Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ป

161. ปรนปรือ [V] nourish 
 Syn  บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ
 Def.  บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น
 Sample  เธอปรนปรือความปรารถนาของเขาเมื่อเขาป่วยไข้
162. ปรนัย 2 [N] objective 
 Def.  เรียกการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบปรนัย
 Sample  ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษามาเลย์เป็นแบบปรนัย
163. ปรนัย 1 [N] objective 
 Syn  วัตถุวิสัย
 Def.  ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
 Sample  กระแสเรียกร้องเหล่านี้เป็นผลดีต่อวงวรรณกรรมทำให้การวิจารณ์มีมาตรฐานเป็นปรนัยและกระทบกระเทือนทุกฝ่ายน้อยที่สุด
164. ปรนเปรอ [V] satiate 
 Syn  บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ
 Sample  เจ้าพ่อปรนเปรอมือปืนชั้นยอดของตนอย่างเยี่ยมยอด
165. ปรบ 1 [V] clap 
 Syn  ตบ, ตบมือ, ปรบมือ
 Def.  เอาฝ่ามือตบกันหลายๆ ครั้งให้เกิดเสียงเพื่อแสดงความยินดีเป็นต้น
 Sample  คนดูปรบมือแสดงความพอใจกับการแสดง
166. ปรบ 2 [V] flap 
 Syn  ตี
 Def.  อาการกระพือปีกของนก
 Sample  นกปรบปีก
167. ปรบมือ [V] clap 
 Syn  ตบมือ
 Sample  ผู้ชมปรบมือให้ผู้แสดง
168. ปรบไก่ [N] name of a Thai tune 
 Def.  ชื่อเพลงพื้นเมืองอย่างหนึ่ง ใช้ตบมือเป็นจังหวะ และว่าแก้กันอย่างเพลงฉ่อย, ชื่อหน้าทับประกอบเพลงดนตรีแบบหนึ่ง
 Sample  มีการแสดงเพลงปรบไก่ในงานบุญที่วัด
169. ปรปักษ์ [N] enemy 
 Syn  ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์
 Sample  กองทัพแห่งชาติร่วมต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์
170. ปรมัตถ์ [N] ultimate truth 
 Syn  ประโยชน์อย่างยิ่ง, เนื้อความอย่างยิ่ง, ความจริงอันเป็นที่สุด
 Sample  ศาสนาใดก็ตามย่อมมีจุดประสงค์หลายอย่างหลายขั้นขั้นสูงเรียกว่าขั้นปรมัตถ์
 Syn  (บาลี)
171. ปรมาจารย์ [N] master 
 Def.  อาจารย์ผู้เป็นเอกหรือยอดเยี่ยมในทางวิชาใดวิชาหนึ่ง
 Sample  แกเป็นปรมาจารย์ด้านศิลปะของเขา
172. ปรมาณู [N] atom 
 Syn  อะตอม
 Def.  ส่วนของสารที่มีขนาดเล็กที่สุดจนไม่สามารถจะแยกย่อยได้อีกด้วยวิธีเคมี
 Sample  มนุษย์กำลังพยายามควบคุมปรมาณูเพื่อประโยชน์ในทางสันติ
173. ปรมาภิไธย [N] name of the king 
 Syn  ชื่อ
 Sample  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา
174. ปรมินทร์ [N] the great one 
 Syn  ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง, ปรเมนทร์
 Sample  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงษ์จักรี
 Syn  (สันสกฤต)
175. ปรวด 3 [N] cyst 
 Def.  เนื้อที่เป็นโรค มีลักษณะเป็นก้อนแข็งอยู่ใต้ผิวหนัง
176. ปรวด 2 [N] elephant doctor 
 Syn  หมอช้าง
177. ปรวด 1 [V] please 
 Syn  โปรด, โปรดปราน
178. ปรวนแปร [V] change 
 Syn  เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา, เปลี่ยนแปลง, แปรปรวน, ผันแปร
 Sample  หมู่นี้อากาศปรวนแปร
179. ปรสิต [N] parasite 
 Syn  พยาธิ, ตัวเบียน, กาฝาก
180. ปรสิตวิทยา [N] parasitology 
 Syn  พยาธิวิทยา
 Def.  วิชาที่ว่าด้วยพยาธิ

Page: 8/80 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved