Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ป

201. ประกอบการ [V] engage in business 
 Syn  ประกอบกิจการ
 Def.  ดำเนินกิจการ
 Sample  องค์กรชุมชนมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การดำเนินธุรกิจหรือประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไร
202. ประกอบคุณงามความดี [V] do good 
 Syn  ทำความดี
 Sample  เขาประกอบคุณงามความดีให้แก่ประเทศมากมาย
203. ประกอบด้วย [V] feature 
 Syn  มี, กอบด้วย, มีอยู่
 Sample  ในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารนิโคติน แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารพิษอื่นๆ
204. ประกอบธุรกิจ [V] run a business 
 Def.  ดำเนินธุรกิจ
 Sample  บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย
205. ประกอบอาชีพ [V] earn a living 
 Syn  เลี้ยงชีพ, มีอาชีพ, ยังชีพ, ดำรงชีพ
 Sample  เขาประกอบอาชีพเป็นทนายความ
206. ประกอบอาหาร [V] cook 
 Syn  ทำอาหาร, ปรุงอาหาร, เตรียมอาหาร, ทำกับข้าว, เข้าครัว, ทำครัว
 Sample  คุณแม่ประกอบอาหารอยู่ในครัว
207. ประกัน [V] guarantee 
 Syn  รับรอง, ยืนยัน
 Def.  รับรองว่าจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น, รับรองว่าจะมีหรือไม่มีเหตุการณ์นั้นๆ
 Sample  หัวหน้าฝ่ายผลิตประกันความสามารถของเขา
208. ประกันชีวิต [N] life insurance 
 Syn  สัญญาประกัน, สัญญาประกันชีวิต
 Def.  ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์โดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของบุคคลคนหนึ่ง และในการนี้ผู้เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย ให้แก่ผู้รับประกันภัย
 Sample  กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2536
209. ประกันตัว [V] bail out 
 Def.  รับรองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะปฏิบัติตามนัดหรือหมายเรียกของเจ้าพนักงานหรือศาลซึ่งให้ปล่อยชั่วคราว และถ้าผิดสัญญาก็รับรองว่าจะใช้เงินตามจำนวนที่ระบุไว้
 Sample  แม่ประกันตัวลูกชายออกจากคุก
210. ประกันภัย [N] insurance 
 Syn  สัญญาประกันภัย
 Def.  ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับประกันภัย ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีที่หากมีวินาศภัยขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา
 Sample  คุณจะได้สินไหมทดแทนเมื่อเกิดวินาศภัยหากคุณทำประกันภัยไว้
211. ประกันวินาศภัย [N] insurance against loss 
 Def.  ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างใดๆ ที่พึงประมาณเป็นเงินได้
 Sample  ตึกสร้างใหม่ควรทำประกันวินาศภัย
212. ประกันสังคม [N] social security 
 Sample  รัฐต้องจัดให้มีการประกันสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชน
213. ประกับ 2 [V] join 
 Syn  ประกบ, ทาบกัน, แทบกัน
 Def.  ประกอบเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อให้แน่น
 Sample  เขาประกับเสาไว้แน่นหนา
214. ประกับ 1 [N] ceramic coin 
 Def.  วัตถุใช้แทนเงินปลีก ทำด้วยดินเผา ตีตราต่างๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ 50 สตางค์
 Syn  (โบราณ)
215. ประกาย [N] spark 
 Syn  ความสุกใส, ความสว่างไสว, ความแวววาว
 Def.  แสงที่เห็นกระเด็นกระจายออกจากวัตถุที่ลุกเป็นไฟ แสงที่เห็นกระเด็นกระจายออกจากของแข็งบางอย่างที่กระทบกันอย่างแรง โดยปริยายหมายถึงแสงที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น
 Sample  นัยน์ตาเขาเป็นประกายวับ
216. ประกายพรึก [N] morning star 
 Syn  ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง
 Def.  ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง
 Sample  ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า
217. ประกายไฟ [N] spark 
 Syn  ประกาย, แสง, สะเก็ดไฟ, แสงแวบ, แสงแปลบปลาบ
 Sample  ประกายไฟที่หัวเทียนอ่อนมาก
218. ประกายไฟฟ้า [N] spark 
 Sample  ประกายไฟฟ้าของฟ้าแลบสามารถทำให้อากาศในบริเวณนั้นร้อนขึ้นมาก
219. ประการ [CLAS] numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects 
 Syn  ชนิด, อย่าง
 Sample  ผู้ต้องหายอมให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำทุกประการ
220. ประการ [CLAS] numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects 
 Syn  ชนิด, อย่าง
 Sample  ผู้ต้องหายอมให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำทุกประการ

Page: 10/80 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved