Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ป

221. ประการหนึ่ง [N] some 
 Sample  มีเทคนิคบางประการที่สามารถนำมาใช้ให้งานง่ายลงได้ เทคนิคประการหนึ่งก็คือการแบ่งงานเป็นหน่วย
222. ประการหนึ่ง [N] some 
 Sample  มีเทคนิคบางประการที่สามารถนำมาใช้ให้งานง่ายลงได้ เทคนิคประการหนึ่งก็คือการแบ่งงานเป็นหน่วย
223. ประการหนึ่ง [N] some 
 Sample  มีเทคนิคบางประการที่สามารถนำมาใช้ให้งานง่ายลงได้ เทคนิคประการหนึ่งก็คือการแบ่งงานเป็นหน่วย
224. ประการใด [N] what 
 Syn  ทำนอง, แบบ, อย่างไร
 Sample  ปัญหานี้จะแก้ไขประการใด
225. ประกาศ [N] notice 
 Syn  ข้อมูล, ข่าวสาร, ข่าว
 Def.  ข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วกัน
 Sample  รัฐบาลปิดประกาศให้ประชาชนไปเสียภาษี
226. ประกาศ [V] announce 
 Syn  แจ้ง, ป่าวร้อง, แจ้งให้ทราบ, ประชาสัมพันธ์, เผยแพร่, บอกกล่าว, พูด, แถลง
 Sample  รัฐบาลประกาศว่าจะเปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม
227. ประกาศตัว [V] declare oneself 
 Sample  กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
228. ประกาศนียบัตร [N] certificate 
 Syn  ใบสุทธิ, วุฒิบัตร, ใบรับรอง
 Def.  เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
 Sample  เขาเรียนจบระดับปวส. โดยมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้
229. ประกาศนียบัตรชั้นสูง [N] diploma 
 Def.  เอกสารแสดงคุณวุฒิ ในระดับอุดมศึกษา
 Sample  มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2541 ในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
230. ประกาศรับ [V] announce one is accepting application 
 Syn  รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร
 Def.  แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
 Sample  หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที
231. ประกาศสงคราม [V] declare war 
 Syn  ทำสงคราม
 Sample  อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนี
232. ประกาศอิสรภาพ [V] declare independence 
 Syn  ปลดปล่อย
 Sample  วันนี้เป็นวันที่ประเทศอเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ
233. ประกาศิต [N] command 
 Syn  คำสั่งเด็ดขาด, คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์
 Sample  เขาขัดขืนประกาศิตพระผู้เป็นเจ้า
234. ประกาศใช้ [V] promulgate 
 Sample  รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
235. ประคดเอว [N] girdle-cloth 
 Def.  เครื่องคาดเอวหรืออกของพระภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นสายถักเป็นแผ่นสำหรับคาดเอว เรียกว่า ประคดเอว
236. ประคนธรรพ [N] god of music 
 Syn  ประคนธรรพ์, ประโคนธรรพ์, ปรคนธรรพ, ประโคนธรรพ, เจ้าแห่งการดนตรี
 Def.  หัวหน้าคนธรรพ์ผู้เป็นเจ้าแห่งการดนตรี
237. ประคบ [V] massage with hot press 
 Syn  นาบ, กด, คลึง
 Sample  ถ้ามีตะคริวของกล้ามเนื้อให้ประคบด้วยความร้อนหรือนวดเฟ้นด้วยมือ
238. ประคบประหงม [V] nurse 
 Syn  ฟูมฟักรักษา, ทะนุถนอม, ถนอมกล่อมเกลี้ยง
 Sample  เด็กคลอดก่อนกำหนดทำให้ต้องประคบประหงมกันเป็นพิเศษ
239. ประคอง [V] support 
 Syn  พยุง, ประคับประคอง
 Def.  พยุงให้ทรงตัวอยู่ ช่วยพยุงไม่ให้เซไม่ให้ล้ม
 Sample  เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น
240. ประคองตัว [V] sustain oneself 
 Def.  ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
 Sample  รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

Page: 11/80 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved