Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ป

41. ปกหลัง [N] rear cover 
 Def.  ด้านหลังสุดของสมุดหรือหนังสือ
 Sample  คำโปรยบนปกหลังหนังสือเขียนไว้ได้จับใจมาก
42. ปกอ่อน [ADJ] paperback 
 Def.  สมุดหรือหนังสือที่หุ้มด้วยกระดาษอ่อน
 Sample  หนังสือปกอ่อนมีราคาถูกกว่าหนังสือปกแข็ง
43. ปกิณกะ [ADJ] miscellaneous 
 Syn  เบ็ดเตล็ด
 Sample  เขาเขียนข่าวปกิณกะได้ดีมาก
44. ปกเกล้า [V] protect 
 Syn  ปกเกศ, คุ้มครอง
 Sample  พระบารมีปกเกล้าปวงประชาให้อยู่เย็นเป็นสุข
45. ปกเกล้าปกกระหม่อม [N] Your Majesty the King 
 Sample  ข้าแผ่นดินไทยที่เฝ้ารอพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมยังมีอีกมาก
46. ปกแข็ง [N] hardcover 
 Def.  กระดาษแข็งที่ใช้ทำปกสมุดหรือหนังสือ
 Sample  หนังสือนิยายเล่มนี้มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน
47. ปชส. [N] public relations 
 Syn  ประชาสัมพันธ์
 Def.  การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
48. ปฏิกรณ์ [N] reactor 
 Syn  เครื่องปฏิกรณ์, เตาแยกปรมาณู
 Def.  เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
 Sample  ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสาร โรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณูและโรงงานผลิตอาวุธ
49. ปฏิกรณ์ปรมาณู [N] atomic reactor 
 Syn  เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
 Def.  เครื่องที่ใช้สำหรับก่อให้เกิดปฏิกิริยาแตกสลายทางนิวเคลียร์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมได้ เพื่อผลิตพลังงาน สารกัมมันตรังสี เครื่องชนิดนี้มีหลายแบบ และใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ซึ่งมักเป็นแท่งยูเรเนียม
 Sample  ขีปนาวุธนำวิถีของสหรัฐจะถล่มเป้าหมายใหญ่คือฐานเรดาร์และศูนย์สื่อสารโรงไฟฟ้าปฏิกรณ์ปรมาณู
50. ปฏิกรรมสงคราม [N] war indemnity 
 Def.  การชดใช้ค่าเสียหายที่ฝ่ายชนะสงครามเรียกร้องเอาจากฝ่ายพ่ายแพ้
 Sample  เยอรมันต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝ่ายชนะในสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง
51. ปฏิการะ 2 [N] gratitude 
 Syn  ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ
52. ปฏิการะ 1 [N] repairing 
 Syn  ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
53. ปฏิกิริยา [N] reaction 
 Syn  การตอบรับ, การตอบสนอง, ผลสะท้อน
 Sample  ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ
54. ปฏิกิริยา [N] reaction 
 Syn  แรงโต้ตอบ, การตอบสนอง, การตอบรับ, แรงสะท้อน, ผลสะท้อน
 Sample  ชาวบ้านเริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านการปลูกป่าของโครงการ
55. ปฏิกิริยาข้างเคียง [N] side reaction 
 Syn  ผลข้างเคียง
 Def.  ผลอื่นๆ ที่เกิดสนองตามหลังมา
 Sample  หากกินยานี้ติดต่อกันนานเกินไปจะเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงจากการใช้ยา
56. ปฏิกิริยาตอบโต้ [N] respond 
 Syn  ปฏิกิริยาโต้ตอบ
 Def.  การกระทำโต้กลับไป, การกระทำตอบสนองกลับไป
 Sample  รัฐบาลอินเดียมีปฏิกิริยาตอบโต้การทดลองนิวเคลียร์ของปากีสถานอย่างรุนแรง
57. ปฏิกิริยาลูกโซ่ [N] chain reaction 
58. ปฏิกิริยาสะท้อน [N] reaction 
 Def.  การกระทำที่ย้อนกลับมา
 Sample  พฤติกรรมส่วนมากในชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่ปฏิกิริยาสะท้อน แต่เป็นพฤติกรรมที่เราตั้งใจทำ
59. ปฏิกิริยาเคมี [N] chemical reaction 
 Def.  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่ทำปฏิกิริยากัน
 Sample  การทำงานของเซลล์อาศัยปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนมากมายหลายอย่าง
60. ปฏิกิริยาเรือนกระจก [N] greenhouse effect 
 Sample  นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่า ปฏิกิริยาเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข

Page: 2/80 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved