Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ป

181. ปรองดอง [V] harmonize 
 Syn  ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
 Def.  ตกลงกันด้วยความไกล่เกลี่ย, ตกลงกันด้วยไมตรีจิต
 Sample  พี่น้องคู่นี้ปรองดองกันดีนะ
182. ปรอด [N] bulbul 
 Syn  นกกรอด, กระหรอด, กะหรอด
 Sample  ที่บ้านเลี้ยงนกปรอด
183. ปรอท [N] mercury 
 Syn  ธาตุปรอท
 Def.  ธาตุลำดับที่ 80 สัญลักษณ์ Hg เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของเหลว สีเงิน ใช้ประโยชน์นำไปทำเทอร์โมมิเตอร์ บารอมิเตอร์ โลหะเจือซึ่งเรียกว่า amalgam ใช้ในงานทันตกรรมและทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่นๆ สารประกอบของปรอทเป็นพิษ แต่บางอย่างใช้เป็นยาได้
 Sample  โรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียมีปรอทลงในน้ำทะเล
184. ปรอย [V] drizzle 
 Syn  พรำ, ลงเม็ด, ตก, โปรยปราย, ปรอยๆ
 Sample  น้ำตาปรอยลงมาเปื้อนมือของเธอ
185. ปรอย [V] be sad 
 Syn  เศร้าสร้อย, ละห้อย, บอกบุญไม่รับ, หม่นหมอง
 Def.  ที่แสดงอาการเศร้า (ใช้แก่ตา)
 Sample  เธอชอบทำตาปรอย
186. ปรอยๆ [ADV] lightly 
 Syn  พรำๆ, หยิมๆ, ลงเม็ด, โปรยปราย
 Sample  ฝนตกปรอยๆ เคราะห์ดีที่สวมเสื้อกันฝนมา
187. ประกบ [V] tail 
 Syn  ตามติด, คุมตัว, เกาะติด
 Sample  ตำรวจตามประกบผู้ต้องสงสัย
188. ประกบ [V] dovetail 
 Syn  แนบชิดกัน, ทาบกัน, ประสาน, ยึด, ติด
 Sample  ช่างไม้กำลังประกบวงกบกับบานประตูเข้าด้วยกัน
189. ประกบตัว [V] tail 
 Syn  เกาะติด, ตามติด, เฝ้าติดตาม (ตัว)
 Sample  ตำรวจประกบตัวผู้ต้องหา
190. ประกวด [V] contest 
 Syn  แข่งขัน
 Def.  แข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน
 Sample  เธอส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด
191. ประกวดความงาม [V] enter a beauty contest 
 Sample  เธอเข้าประกวดความงามบนเวทีนางสาวไทย
192. ประกวดนางงาม [N] beauty contest 
 Syn  การประกวดนางงาม
193. ประกวดประขัน [V] contend 
 Syn  ประชัน, ขันแข่ง, ชิงดีชิงเด่น, แข่งขัน
 Def.  แข่งสู้อวดกัน
 Sample  เด็กวัยรุ่นแต่งตัวประกวดประขันกัน
194. ประกวดราคา [V] bid 
 Def.  เสนอราคาแข่งขันกัน
 Sample  บริษัทต่างๆ ยื่นประกวดราคาในการสร้างตึกหลังนี้
195. ประกอบ [V] run 
 Syn  ทำ, ประกอบกิจ
 Sample  เขาประกอบธุรกิจทางด้านสิ่งทอ
196. ประกอบ [V] be composed of 
 Sample  น้ำประกอบด้วยออกซิเจนและไฮโดรเจน
197. ประกอบ [V] assemble 
 Syn  ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น
 Def.  เอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ
 Sample  บริษัทต้องการจ้างพนักงานมาประกอบรถจักรยานยนต์
198. ประกอบ [V] support 
 Syn  เสริม, เพิ่มเติม
 Sample  คณะกรรมการนำวัยวุฒิมาประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
199. ประกอบ [V] prepare (food) 
 Syn  ปรุง, คลุกเคล้า, ผสม
 Def.  ประสมหรือปรุงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 Sample  แม่กำลังประกอบอาหาร
200. ประกอบ [V] make of 
 Syn  ทำจาก
 Sample  กล่องใส่ดินสอนี้ประกอบจากวัสดุเหลือใช้

Page: 9/80 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved