Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ผ

81. ผล [N] result 
 Syn  ผลลัพธ์
 Def.  สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
 Sample  ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน
82. ผล [N] achievement 
 Syn  ความสำเร็จ
 Def.  ประโยชน์ที่ได้
 Sample  ยานี้ต้องกินติดต่อกันจนหมดจึงจะได้ผล
83. ผล [CLAS] fruit 
 Syn  ลูก
 Def.  ลักษณนามของลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลม
 Sample  ส้มผลนี้หวานรับประทานอร่อย
84. ผล [N] fruit 
 Syn  ลูก
 Def.  ลูกไม้
 Sample  ต้นส้มแถวนี้จะออกผลตลอดปี
85. ผลกรรม [N] retribution 
 Syn  บาปกรรม, เวรกรรม, กรรม
 Def.  การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือจะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคต
 Sample  ผลกรรมที่เขาได้รับคือต้องสูญเสียตาทั้งสองข้าง
86. ผลกระทบ [N] effect 
 Syn  ผลพวง
 Def.  ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา
 Sample  ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้
87. ผลการดำเนินงาน [N] overall operation 
 Def.  ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
 Sample  ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543
88. ผลการดำเนินงาน [N] overall operation 
 Def.  ความสำเร็จหรือผลประโยชน์จากการทำงาน
 Sample  ที่ประชุมเน้นอภิปรายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2543
89. ผลการวิจัย [N] research result 
 Syn  ผลวิจัย, ผลงานวิจัย, ผลการวิเคาะห์
 Def.  ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
 Sample  ญี่ปุ่นได้รวบรวมผลการวิจัยในการป้องกันมลภาวะสิ่งแวดล้อมไว้มากมาย
90. ผลการวิเคราะห์ [N] analysis result 
 Syn  ผลวิจัย
 Def.  ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
 Sample  จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการโคจรของดาวเทียมทำให้เรามีสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น
91. ผลการเรียน [N] school-record 
 Syn  เกรด
 Def.  ระดับคะแนนที่เป็นตัววัดความสามารถในการเรียน
 Sample  ผลการเรียนของลูกชายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
92. ผลกำไร [N] profit 
 Syn  กำไร, ดอกผล
 Def.  ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
 Sample  บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว
93. ผลข้างเคียง [N] side effect 
 Def.  ผลที่ได้รับจากสิ่งหนึ่งและส่งผลร้ายอีกสิ่งหนึ่งตามมา
 Sample  การกินแคลเซียมเสริมกระดูกก็อาจจะมีอาการท้องผูกเป็นผลข้างเคียง
94. ผลคูณ [N] product 
 Def.  ผลลัพธ์จากการคำนวณที่เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
 Sample  ผลคูณที่ได้คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหานี้
95. ผลงาน [N] works 
 Syn  งาน
 Def.  สิ่งที่เป็นผลจากการสร้างสรรค์งาน
 Sample  พระพุทธรูปเป็นผลงานทางศิลปะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าประติมากรรม
96. ผลงาน [N] success 
 Syn  งาน
 Def.  สิ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่
 Sample  ผลงานในรอบ 3 เดือนของรัฐบาลเป็นที่น่าพอใจ
97. ผลงานวิจัย [N] research 
 Syn  ผลการวิจัย, ผลวิจัย
 Def.  ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
 Sample  นักวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยออกมามากมาย
98. ผลดี [N] usefulness 
 Syn  ผลประโยชน์
 Def.  ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
 Sample  ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว
99. ผลตอบแทน [N] reward 
 Syn  รางวัล
 Def.  สิ่งที่ได้จากการลงทุน
 Sample  ผู้ขายเชื่อว่าสินค้าใหม่สามารถทำผลตอบแทนได้ 10-15% ต่อปี
100. ผลต่าง [N] difference 
 Syn  ผลลบ
 Def.  จำนวนที่ได้จากการคำนวณส่วนต่าง
 Sample  ผลต่างระหว่าง 9 กับ 6 คือ 3

Page: 4/37 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved