 
 Syn  ปกเสื้อ, คอเสื้อ, คอเสื้อ
 Def.  แผ่นผ้าที่ติดปากกระเป๋าเสื้อ, แผ่นผ้าที่ติดกับคอเสื้อพับตลบลงมาหรือแบะออกทั้ง 2 ข้าง
 Sample  ครูสวมชุดสีน้ำเงินขับผิวผ่องติดเข็มกลัดเพชรเล็กๆ ที่ปกเสื้อเป็นรูปตัวผึ้ง
10. ปก [V] cover 
 Syn  คลุม, แผ่, หุ้ม, ห่ม
 Def.  แผ่ออกคลุมเบื้องบน
 Sample  ปลาส่วนใหญ่มีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งตัวปลา
11. ปกครอง [V] govern 
 Syn  ดูแล, คุ้มครอง, บริหาร, ดำเนินงาน
 Sample  กษัตริย์ปกครองประชาชนโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
12. ปกคลุม [V] cover 
 Syn  คลุม, ห่อหุ้ม, หุ้ม, ห่ม
 Def.  แผ่คลุมอยู่เบื้องบน
 Sample  ความมืดปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณสวน
13. ปกติ [ADV] usually 
 Syn  ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ
 Def.  เป็นไปตามที่เคย
 Sample  ปกติพ่อไปทำงานโดยรถส่วนตัว
14. ปกติธรรมดา [ADV] regularly 
 Syn  ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ
 Def.  เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
 Sample  หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น
15. ปกติธรรมดา [ADJ] normal 
 Syn  ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ
 Def.  เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
 Sample  การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว
16. ปกติวิสัย [N] normality 
 Syn  ธรรมดา, ปกติ, สามัญ
 Def.  ลักษณะที่เป็นไปตามที่เคย
 Sample  การนันทนาการตลอดจนความสนุกสนานรื่นเริงต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นไปตามปกติวิสัยหรือทำอยู่เป็นประจำ
17. ปกปักรักษา [V] protect 
 Syn  ดูแลรักษา, คุ้มครอง, ปกป้อง, คุ้มกัน, ดูแล
 Def.  ดูแลคุ้มครองให้ได้รับความปลอดภัย
 Sample  เอาเครื่องรางนี้ไปมันจะปกปักรักษาเจ้าให้พ้นอันตราย
18. ปกปิด [V] conceal 
 Def.  ปิดไม่ให้รู้หรือไม่ให้เห็น, ปิดไว้เป็นความลับ
 Sample  เขาปกปิดความลับของเธอไว้มิดชิด
19. ปกป้อง [V] protect 
 Syn  คุ้มกัน, คุ้มครอง, ป้องกัน, รักษา, ปกป้องรักษา, ระแวดระวัง
 Def.  คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน
 Sample  แม่ทุกคนย่อมปกป้องลูกตัวเอง
20. ปกรณัม [N] story 
 Syn  ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา
 Def.  เรื่อง
 Sample  เทพปกรณัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดา

Page: 1/80 :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved